Trả lời phản ánh kiến nghị
Thứ 5, Ngày 10/12/2020, 17:00
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/12/2020 | Phương Chi

SttĐơn vịNỘI DUNGKẾT QUẢ GIẢI QUYẾT
1​​

Công an tỉnh

(02 kiến nghị)​

1. Bà Thái Lệ Thanh khu phố 8, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: Bà không đồng tình với nội dung trả lời ý kiến cử tri của Công an tỉnh về việc thành lập Tổ nhân dân tự quản. Yêu cầu Công an tỉnh, các ngành chức năng cần phải thực hiện khảo sát thực tế, phải xác định được những khó khăn, vướng mắc, tồn tại và hạn chế ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện thành lập Tổ nhân dân tự quản trong thời gian qua, kịp thời khắc phục và có hướng dẫn cụ thể để cấp xã triển khai thực hiện được thuận lợi.

Ngày 02/10/2020 Công an tỉnh ban hành Công văn số 397/CAT-PV01 về việc trả lời kiến nghị của cử tri Thái Lệ Thanh liên quan đến Tổ nhân dân tự quản do cử tri phản ánh, trong đó cụ thể như sau:

- Về việc xác định hộ liền kề, liền cư: Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 quy định "Tổ nhân dân tự quản ở ấp thuộc xã có từ 30 đến 100 hộ liền cư; ở khu phố thuộc phường, thị trấn có từ 50 đến 150 hộ liền cư".

+ Hộ liền cư: Là những hộ gia đình cố hộ khẩu thường trú; Là những hộ gia đình có đăng ký tạm trú, sinh sống thường xuyên, ổn định, lâu dài và có nhà riêng hoặc chỗ ở hợp pháp (trừ trường hợp thuê, mượn, ở nhờ, ở trọ).

+ Trường hợp số hộ trong tổ có nhiều hơn quy định thì có thể bố trí thêm 01 tổ phó; Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 quy định " Mỗi Tổ nhân dân tự quản có Tổ trưởng, 01 Tổ phó, các hộ gia đình là thành viên. Tùy vào tình hình thực tế tại địa phương, Tổ có trên 100 hộ liền cư ở ấp hoặc trên 150 hộ liền cư ở khu phố thì bố trí thêm 01 Tổ phó".

- Về nội dung họp dân hàng quý sẽ do ai hướng dẫn: Căn cứ Khoản 1, Điều 5, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh quy định "Tổ nhân dân tự quản chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã và hướng dẫn hoạt động của Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Công an cấp xã) và chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Ban Điều hành khu phố, ấp". Như vậy nội dung họp định kỳ hàng quý hoặc họp đột xuất của Tổ nhân dân tự quản do Công an xã, phường, thị trấn (gọi chung là Công an cấp xã) phối hợp với Ban điều hành khu phố, ấp hướng dẫn Tổ nhân dân tự quản.

- Việc tổ chức họp dân: thực hiện theo Điều 6, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND cụ thể:

" 1. Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản thường xuyên trao đổi công việc của Tổ, định kỳ mỗi quý tổ chức họp Tổ một lần hoặc họp đột xuất trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan cấp trên. Hàng tháng tổng hợp tình hình hoạt động của Tổ báo cáo Ban điều hành khu phố, ấp.

2. Tổ trưởng phải chuẩn bị báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Tổ; phổ biến các văn bản, chỉ đạo của cấp trên, thông báo tình hình an ninh trật tự và hoạt động của Tổ; lắng nghe, ghi nhận những ý kiến của cán bộ và nhân dân trong Tổ về tình hình an ninh, trật tự, kết quả thực hiện các phong trào để phản ánh cho Ban điều hành khu phố, ấp, cảnh sát khu vực và công an viên phụ trách ấp".

- Về thẩm quyền công nhận Tổ nhân dân tự quản: Căn cứ Khoản 4, Điều 10, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh quy định: "Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm chỉ đạo việc thành lập, quản lý, tổ chức hoạt động của Tổ nhân dân tự quản theo Quy định này", do đó UBND cấp huyện là cấp chỉ đạo, lãnh đạo UBND cấp xã thực hiện. Căn cứ Khoản 5, Điều 10, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh quy định:"Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy định này, chỉ đạo, quản lý, tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản theo thẩm quyền; thực hiện chế độ, chính sách, tổ chức tập huấn và đảm bảo kinh phí cho Tổ nhân dân tự quản hoạt động; tạo mọi điều kiện để Tổ nhân nhân tự quản hoàn thành nhiệm vụ". Như vậy trên cơ sở kế thừa số Tổ nhân dân tự quản hiện có, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận việc thành lập Tổ nhân dân tự quản.

          - Về việc thực hiện chế độ hỗ trợ cho Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản: Chính sách hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thực hiện theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật hiện hành (Tổ trưởng: 0,20 x mức lương cơ sở/người/tháng; Tổ phó: 0,15 x mức lương cơ sở/người/tháng).

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã ban hành Công văn số 349/CAT-PV05 ngày 17/10/2019 về việc trao đổi, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, đồng thời chỉ đạo Trưởng Công an thành phố Thủ Dầu Một về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã chỉ đạo Công an phường Phú Lợi tiến hành rà soát các hộ dân trên địa bàn, lên sơ đồ địa giới hành chính các Tổ nhân dân tự quản tại địa phương để trình UBND phường xem xét ra quyết định.

Mặt khác, dự kiến trong quý I/2021, Công an tỉnh sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành sơ kết việc triển khai thực hiện Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 để đánh giá toàn diện và trên cơ sở đó rà soát, đề xuất, sửa đổi bổ sung một số nội dung của 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 cho phù hợp với tình hình hiện nay.

2. Cử tri phường Thuận Giao, thành phố Thuận An:

(1) Đề nghị xem xét giải quyết việc các xe khách dừng đỗ xe ở Đại lộ Bình Dương không đúng nơi quy định gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông.

(2) Kiến nghị tuần tra, kiểm tra, xử lý trường hợp một nhóm đối tượng tổ chức chạy xe mô tô nẹt pô lớn trên tuyến Đại lộ Bình Dương gây nguy hiểm cho người tham gia lưu thông.

(1) Đề nghị xem xét giải quyết việc các xe khách dừng đỗ xe ở Đại lộ Bình Dương không đúng nơi quy định gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông:

  - Tuyến Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) từ giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai + Quốc Lộ 13 đến Cổng chào Bình Dương thuộc phường Vĩnh Phú, cơ quan chức năng bố trí 05 điểm dừng xe đón, trả khách tuyến cố định. Đoạn Đại lộ Bình Dương từ giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai + Quốc Lộ 13 đến ngã 3 Việt Hương thuộc phường Thuận Giao có bố trí 01 điểm đón khách tuyến cố định cách ngã 4 Hòa Lân 50m theo hướng Thủ Dầu Một về hướng Thành phố Hồ Chí Minh. Lượng xe khách có nhu cầu đón, trả khách tại đây rất lớn, do vậy có xảy ra việc xe khách đón, trả khách ngoài vị trí quy định, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc xử lý xe khách dừng đỗ, đón trả khách gây nguy hiểm cho tham gia giao thông.

Hàng ngày, Công an tỉnh bố trí 02 tổ Cảnh sát giao thông chia làm 04 ca thực hiện tuần tra lưu động kết hợp điều tiết giao thông khu vực này và bố trí, phân công 02 ca/ngày tổ Cảnh sát trật tự tiến hành tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm về dừng xe, đỗ xe sai quy định, đón trả khách sai quy định… Qua đó, từ đầu năm đến nay, đã phát hiện lập 683 biên bản, xử phạt với số tiền gần 400.000.000đ

- Trong thời gian tới, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 13 nói chung và tại khu vực được cử tri phản ánh, Công an tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp Thanh tra Sở Giao thông vận tải tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại đây; triển khai các kế hoạch chuyên đề về xử lý tình trạng "xe dù bến cóc"; tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, kiên trì các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật một cách sâu rộng, với nhiều nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng; ra quân thường xuyên kiểm tra, phúc tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm như: kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng, phế liệu, vá vỏ, treo, gắn biển quảng cáo, dừng, đỗ không đúng quy định… và kiên quyết không để tình trạng tái lấn chiếm nhằm lập lại hành lang an toàn đường bộ, bảo đảm mỹ quan đô thị tại địa phương. Đồng thời, kiến nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh di dời và bố trí điểm đón, trả khách đến nơi phù hợp.

(2) Kiến nghị tuần tra, kiểm tra, xử lý trường hợp một nhóm đối tượng tổ chức chạy xe mô tô nẹt pô lớn trên tuyến Đại lộ Bình Dương gây nguy hiểm cho người tham gia lưu thông:

Ngày từ đầu năm, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 211/KH- CAT-PC08, ngày 21/4/2020 về phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh. Công tác phòng, chống đua xe, nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe thành đoàn, nẹt pô được tiến hành thường xuyên, liên tục. Đồng thời, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công tỉnh tổ chức triển khai phương án phối hợp nhiều lực lượng tổ chức mật phục, tuần tra kiểm soát, nhất là các ngảy nghỉ, lễ. Trong đó chia làm 04 ca: Phòng CSGT đảm nhận TTKS từ 10h00 cho đến 15h00; 20h- 24h00; Đội CSGT-TT Công an thành phố Thuận An đảm nhận TTKS từ 05h00- 10h00; 15h00- 20h00, lực lượng luôn có mặt trên tuyến, nhanh chóng xử lý khi có tin báo về vụ việc tụ tập chạy xe thành đoàn và tiến hành giải tán, xử lý các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm 2020 đến nay đã lập biên bản xử lý 37 xe mô tô vi phạm chạy lạng lách, đánh võng, chạy xe thành đoàn gây cản trở giao thông trên tuyến Quốc lộ 3 thuộc khu vực cử tri phản ánh

Tuy nhiên do tuyến đường có nhiều đường nhánh, khi phát hiện lực lượng chức năng thì các đối tượng rẽ vào các đường nhánh để lẫn trốn nên việc xử lý chưa đạt hiệu quả cao. Mặt khác một số trường hợp nhóm đối tượng nhỏ, lẻ bộc phát nên khi lực lượng chức năng nhận được tin báo và đến nơi thì các đối tượng đã giải tán.

​2 ​ ​

​Sở Nội vụ

(03 kiến nghị)

​ ​
3. Cử tri Châu Thị Nga, khu phố 9, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một: Đề nghị tỉnh xem xét tại điểm a và điểm b, khoản 3, Điều 5, Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh quy định tại điểm a và điềm b là không phù hợp đề nghị xem xét lại; dùng từ "bồi dưỡng" trong khoản 3 này không phù hợp, đề nghị giải thích cụ thể.

Khoản 6, Điều 2, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định "… UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đi với người hoạt động không chuyên trách và mức bi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố." Trên cơ sở quy định của Chính phủ, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh như sau:

Tại Khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND quy định:

"3. Khoán mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố

a) Phó Trưởng ấp, khu phố 1,2 x mức lương cơ sở/người/tháng;

b) Chi hội trưởng các đoàn thể ở ấp, khu phố (gồm Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi): 0,5 x mức lương cơ sở/người/tháng"

Do đó, việc dùng từ "bồi dưỡng" tại Khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh là phù hợp với quy định của Chính phủ.

4. Bà Thái Việt Thủy, khu phố 8, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh việc lấy các Huân chương, Huy chương hoặc các hình thức khen thưởng khác ra để sử dụng là tình tiết giảm nhẹ cho các cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, pháp luật, truy tố hình sự là không phù hợp vì có thể các Huân chương, Huy chương hoặc khen thưởng đó được xét trao tặng trong thời gian mà các cán bộ, công chức đó có sai phạm. Vì vậy, đề xuất các ngành chức năng xem xét kiến nghị cấp trên thu hồi các Huân chương, Huy chương hoặc hình thức khen thưởng khác mà những cán bộ, công chức có sai phạm, bị truy tố hình sự nhận được trong thời gian xảy ra sai phạm, chứ không lấy đó ra để áp dụng là tình tiết giảm nhẹ tội cho các đối tượng đó.

Đây là nội dung được quy định trong Bộ luật hình sự.

Riêng lĩnh vực khen thưởng hiện nay được quy định bởi Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện từ cơ sở và đảm bảo chặt chẽ, thống nhất. Trong đó, Điều 96, Luật thi đua, khen thưởng 2003, Điều 78 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Điều 2, Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định rõ:

"Đối với tập th, cá nhân trong thời gian cơ quan có thm quyn đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ thì chưa khen thưng".

"Người nào gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì bị huỷ bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật và tiền thưởng đã nhận; tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật".

Theo đó, nếu có trường hợp gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi hiện vật và tiền thưởng kèm theo. Do đó, cá nhân không thể sử dụng các loại hình khen thưởng đó như một trong các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự.

5. Cử tri Lại Mạnh Đấu, khu phố 2, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một:

(1) Phản ánh Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, ở khu phố còn một số điểm chưa phù hợp, nhất là đối với các trường hợp kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nhưng không được hưởng hỗ trợ kiêm nhiệm hoặc như chức danh Thanh tra nhân dân ở cấp xã là kiêm nhiệm nhưng ở các ấp, khu phố là được bầu cử đàng hoàng nhưng lại không được hỗ trợ,…Vì vậy, đề nghị ngành chức năng xem xét lại những bất cập trong Nghị quyết trên.

(2) Đồng thời đề nghị khi xem xét hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND thì cần xét tình hình thực tế ở từng khu vực, từng địa phương vì có khu vực đông dân cư, công việc nhiều nhưng lại có khu vực ít dân cư,… Vì vậy, kiến nghị các ngành chức năng xem xét, cần hỗ trợ theo thực tế, theo đặc thù, theo quy mô lớn nhỏ của từng địa phương, khu vực chứ không nên hỗ trợ bằng nhau sẽ thiệt thòi cho các địa phương có đặc thù, quy mô lớn hơn.

(1) Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định "Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận" và giao UBND tỉnh trình HĐND "Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đi với người hoạt động không chuyên trách và mức bi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố" và ở ấp, khu phố không có Ban thanh tra nhân dân.

Do đó, Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND quy định phụ cấp kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố là phù hợp. 

Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã do ngân sách địa phương bảo đảm và thực hiện theo Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính.

(2) Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp chức danh, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động của ấp, khu phố tùy thuộc vào quy mô số hộ gia đình thuộc ấp, khu phố và quyết định phân loại đơn vị hành chính, như sau:

- Khoản 2 Điều 2:

"2. Phụ cấp chức danh người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố: 1,0 x mức lương cơ sở/người/tháng.

Đối với ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên hoặc ấp thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, mức phụ cấp như sau:

- Bí thư chi bộ ấp:  1,70 x mức lương cơ sở/người/tháng;

- Trưởng ấp và Trưởng ban công tác mặt trận ấp: 1,65 x mức lương cơ sở/người/tháng".

- Khoản 2 Điều 3:

 "2. Hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố, bao gồm:

a) Hỗ trợ hàng tháng: 0,50 x mức lương cơ sở/người/tháng.

b) Đối với ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên hoặc ấp thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, mức hỗ trợ hàng tháng là 0,35 x mức lương cơ sở/người/tháng."

- Khoản 2 Điều 5:

"2. Khoán kinh phí hoạt động của ấp, khu phố

a) Kinh phí hoạt động của ấp

- Ấp thuộc cấp xã loại 1: 4.000.000 đồng/tháng;

- Ấp thuộc cấp xã loại 2, loại 3: 3.000.000 đồng/tháng.

b) Kinh phí hoạt động của khu phố

- Khu phố thuộc cấp xã loại 1: 5.000.000 đồng/tháng;

- Khu phố thuộc cấp xã loại 2: 4.000.000 đồng/tháng".

3

Sở Tài chính

(01 kiến nghị)

6. Cử tri Lê Văn Ngon - khu phố 9, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh việc thu giá nước sinh hoạt hiện nay rất cao so với giá nước sinh hoạt  ở thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Công ty cổ phần nước - Môi trường Bình Dương nước xem xét và điều chỉnh phù hợp.

Ngày 22/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2022. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/3/2018. Giá nước sạch dùng cho sinh hoạt các hộ dân cư theo hình thức 01 giá (không tính theo hình thức lũy tiến), cụ thể năm 2018 là 8.500 đ/m3, năm 2019 là 9.000 đ/m3 và năm 2020 là 9.500 đ/m3 mức tăng giá bình quân mỗi năm khoảng 5%. Nếu so sánh mức giá nước cho sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn tỉnh được áp dụng từ năm 2018 so với mức giá trước đây (theo Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 01/3/2015 của UBND tỉnh) thì mức tăng khoảng 10%. Nguyên nhân giá nước sạch tăng là do:

+ Tiền lương tối thiểu vùng từ 3.100.000 đồng/tháng lên 3.750.000 đồng/tháng (tỉ lệ tăng là 21%).

+ Các khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT, … tăng 23,5%.

+ Giá nguyên vật liệu tăng như: điện tăng 14%, hóa chất (Clor) tăng 32,8%.

+ Giá đồng hồ nước tăng 11%.

+ Thuế tài nguyên nước và dịch vụ rừng tăng 7,5% do điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên nước.

+ Phát sinh thêm tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 83,2 đồng/m3 theo Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ.

Giá nước cho sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương như đã nêu trên tăng là do các khoản chi phí hợp lý cấu thành tăng làm cho đơn giá nước cho sinh hoạt tăng. Qua so sánh cũng tương đương với mức giá của một số tỉnh như: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Phước.

4

Sở Công Thương

(01 kiến nghị)

7. Cử tri ấp Đất Đỏ, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng: Kiến nghị khi làm đường Hồ Chí Minh và đường điện 500KV tại sao không thiết kế đường và điện đi song song mà hiện nay thiết kế riêng làm mất đất canh tác và tác động nhiều đến cuộc sống người dân.

1. Đường Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 15/02/2012 (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương có chiều dài 27,5km), do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh – Đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, quản lý thực hiện dự án;

2. Công trình hướng tuyến đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương, có chiều dài tuyến 47km, qua 03 huyện: Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo), riêng đoạn qua địa bàn huyện Dầu Tiếng, được UBND huyện thống nhất thỏa thuận tại Công văn số 756/UBND-KT ngày 30/6/2015. Đồng thời, được UBND tỉnh chấp thuận phương án hướng tuyến đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành tại Công văn số 2527/UBND-KTN ngày 29/7/2015, công trình phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Công trình do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam – Đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư. Đến nay, công trình đang thực hiện bước triển khai thi công xây dựng.

     3. Theo quy định Luật Điện lực năm 2004, để bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, không cho phép tồn tại nhà ở và công trình có người thường xuyên sinh sống, làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện có cấp điện áp từ 500kV trở lên. Nhằm để tránh ảnh hưởng đến các khu dân cư, khu đô thị và nhà ở dọc theo các tuyến đường giao thông, đồng thời để bảo đảm hành lang bảo vệ an toàn cho công trình công nghiệp và công trình giao thông. Vì vậy, trường hợp phương án hướng tuyến đường dây siêu cao áp (500kV) đi song song với đường giao thông sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn do quy định hành lang bảo vệ cấp công trình (công nghiệp và giao thông), các tổ chức, cá nhân và người dân sẽ bị hạn chế việc hưởng lợi dọc theo tuyến đường giao thông. Bên cạnh đó, đối với hướng tuyến đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh được chủ đầu tư thực hiện thiết kế cột điện 500kV cao phù hợp với địa hình để cây xanh (cao su) có chiều cao từ 20m trở xuống được tồn tại trong hành lang lưới điện.

​​​​5 ​ ​ ​ ​

​​​Sở Giao thông - Vận tải

(05 kiến nghị)​

​ ​ ​ ​
8. Cử tri phường Bình Hòa, thành phố Thuận An: Đề nghị nạo vét các hố ga thường xuyên bị tắc nghẽn trên tuyến đường Đại lộ Bình Dương (Đoạn từ Cầu Tân Phú đến Ngã tư Cầu Ông Bố, thuộc khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa).

Thời gian qua, Công ty Becamex IJC đã thường xuyên nạo vét hố ga, vệ sinh mặt đường. Tuy nhiên, tình trạng người dân tập kết rác trước hố ga, che lấp hố ga thu nước vẫn còn xảy ra.

Để phát huy hiệu quả của hệ thống thoát nước trên Quốc lộ 13 tỉnh đã chỉ đạo các địa phương và lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức về thu gom rác vào đúng nơi quy định, không che miệng thu nước hố ga.

9. Cử tri Đăng Trung Thương, khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên phản ánh: Hiện nay số lượng xe lưu thông trên tuyến đường tại Trạm thu phí Tân Ba, phường Thái Hòa rất nhiều, nhất là các loại xe tải lớn (container) khi qua trạm phải dừng mua vé, tuy nhiên nhân viên trạm thu phí bán vé quá chậm, dẫn đến thường xuyên ùn tắc giao thông hàng km. Kiến nghị tỉnh có hướng chỉ đạo cơ quan, đơn vị quản lý trạm thu phí sớm có giải pháp khắc phục.

Đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Lâm sản và Xuất nhập khẩu Tổng Hợp Bình Dương thực hiện:

+ Căn cứ tình hình lưu lượng phương tiện giao thông qua khu vực trạm thu phí, Công ty chủ động xả trạm khi có dấu hiệu ùn tắc giao thông;

+ Tập huấn nâng cao kỹ năng, thao tác bán vé cho các nhân viên bán vé qua trạm;

+ Khẩn trương thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh–Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh về việc đầu tư mở rộng trạm thu phí Tân Ba từ 02 làn xe lên 04 làn xe; cải tạo các trạm thu phí đảm bảo mỹ quan đô thị, văn minh hiện đại; đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí không dừng theo đúng Chỉ thị số 39/CT-TTG ngày 07/10/2020 của Thủ tưởng Chính phủ.

10. Cử tri Nguyễn Văn Lý, ấp Bến Liễu, xã Phú An phản ánh: Hiện nay việc áp dụng Quyết định số 3018/QĐ-UBND quy định hành lang bảo vệ đường bộ tính từ tâm vào khá sâu từ 11m đến 14m gây ảnh hưởng đến việc chuyển mục đích sử dụng đất và xây nhà ở của nhân dân. Vì có trường hợp thửa đất nằm tiếp giáp hai mặt đường, diện tích có 7m ngang, nếu trừ hành lang hai mặt đường thì thửa đất không đủ điều kiện để xây dựng nhà ở. Những tuyến đường ĐX, đường hẻm bề ngang đường có 4m, dài 100m, diện tích đất các hộ dân hai bên tuyến đường chỉ có từ 5m đến 7m, khi trừ lộ giới rất khó khăn trong việc xây dựng của người dân. Kiến nghị các cấp xem xét điều chỉnh lại.

Phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định tại các văn bản của chính phủ, Bộ GTVT và UBND tỉnh ( Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02//2010 và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ; Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 9/10/2017 của Bộ GTVT; Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 5/8/2019 và Quyết định số  04/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh);

Việc quy định hành lang bảo vệ đường bộ của các tuyến đường giao thông nông thôn và công tác cấp giấy phép xây dựng thuộc địa bàn xã Phú An được thực hiện theo Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Bến Cát đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 (do UBND thị xã Bến Cát tham mưu) và Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phú An được phê duyệt tại Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND thị xã Bến Cát. Do đó, Sở Giao thông vận tải kiến nghị UBND tỉnh chuyển kiến nghị của cử tri đến UBND thị xã Bến Cát để được xem xét, giải quyết.

11. Cử tri Lữ Văn Tới, khu phố 2 và cử tri Trần Văn Thành, khu phố 4, phường Tân Định: Đề nghị trang bị hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường DH601, Khu phố 2 phường Tân Định nối liền với đường Mỹ Phước – Tân Vạn và bố trí biển báo giao thông dừng lại khi đèn đỏ ngay chốt đèn ngã ba xưởng tôn TQK và khu dân cư đô thị Thịnh Gia vì khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

- Vị trí cử tri kiến nghị lắp đèn tín hiệu giao thông là giao lộ giữa ĐH.601 và Mỹ Phước – Bàu Bàng, hiện tại giao lộ này đã được bố trí đèn tín hiệu giao thông, nhưng chưa hoạt động do đường Mỹ Phước – Bàu Bàng chưa thi công hoàn thành.

- Về việc bố trí biển báo giao thông dừng lại khi đèn đỏ: Theo Quy chuẩn QCVN41:2019/BGTVT không có quy định lắp đặt biển báo dừng lại khi đèn đỏ, chỉ quy định lắp đặt biển báo W.209 "Giao nhau có tín hiệu đèn" trong trường họp dễ dàng nhận biết đèn tín hiệu thì không cần đặt biển số W.209. Hiện tại, tại vị trí này đã có bố trí biển báo W.209. Sở GTVT đề nghị người chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông, dừng chờ đèn đỏ.

12. Cử tri xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng: Phản ánh Dự án quy hoạch đường mòn Hồ Chí Minh (nhánh đường mòn Hồ Chí Minh nối về đường Mỹ Phước – Tân Vạn) có đi qua khu vực ấp 1, 2 xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng đã triển khai cắm mốc rất lâu, vậy bao giờ là triển khai thi công, còn không thi công phải thông tin về dự án để người dân được biết.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa (trong đó có đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương) đã được Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3950/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2007 bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, dự án đã được khởi công từ năm 2009, đến năm 2011, dự án tạm đình hoãn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính Phủ và Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Ngày 07/5/2015, Bộ GTVT có Công văn số 5613/BGTVT-ĐTCT, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư các hạng mục còn lại của Dự án sang đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT và được Chính phủ chấp thuận tại Công văn số 872/TTg-KTN ngày 19/6/2015;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã nghiên cứu triển khai thực hiện. Tuy nhiên, trong thời gian triển khai do các quy định pháp luật thay đổi dẫn đến phương án tài chính của Dự án không khả thi về mặt tài chính.

 Ngày 29/3/2019, Bộ GTVT có Công văn số 2900/BGTVT-ĐTCT, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép dừng triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa theo hình thức hợp đồng BOT. Giao Bộ GTVT nghiên cứu đầu tư Dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước để sớm triển khai được Dự án, phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư và đảm bảo quyền lợi của người dân.

​​​6 ​ ​ ​ ​

​​​Sở Tài nguyên và Môi trường

(05 kiến nghị)

​ ​ ​ ​
13. Cử tri Thái Văn Rương khu phố 3, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh về vấn đề ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp VSIP II, các công ty trong Khu công nghiệp lợi dụng lúc trời mưa lén xả chất thải ra Suối cầu Thợ Ụt gây ô nhiễm môi trường dòng suối. Đề nghị ngành chức năng tổ chức kiểm tra giám sát về việc xả chất thải của khu công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và xử lý theo quy định.

           Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên và Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore và ông Thái Văn Rương (cử tri phản ánh) tiến hành khảo sát các nguồn thải vào suối Cái, đoạn qua cầu Thợ Ụt vào ngày 02 tháng 12 năm 2020. Kết quả khảo sát cho thấy:

          Đoạn suối Cái chảy qua cầu Thợ Ụt bắt nguồn từ Kênh tiêu Hòa Lợi là nơi tiếp nhận nước thải sau xử lý và nước mưa của Khu công nghiệp VSIP II, VSIP II-A,  Khu công nghiệp Đồng An 2; nước thải sinh hoạt, nước mưa của khu dân cư Phú Chánh A, khu dân cư Phú Chánh B và một phần nước thải sinh hoạt từ Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Bình Dương, xung quanh khu vực này không có cơ sở sản xuất nào, chỉ là khu vực canh tác hoa màu của người dân. Tổng lưu lượng nước thải đoạn suối Cái, chảy qua cầu Thợ Ụt có lưu lượng khoảng 22.000 m3/ngày, trong đó nước thải công nghiệp có lưu lượng khoảng 20.000 m3/ngày và nước thải sinh hoạt từ các khu vực dân cư khoảng 2.000 m3/ngày. Tại thời điểm khảo sát chất lượng nước suối Cái, đoạn qua cầu Thợ Ụt khá tốt, nước trong, không có mùi. Theo ý kiến của ông Thái Văn Rương thì trước đây có một số thời điểm nước suối cầu Thợ Ụt chuyển màu đen, tuy nhiên hiện tại thì dòng suối không có dấu hiệu bất thường, nước trong.

           Qua kiểm tra, giám sát thông qua hệ thống quan trắc nước thải tự động và lấy mẫu định kỳ hàng tháng cho thấy các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp VSIP II, VSIP II-A và Khu Công nghiệp Đồng An đã đấu nối nước thải về Nhà máy xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp để xử lý; nước thải sau xử lý của các khu công nghiệp đạt quy chuẩn môi trường. Tuy nhiên vào thời điểm tháng 08 năm 2019, hệ thống thu gom nước thải của Công ty TNHH V&S Packaging Việt Nam nằm trong Khu công nghiệp VSIP II-A bị sự cố bể đường ống thu gom nước thải để nước thải mực in có màu xanh đen chảy ra cống thoát nước mưa của khu công nghiệp và chảy vào suối Cầu Thợ Ụt gây ô nhiễm. Ngay khi xảy ra vụ việc, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore kịp thời kiểm tra, xử lý đối với Công ty và Công ty đã cải tạo và khắc phục ngay sự cố.

          Như vậy, các nguồn thải công nghiệp thải ra suối Cái, đoạn cầu Thợ Ụt đã được kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân trong Khu dân cư Phú Chánh A, Phú Chánh B chưa đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của các khu dân cư; đồng thời một phần nước thải của khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bình Dương thải ra suối Cái và đây là một trong những nguyên nhân làm ô nhiễm suối Cái đoạn qua cầu Thợ Ụt vào một số thời điểm.

          Để cải thiện chất lượng nước mặt suối Cái, đoạn qua cầu Thợ Ụt, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) rà soát lại việc đấu nối của các hộ dân trong Khu dân cư Phú Chánh A, Phú Chánh B vào hệ thống thu gom nước thải của khu dân cư, đảm bảo toàn bộ nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường; đấu nối toàn bộ nước thải của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các hộ dân trong khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bình Dương về nhà máy xử lý nước thải đô thị Thủ Dầu Một để xử lý, không để tình trạng nước thải chưa qua xử lý chảy vào suối Cái. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tăng cường kiểm soát ô nhiễm đối với các doanh nghiệp và khu công nhiệp có lưu vực xả thải vào suối Cái, đoạn qua cầu Thợ Ụt.

14. Cử tri Lâm, khu phố 1, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Đề nghị trả lời cho người dân biết về việc thu phí xử lý nước thải môi trường thu phí của người dân sử dụng nhằm mục đích gì?

       Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải là công cụ kinh tế trong quản lý môi trường dựa trên nguyên tắc "người gây ô nhiễm phải trả tiền". Việc thu phí nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và ý thức tổ chức công dân trong xử lý nước thải giảm thiểu ô nhiễm và tiết kiệm tài nguyên. Tại Việt Nam, việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải được thực hiện từ năm 2003 theo Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ và nay thực hiện theo Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định 53/2020/NĐ-CP).

       Theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 53/2020/NĐ-CP thì đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường là nước thải công nghiệp thải vào nguồn tiếp nhận nước thải và nước thải sinh hoạt. Theo quy định tại Điều 9 của Nghị định 53/2020/NĐ-CP thì nguồn phí thu được sẽ được nộp vào ngân sách địa phương để sử dụng cho công tác bảo vệ môi trường; bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Quỹ bảo vệ môi trường của địa phương để sử dụng cho việc phòng ngừa, hạn chế, kiểm soát ô nhiễm môi trường do nước thải, tổ chức thực hiện các giải pháp, phương án công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải; còn 25% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường thu được cho tổ chức thu phí để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

15. Cử tri Nguyễn Duy Huy, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An: Phản ánh Công ty nhựa Bình Minh, tọa lạc tại khu công nghiệp Sóng Thần 1 trong quá trình hoạt động gây ô nhiễm môi trường, kiến nghị Sở Tài nguyên-Môi trường kiểm tra, xử lý

Chi nhánh nhựa Bình Minh Bình Dương thuộc Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Công ty), địa chỉ: Số 7, đường số 2, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương hoạt động sản xuất từ năm 1999 đến nay với ngành nghề sản xuất ống nhựa các  loại; đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án sản xuất được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 26/11/2014; đã hoàn thành xây dựng các công trình bảo vệ môi trường và được Ban quản lý các Khu công nghiệp kiểm tra, cấp giấy Giấy xác nhận số 120/GXN-BQL ngày 16/9/2019.

Ngày 01/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, ghi nhận ý kiến phản ánh của ông Nguyễn Duy Huy ngụ khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An cách Chi nhánh nhựa Bình Minh Bình Dương khoảng 1.300m, ông cho biết thỉnh thoảng có phát sinh mùi nhựa nên nghi ngờ Chi nhánh Công ty và gửi ý kiến phản ánh. Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra tại Chi nhánh Công ty cho thấy quy trình sản xuất ống nhựa tự động và khép kín nên mùi nhựa phát sinh từ quá trình sản xuất không đáng kể, đồng thời đại diện Ủy ban nhân dân phường An Bình nơi Chi nhánh Công ty hoạt động cho biết thời gian qua không nhận được ý kiến phản ánh của cử tri sống xung quanh khu vực về mùi nhựa của Chi nhánh Công ty. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND phường Dĩ An kịp thời phối hợp với ông Nguyễn Duy Huy khi có phản ánh để xác định nguồn ô nhiễm, giải quyết kịp thời phản ánh của người dân, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo về cơ quan chuyên môn để xử lý theo quy định.

16. Cử tri Bùi Thị Thanh Phượng, khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An: Phản ánh Công ty thuốc sát trùng Thanh Sơn trong quá trình hoạt động thường xuyên phát sinh mùi hôi gây khó chịu và cay mắt, kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý.

Chi nhánh Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam – Nhà máy nông dược Bình Dương, địa chỉ: số 138, đường ĐT743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chi nhánh Công ty hiện đang hoạt động sản xuất, sang chai, đóng gói các loại thuốc bảo vệ thực vật, theo số liệu thống kê trong 11 tháng năm 2020 công suất các sản phẩm như sau: thuốc bảo vệ thực vật dạng hạt 2.640 tấn, dạng lỏng 1.104 tấn, dạng bột 351 tấn.

Chi nhánh Công ty được Tổng cục môi trường chấp thuận việc sử dụng lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Xí nghiệp thuốc sát trùng Thanh Sơn (tên cũ của Chi nhánh) tại văn bản số 1300/TCMT-TĐ ngày 02/8/2011. Chi nhánh Công ty đã xây dựng công trình xử lý khí thải, hơi dung môi tại các công đoạn phát sinh trong quá trình sản xuất và được Sở Tài nguyên và Môi trường  kiểm tra xác nhận tại Văn bản số 2813/STNMT-CCBVMT ngày 06/9/2014. Chi nhánh Công ty đã được Tổng cục Môi trường kiểm tra và ban hành kết luận số 193/KL-TCMT ngày 17/6/2019, các kết quả phân tích khí thải đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường.

Ngày 01/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với chính quyền địa phương xác minh nội dung phản ánh ghi nhận ý kiến của Bùi Thị Thanh Phượng: thời gian trước đây thỉnh thoảng vào lúc khoảng 4-5 giờ sáng mùi hôi phát sinh gây khó chịu và cay mắt ảnh hưởng đến gia đình bà, tuy nhiên khoảng 02 tuần gần đây không còn mùi hôi, khí thải gây cay mắt gây ảnh hưởng đến gia đình bà. Tại thời điểm kiểm tra, ghi nhận trong khuôn viên nhà máy có phát sinh mùi hôi đặc thù của thuốc bảo vệ thực vật tuy nhiên tại nhà bà Phượng không có mùi hôi, không ghi nhận khí thải gây cay mắt như phản ánh. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị bà Phượng trong thời gian tới nếu có tình trạng phát sinh mùi hôi gây khó chịu và cay mắt ảnh hưởng đến gia đình bà thì phản ánh đến Sở để kịp thời xác minh, kiểm tra xử lý và yêu cầu khắc phục, không gây ảnh hưởng đến gia đình bà cũng như người dân xung quanh. 

17. Cử tri Mai Sông Bé, ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Hội và cử tri phường Vĩnh Tân, Phú Chánh, thị xã Tân Uyên phản ánh: Vừa qua, tại lần tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 15 HĐND Tỉnh, đã có rất nhiều cử tri của Tân Uyên ý kiến, kiến nghị UBND Tỉnh có giải pháp tháo gỡ cho người dân trong việc chuyển mục đích sử dụng đất (CMĐSDĐ) mà trước đây do lịch sử để lại nhiều năm, người dân đã xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, nay đất của người dân phù hợp với quy hoạch sử dụng của nhà nước, nhưng muốn CMĐSDĐ để làm thủ tục đất đai đúng quy định thì không thực hiện được do yêu cầu phải trả lại hiện trạng đất đai ban đầu mới chuyển được (buộc tháo dỡ các công trình trên đất) gây khó khăn và thiệt hại kinh tế cho người dân. Ý kiến này đã được UBND thị xã trả lời tại lần tiếp xúc này, tuy nhiên, đa số ý kiến cử tri chưa đồng tình, nay một lần nữa kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh quan tâm xem xét có giải pháp chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết cho người dân, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không bị thiệt hại về kinh tế đảm bảo thực hiện đúng pháp luật về đất đai và ổn định cuộc sống vì hiện nay rất nhiều người dân có vướng mắc, người dân nay đã hiểu và muốn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nhưng không thực hiện được nên các kỳ họp đều kiến nghị tỉnh xem xét chỉ đạo tháo gỡ cho người dân.

Liên quan đến vấn đề này, theo kiến nghị của UBND thị xã Tân Uyên tại Tờ trình số 1070/TTr-UBND ngày 31/3/2020 và ý kiến của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2033/SXD-TTrXD ngày 03/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 2497/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/6/2020. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 2825/UBND-KT ngày 16/6/2020 V/v xử lý vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh, trong đó: Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên để chỉ đạo rà soát, xử lý các vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn theo đúng quy định, nội dung cụ thể như sau:

- Về lĩnh vực Đất đai

Theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: "b) Buộc đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP";

Tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định việc xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014 như sau:  

"3. Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thực hiện xử lý như sau:

a) Trường hợp đang sử dụng đất thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thì Nhà nước thu hồi đất trước khi thực hiện dự án, công trình đó.

Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định;

b) Trường hợp đang sử dụng đất không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất."

Do đó, về lĩnh vực đất đai UBND tỉnh đã yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên thực hiện rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện theo quy định nêu trên để thực hiện đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích nêu trên.

- Về lĩnh vực xây dựng

+ Đối với nội dung xử lý vướng mắc trong xây dựng thì ngày 07/02/2020, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 432/SXD-TTrXD trả lời Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên với nội dung như sau: việc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận việc không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp xây dựng nhà ở không phép, sai phép; cho tồn tại nhà ở đối với hành vi vi phạm xảy ra trước ngày 01/7/2014 là chưa phù hợp theo quy định. Trong trường hợp này phải ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả để yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện các biện pháp tiếp theo mới phù hợp theo quy định hiện hành.

+ Ngoài ra hiện nay Bộ Xây dựng có Văn bản số 2223/BXD-TTr ngày 11/5/2020 trong đó có nội dunhg hướng dẫn: "…Thông tư 03/2018/TT-BXD quy định kể từ ngày 15/01/2018 (Nghị định số 139/2017/ND-CP có hiệu lực), cá nhân, tổ chức xây dựng nhà ở riêng lẻ có hành vi vi phạm thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 03/2018/TT-BXD thì được miễn áp dụng biện pháp nộp lại số lợi bất hợp pháp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP".

Như vậy, đối với các trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ diễn ra trước ngày 01/7/2014 thì việc ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là vẫn phải thực hiện theo quy định.

7

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

(01 kiến nghị)

18. Cử tri ấp 1, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng phản ánh về các dự án quy hoạch đường đập Phước Hòa (dự án Kênh, tuyến dẫn từ đập Phước Hòa về phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát) có đi qua khu vực ấp 5 xã Tân Hưng và được triển khai từ năm 2011 đến nay có thực hiện không? Đề nghị ngành chức năng trả lời cho người dân biết là bao giờ triển khai thi công, còn không thi công thì thông báo cho người dân biết để có hướng quy hoạch đầu tư, sử dụng đất có hiệu quả, vì hiện nay người dân không dám đầu tư xây dựng gì hết; làm ảnh hưởng đến việc sử dụng và định hướng của người dân.

Theo Quyết định số 3184/QĐ-BNN-XD ngày 21/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt điều chỉnh dự án Thủy lợi Phước Hòa tỉnh Bình Dương, Bình Phước (lần 2): không có hạng mục đầu tư tuyến kênh đi qua xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng về phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát.

Căn cứ Văn bản số 1797/TTg-KTN ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng tuyến ống dẫn nước thô từ hồ Phước Hòa về Trung tâm đô thị Bình Dương và Quyết định số 3184/QĐ-BNN-XD ngày 21/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; dự án kênh chuyển nước Phước Hòa - Dầu Tiếng cấp nước thô cho nhu cầu công nghiệp và dân sinh tỉnh Bình Dương 15m3/s và được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương thực hiện trong đó có đi qua khu vực xã Tân Hưng. Đến nay, tuyến ống đã hoàn thành và đang cấp nước thô cho dự án nước sạch khu vực Bàu Bàng.

​8 ​ ​

​​Sở Giáo dục và Đào tạo

(03 kiến nghị)

​ ​
19. Cử tri Phan Thị Kế, khu phố 7, phường Hiệp An và cử tri khu phố 9, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh Bộ Sách giáo khoa Lớp 1 theo chương trình cải cách mới (ví dụ như bộ sách Cánh Diều) dùng quá nhiều từ vùng miền, bài đọc quá dài với nhiều từ rất khó hiểu, nội dung chưa phù hợp cho các em học sinh mới bước vào học lớp 1. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương xem xét có ý kiến, kiến nghị chỉnh sửa lại cho phù hợp hơn.

Trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ GDĐT đã phê duyệt 5 bộ SGK, trong đó có bộ sách Cánh Diều để các địa phương, cơ sở giáo dục lựa chọn, đưa vào giảng dạy. Trước phản ánh về sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều (Nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, GS. Nguyễn Minh Thuyết chủ biên) có một số nội dung chưa phù hợp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã yêu cầu Hội đồng quốc gia thẩm định, rà soát lại. Sau đó, Bộ GDĐT làm việc với tác giả thống nhất chỉnh sửa, bổ sung ngữ liệu để giáo viên thay thế một số đoạn, bài đọc cho phù hợp hơn với học sinh lớp 1 như bài Cua, bò và đàn cá; Hai con ngựa; Lừa, thỏ và cọp, ... Một số từ ngữ khó hiểu được thay thế như nhá, nom, quà... quà, chén... Hội đồng thẩm định cũng đề nghị tác giả khi chọn văn bản thay thế không sử dụng truyện ngụ ngôn hoặc các đoạn, bài đa nghĩa; nên lựa chọn trong kho tàng văn học Việt Nam.

Bộ GDĐT đã yêu cầu nhà Nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và tác giả khẩn trương xây dựng phương án chỉnh sửa, hiệu đính để kịp thời, thuận lợi cho giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học. Trước mắt, Bộ GDĐT hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên sử dụng các ngữ liệu được thay thế, bổ sung để dạy học trong học kỳ I; hoàn thiện việc điều chỉnh những chi tiết trên trước ngày 25/11.

"Việc để xảy ra bức xúc trong dư luận xã hội về một số điểm chưa phù hợp trong SGK môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều có trách nhiệm của Bộ GDĐT, Hội đồng thẩm định và tác giả". Trong đó, việc truyền thông triển khai chương trình SGK mới chưa tốt; phản hồi về những điểm chưa phù hợp chưa kịp thời.

          Trong thời gian tới, Bộ GDĐT chỉ đạo Nhà xuất bản phát hành sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều in thêm tài liệu chỉnh sửa, bổ sung và phát hành miễn phí cho học sinh lớp 1 và các trường đang sử dụng sách này.

Đối với tỉnh Bình Dương thực hiện theo đúng các quy trình hướng dẫn Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GDĐT về việc lựa chọn sách giáo khoa do các trường thực hiện. Các trường nghiêm túc triển khai trong quá trình chọn sách, sách Cánh diều môn Tiếng Việt chiếm tỷ lệ thấp 24,4% toàn tỉnh. Trong khi chờ Bộ GDĐT điều chỉnh qua phản ánh của phụ huynh, truyền thông về những bất cập của sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1, Sở GDĐT chỉ đạo các trường chọn sách Cánh Diều môn Tiếng Việt họp tổ chuyên môn lớp 1 của trường để thống nhất điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp qua phản ánh của phụ huynh.

20. Cử tri Nguyễn Thị Diễm Hằng, tổ 3, ấp Cầu Đôi, Lai Hưng, huyện Bàu Bàng: Trường Trung học Phổ thông Bến Cát (thuộc thị xã Bến Cát), phụ huynh và học sinh phản ánh cô Quốc dạy môn Hóa khối 10 và khối 11 (cụ thể là lớp 10C2 và 11C1, dạy chưa tận tình hết trách nhiệm của tiết học ở lớp, chủ yếu dạy thêm ngoài giờ ở nhà (cho dù học sinh có làm bài giỏi và đạt đi chăng nữa cũng không cho điểm cao) vì em đó không có đi học thêm ở nhà cô. Nhiều phụ huynh rất bức xúc nhưng không dám nói sợ con mình sẽ bị cô lập trong lớp học. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết.

Trong cuộc họp cha mẹ học sinh (CMHS) đầu năm học 2020-2021, có nội dung CMHS góp ý việc giảng dạy của giáo viên năm học 2019-2020 nhưng không có ý kiến nào của CMHS phản ảnh việc giảng dạy của cô Lê Thị Bảo Quốc. Từ đầu năm học đến nay, Hiệu trưởng nhà trường cũng chưa nhận được phản ảnh nào về vấn đề này.

          Năm học 2019-2020, giáo viên Lê Thị Bảo Quốc đạt danh hiệu lao động tiên tiến, được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua hơn 2 tháng giảng dạy trong năm học 2020-2021, cô Lê Thị Bảo Quốc luôn chấp hành tốt qui chế chuyên môn.

          Theo bảng điểm giữa Học kỳ I, các lớp do cô Bảo Quốc phụ trách có 30/154 học sinh đạt điểm giỏi (từ 8 đến 10 điểm), chiếm tỉ lệ 19.48% và 33/154 học sinh đạt điểm khá (từ 6.5 đến dưới 8 điểm), chiếm tỉ lệ 21.43%. Tổng điểm đạt khá, giỏi là 40.91%. Trong đó, lớp 10C2 và 11C11 (không phải 11C1) được nêu trong phản ảnh cũng có tỉ lệ tương tự. Do đó, không thể nói "cho dù học sinh có làm bài giỏi và đạt đi chăng nữa cũng không cho điểm cao".

          Tuy nhiên, qua phản ảnh này, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Cát sẽ chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc giảng dạy, việc kiểm tra, cho điểm của giáo viên Lê Thị Bảo Quốc để kịp thời chấn chỉnh sai sót (nếu có). Đề nghị quí phụ huynh phản ảnh trực tiếp với Hiệu trưởng cũng như cung cấp chứng cứ (nếu có) để giúp Hiệu trưởng chấn chỉnh việc giảng dạy của giáo viên ngày càng tốt hơn. Hiệu trưởng trường bảo đảm con, em quý phụ huynh sẽ không bị trù dập khi khi phụ huynh phản ảnh việc giảng dạy của giáo viên.

21. Cử tri Lê Phước Tường, ấp Bến Sắn, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng: Kiến nghị cấp trên xem xét về việc Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bến Cát (thuộc thị xã Bến Cát) thông qua Hội trưởng Hội Phụ huynh học sinh của Trường chi tiền quỹ không đúng mục đích. Đề nghị ngành chức năng làm rõ các khoản chi và bầu lại Hội trưởng Hội Phụ huynh dân chủ hơn.

Việc quản lý và sử dụng Quỹ Ban đại diện CMHS (Hội phí) của Trường THPT Bến Cát trong những năm qua được thực hiện theo trình tự sau:

- Bước 1: Đầu năm học, Ban đại diện CMHS năm học cũ và Ban giám hiệu nhà trường họp lên dự toán thu chi năm học mới phù hợp với nhu cầu của nhà trường và khả năng đóng góp của CMHS.

- Bước 2: Tổ chức thảo luận và biểu quyết trong cuộc họp CMHS tất cả các lớp đầu năm học (họp đại trà). Từng CMHS tự nguyện đăng ký mức đóng góp hội phí.

- Bước 3: Thảo luận và biểu quyết lần cuối cùng trong phiên họp giữa Ban đại diện CMHS năm học cũ và Trưởng ban đại diện CMHS tất cả các lớp năm học mới (phiên họp đại diện).  Kết quả biểu quyết này có giá trị quyết định cao nhất về dự toán thu - chi hội phí trong năm học.

- Bước 4: Trưởng ban đại diện CMHS năm học mới gửi thông báo mức thu hội phí năm học mới đến toàn thể CMHS (mỗi học sinh 1 bản thông báo). Đồng thời gửi văn bản ủy quyền cho Hiệu trưởng trường tổ chức thu hộ vì Ban đại diện CMHS không có điều kiện thu Hội phí.

- Bước 5: Hiệu trưởng trường chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm thu hộ Hội phí theo ủy quyền. Khi thu có cấp biên nhận cho từng học sinh. Phụ huynh đóng Hội phí theo mức đã đăng ký trong phiên họp đại trà.

- Bước 6: Hết thời gian qui định thu Hội phí, Hiệu trưởng trường bàn giao số tiền thu được cho Ban đại diện CMHS. Trưởng ban gửi số tiền này vào ngân hàng theo quy định.

- Bước 7: Hàng tháng, Ban đại diện CMHS họp thông qua Kế hoạch chi Hội phí của tháng theo dự trù đã được cuộc họp đại trà và cuộc họp đại diện thông qua. Trưởng ban Đại diện CMHS có trách nhiệm rút tiền từ ngân hàng theo số liệu dự toán chi hàng tháng đã được thống nhất và tổ chức chi.

Việc công khai thu – chi Hội phí:

 - Kết quả thu Hội phí hàng năm và chi Hội phí hàng tháng được thông báo trong Ban đại diện CMHS toàn trường, Trưởng ban đại diện CMHS các lớp và niêm yết tại phòng giáo viên của trường.

- Trong cuộc họp đại trà đầu học kỳ 2 và cuối năm học, việc thu chi Hội phí học kỳ I, cả năm được công khai đến toàn thể CMHS.

- Qua nhiều năm thực hiện thu chi Hội phí như trên, hầu hết CMHS đều đồng tình ủng hộ việc quản lý thu chi Hội phí của CMHS.

- Các khoản chi Hội phí đều theo dự toán đã được thông qua. Những khoản phát sinh (do thu vượt dự toán hoặc kinh phí còn thừa do thực chi ít hơn dự toán) đều được Ban đại diện CMHS toàn trường thảo luận thông qua mới chi. Vì vậy, nói chi  Hội phí không đúng mục đích là hoàn toàn không đúng.

Việc bầu Ban đại diện CMHS năm học 2020-2021 là hoàn toàn dân chủ. Danh sách ứng cử viên do các thành viên trong cuộc họp đại diện các lớp giới thiệu và bỏ phiếu kín. Kết quả tín nhiệm lấy từ số phiếu bầu đồng ý cao nhất đến khi đủ số lượng cần bầu. Hiệu trưởng hoàn toàn không can thiệp vào quá trình bầu cử Ban đại diện CMHS.

​9​ ​ ​

​Sở Y tế

(03 kiến nghị)

​ ​
22. Cử tri Phạm Phương Quý, Thái Văn Rương, khu phố 3 và cử tri Trần Văn Đức, khu phố 5, phường Hòa Phú: Phản ánh Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương có thái độ phục vụ, chữa trị cho bệnh nhân không tận tình, chu đáo. Đề nghị chấn chỉnh đội ngũ y bác sĩ để phục vụ nhân dân tốt hơn.Thực hiện Thông tư 07/2014/TT-BYT và Quyết định số 2151/QĐ-BYT, Bệnh viện liên tục triển khai các hoạt động như: tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế, thành lập tổ công tác xã hội, tăng cường tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh qua đường dây nóng và hòm thư góp ý,... Bệnh viện đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thường quy, cũng như đột xuất về kỹ năng giao tiếp và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Từ đó, đưa ra những điểm hạn chế cần cải tiến, xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra sai sót, phát huy những kết quả tốt đã đạt được. Qua thời gian triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện, Bệnh viện ghi nhận thái độ phục vụ, ứng xử nhân viên bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn. Đồng thời, Bệnh viện vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động nêu trên để ngày càng hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một vài cá nhân có thái độ phục vụ, chữa trị cho bệnh nhân chưa tận tình, chu đáo, bệnh viện sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với các cá nhân này.

23. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An phản ánh:

(1) Khi người dân đi khám bảo hiểm y tế ở các tuyến đa số thiếu một số loại  thuốc như: cao huyết áp, thuốc tiểu đường… thì người dân phải mua bên ngoài rất bất hợp lý đề nghị ngành chức năng kiểm tra xác minh để bảo hiểm y tế được phục vụ một cách đầy đủ để người dân an tâm khi sử dụng bảo hiểm y tế.

(2) Đề nghị bệnh viện Tỉnh trả kết quả bản sao kết quả xét nghiệm, bệnh án cá nhân của người bệnh để tiện việc theo dõi sức khỏe. Trong thời gian qua bệnh viện giữ lại hồ sơ bệnh án của người dân gây khó khăn cho việc theo dõi sức khỏe khi đi khám lần sau.

(1) Trước tiên, ngành y tế xin ghi nhận, tiếp thu ý kiến của quý cử tri. Tuy nhiên, qua kiểm tra xác minh thông tin trên tại Khoa Dược của Trung tâm Y tế Thuận An, và một số đơn vị y tế khác trên địa bàn tỉnh, thực tế hiện trạng các loại thuốc như cao huyết áp, thuốc tiểu đường, …đã có trong gói thầu từ tháng 3/2020. Các loại thuốc này đã được cung cấp đầy đủ và sử dụng tại các Bệnh viện, Trung tâm Y tế cho đến tuyến y tế cơ sở xã phường thị trấn để phục vụ người dân.

(2) a. Về trả kết quả xét nghiệm: thực hiện theo Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22/04/2013 về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa khám bệnh của Bệnh viện quy định: "Người bệnh sẽ nhận phiếu chỉ định xét nghiệm từ bác sĩ khám, nộp phiếu chỉ định xét nghiệm tại nơi lấy mẫu xét nghiệm, phối hợp với kỹ thuật viên xét nghiệm để lấy mẫu xét nghiệm và quay về buồng khám bệnh. Khoa xét nghiệm thực hiện và chuyển trả kết quả xét nghiệm về buồng khám nơi Bác sĩ chỉ định. Bác sĩ ghi chép vào sổ khám bệnh của người bệnh thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ định điều trị, kê và in đơn thuốc giao cho người bệnh, đồng thời hướng dẫn người bệnh đến nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chi trả bảo hiểm y tế". Ngoài ra, tại Thông tư 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh quy định: "Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức lưu phim chẩn đoán hình ảnh bằng bản điện tử hoặc phim chụp, trừ trường hợp khám, điều trị ngoại trú". Do đó, bệnh viện không thể trả kết quả xét nghiệm – chẩn đoán hình ảnh cho người bệnh khám, chữa bệnh tại bệnh viện theo quy định. Ngoại trừ, trường hợp người bệnh khám ngoại trú có chụp phim chẩn đoán hình ảnh thì bệnh viện trả phim đã chụp kèm theo bản trả lời kết quả tương ứng, người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh phải ký xác nhận đã lấy phim chẩn đoán hình ảnh.

b. Về trả hồ sơ bệnh án: Thực hiện quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 29/12/2017 quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế và Quy chế ra viện, Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 19/09/1997 quy định:"Hồ sơ bệnh án là tài liệu quan trọng phải được gìn giữ, bảo quản tốt theo đúng quy định của pháp luật về lưu trữ, hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú, chuyển viện và tử vong phải được hoàn chỉnh các thủ tục hành chính theo quy chế vào viện chuyển khoa, chuyển viện, ra viện sau đó chuyển đến phòng kế hoạch tổng hợp lưu trữ theo quy định". Vì vậy, mỗi người bệnh xuất viện đều được Bệnh viện cấp giấy ra viện, đơn thuốc và thông tin trên giấy ra viện, đơn thuốc đã bao gồm đầy đủ nội dung cơ bản về tình trạng của người bệnh, để người bệnh tiện theo dõi sức khỏe và là cơ sở phục vụ cho người bệnh tái khám những lần sau. Đồng thời hồ sơ bệnh án (bao gồm xét nghiệm) được thiết lập khi người bệnh điều trị nội trú, ngoại trú sẽ được lưu trữ tại Bệnh viện theo quy định nên không thể cung cấp cho người bệnh được.

c. Về cấp bản Tóm tắt hồ sơ bệnh án: Thực hiện theo điều 11, Chương II, Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định: "Người bệnh được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác". Vì vậy, người bệnh điều trị nội trú khi có nhu cầu biết chi tiết thông tin về quá trình điều trị, chẩn đoán, kết quả xét nghiệm - cận lâm sàng, phương pháp điều trị, kết quả điều trị…thì người bệnh có thể yêu cầu bằng văn bản để đề nghị cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án.

24. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An kiến nghị việc khám bệnh trung cao của các cán bộ lão thành cách mạng, thủ tục giấy tờ để được hưởng chế độ khi khám bệnh quá rườm rà gây khó khăn cho cán bộ lớn tuổi khi đến khám bệnh; công tác chăm sóc bệnh nhân trung cao của bệnh viện chưa được chu đáo và thuốc điều trị các bệnh không đủ cung cấp  phải bỏ tiền ra nhà thuốc tư nhân mua; kiến nghị lãnh đạo các cấp xem xét giải quyết.

          Tại Trung tâm Y tế Thuận An cũng vậy, việc khám bệnh, chữa bệnh cho cán bộ trung cao luôn được Trung tâm Y tế Thuận An ưu tiên thực hiện. Các khoa/phòng được quán triệt khi thực hiện công tác, đặc biệt là công tác khám chữa bệnh phải thực hiện quy trình rút gọn, ưu tiên cho cán bộ trung cao. Khi đến khám bệnh tại đơn vị, bệnh nhận được xác định là đối tượng cán bộ trung cao các khoa điều trị cụ thể là Khoa Khám bệnh sẽ cử nhân viên hướng dẫn trực tiếp, các giấy tờ (sổ khám, thẻ trung cao, thẻ BHYT,…) sẽ được kèm theo số thứ tự có đóng dấu "ƯU TIÊN". Các khâu khám bệnh, cận lâm sàng, phát thuốc,…sẽ căn cứ số thứ tự có đóng dấu và thực hiện giải quyết ưu tiên.

Đối với các khoa nội trú, luôn có chuẩn bị sẵn sàng các phòng được trang bị vật dụng, cơ sở tốt nhất để lưu trú bệnh là đối tượng cán bộ trung cao. Việc chăm sóc và điều trị được các nhân viên y tế thực hiện theo phân loại ưu tiên, cơ số thuốc điều trị được dự trù sẵn tại các khoa luôn đầy đủ. Khi điều trị nội trú trên 7 ngày tại Trung tâm Y tế Thuận An, sẽ được đơn vị gửi những phần quà động viên, thăm hỏi sức khỏe để các cán bộ trung cao an tâm điều trị.

Trong thời gian qua, Trung tâm Y tế Thuận An cũng đã thực hiện việc niêm yết thứ tự ưu tiên tại phòng khám để người bệnh và các đối tượng chính sách được cấp thẻ BHYT được biết. Trong đó đối tượng ưu tiên bao gồm: Trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công cách mạng, phụ nữ có thai, cán bộ trung cao - hưu trí.  Đối tượng ưu tiên nhiều nên đôi khi xảy ra trường hợp xáo trộn thứ tự ưu tiên đặc biệt vào thời điểm thứ 2 và thứ 6 hàng tuần, Trung tâm Y tế tiếp nhận lượng bệnh đến khám rất đông  trung bình 800 - 1000 lượt/ngày.

Việc tiếp nhận và thăm khám bệnh của đơn vị đã được xây dựng có quy trình cụ thể và Ban giám đốc đơn vị cũng thường xuyên quán triệt các Y, Bác sĩ của đơn vị nâng cao tinh thần phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn và thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ y tế do Bộ Y tế ban hành.

          Tinh thần và thái độ phục vụ của nhân viên y tế luôn được Ban Giám đốc Trung tâm Y tế và lãnh đạo các khoa/phòng quán triệt thực hiện nghiệm túc quy tắc ứng xử, thái độ phục vụ người bệnh theo thông tư 07/2014-TT-BYT của Bộ Y tế. Đồng thời ban hành cụ thể trong quy chế khen thưởng, kỷ luật hình thức xử phạt các vi phạm về thái độ phục vụ, giao tiếp với người bệnh.

 

 

10

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

(02 kiến nghị)

25. Ông Bùi Xuân Thoại, khu phố 8, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: Tiếp tục đề nghị xem xét lại quy định về điều kiện hỗ trợ Người có công ngoài tỉnh phải có hồ sơ đang được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh quản lý từ 03 năm (36 tháng) trở lên theo quy định tại Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh. Nếu vẫn áp dụng như vậy thì quá thiệt thòi cho cho ông và những trường hợp tương tự vì như trường hợp của ông để đủ điều kiện được hỗ trợ thêm hàng tháng là đến ngày 01/3/2023, tuy nhiên, hiện nay bản thân ông đã 75 tuổi, nhiều bệnh tật, nếu chờ đến ngày đủ diều kiện là quá dài, ông không còn đủ thời gian để có thể chờ nhận hỗ trợ theo quy định. Vì vậy, ông tiếp tục kiến nghị ngành chức năng có hướng hỗ trợ xem xét tạo điều kiện cho ông và nên xem xét điều chỉnh rút ngắn lại thời gian quản lý hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đối với những trường hợp cán bộ trước đây công tác tại tỉnh Sông Bé như ông.

Ngày 20/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Nghị quyết số 08), trong đó tại nhóm đối tượng 3, quy định: Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (là người tham gia kháng chiến trong khoảng thời gian từ ngày 19/8/1945 đến ngày 30/4/1975 đã được Nhà Nước tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng) hưởng trợ cấp một lần ngoài ra không hưởng chế độ nào khác được hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 0,3 lần (30%) mức chuẩn hiện hành (theo quy định của Chính phủ). Và điều kiện hỗ trợ là phải có hồ sơ đang được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương quản lý từ 03 năm (36 tháng) trở lên. 

Trường hợp của ông Bùi Xuân Thoại, đã phản ánh nội dung này và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã trả lời theo Công văn số 4661/UBND-TH ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phân công trả lời kiến nghị cử tri gửi đến sau kì họp thứ 15 – HĐND tỉnh khóa IX, cụ thể:

Ông Bùi Xuân Thoại đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Quyết định số 2499/QĐ-UB ngày 11/10/2001. Ngày 18/3/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước lập và di chuyển hồ sơ hưởng trợ cấp một lần của ông về tỉnh Bình Dương để quản lý và thực hiện các quyền lợi chính trị cho ông theo quy định kể từ tháng 03/2020. Do vậy, ông chưa đủ điều kiện để được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND quy định.

26. Cử tri phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An: Kiến nghị ngành chức năng cần quan tâm, hỗ trợ hơn đến người bán vé số.

Đầu năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 khởi phát và lây lan trong cộng đồng, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, các ngành, các cấp, các địa phương đã tập trung triển khai nghiêm ngặt các quy định, biện pháp theo chỉ đạo của Trung ương như tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các hoạt động vui chơi giải trí, thực hiện giản cách xã hội,…Tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, tầng lớp nhân nhân, nhất là người lao động có thu nhập thấp.

Đối với ngành xổ số kiến thiết, có thời gian phải thực hiện tạm dừng hoạt động phát hành, đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, đời sống của người bán vé số lẽ trên địa bàn tỉnh. Nhận định được tình hình khó khăn này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã kịp thời chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho người bán vé số lẽ trên địa bàn tỉnh Bình Dương với mức hỗ trợ là 60.000 đồng/ người/ ngày, thời gian hỗ trợ là 15 ngày, tương ứng với số tiền là 900.000 đồng/01 người với nguồn hỗ trợ được trích từ Quỹ vì người nghèo và kinh phí của Tổng công ty Xổ sổ kiến thiết tỉnh Bình Dương. Chính sách hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời đối với người bán vé số lẽ trên địa bàn trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh đã thể hiện mối quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền, lãnh đạo tỉnh đối vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo đời sống của nhân dân lao động.

Tiếp theo đó, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, các cấp, các ngành của tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp hỗ trợ đến các đối tượng theo hướng dẫn của Trung ương đảm bảo kịp thời, công khai minh bạch, đúng đối tượng. Trong đó, đã có 6.839 người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí là 6,1551 tỷ đồng.

Đối với người bán vé số lẽ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm thực hiện theo chính sách riêng theo quy định, hướng dẫn của của Trung ương và của tỉnh với mức hỗ trợ cao hơn là 1.500.000 đồng/người.

Trong thời gian tới, diễn biến tình hình dịch bệnh còn nhiều phức tạp, ảnh hướng đến nhiều mặt của đời sống của nhân dân, người lao động có thu nhập thấp; người bán vé số lẽ trên địa bàn tỉnh với đặc điểm đa số là người lao động từ các địa phương, tỉnh thành khác đến Bình Dương sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn, thu nhập không ổn định cần tiếp tục nhận được được sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành. Với góc độ là cơ quan tham mưu trên lĩnh vực an sinh xã hội của địa phương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục có sự quan tâm hơn nữa trong phối hợp tham mưu, đề xuất các chính hỗ trợ phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách, điều kiện cụ thể của tỉnh nhà trong từng thời điểm.

11  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(02 kiến nghị)

 
27. Cử tri phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An: Đề nghị tu sửa cổng chào Bình Dương và hệ thống đèn trang trí, chiếu sáng tại cổng chào.

Về tu sửa Cổng chào Bình Dương và hệ thống chiếu sáng do Tổng Công ty Becammex IDC chịu trách nhiệm, trong tháng 10/2020 do bị sự cố về điện nên bị dán đoạn trong một thời gian ngắn nhưng đến nay hệ thống đèn chiếu sáng tại Cổng chào Bình Dương đã được Tổng Công ty Becammex IDC khắc phục sửa chữa.

Về hệ thống đèn trang trí Cổng chào Bình Dương do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm, do đó hàng năm để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và sự kiện chính trị của tỉnh, đồng thời tạo vẻ mỹ quan đường phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tổ chức lắp đặt đèn trang trí, bố trí một số tiểu cảnh là những sản phẩm, ảnh tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người Bình Dương, trong đó có những sản phẩm truyền thống gốm, sứ mang đặc trưng của vùng đất Thuận An. Đặc biệt trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021 sắp tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện đang triển khai thiết kế maket để tiếp tục đầu tư, thay mới các nội dung chào mừng năm mới nhằm phục vụ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nói chung và nhân dân Thành phố Thuận An nói riêng du xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

28. Cử tri Mai Sông Bé - ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên: Kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho phép phục dựng, phục chế lại các sản phẩm khảo cổ học khu di tích quốc gia Cù lao Rùa để có cơ sở tuyên truyền cho nhân dân về giá trị văn hoá, lịch sử của địa phương. Đồng thời, kiến nghị xem xét việc định hướng phát triển du lịch xã Thạnh Hội phải gắn liền với đào tạo nghề cho nhân dân phục vụ du lịch sinh thái ở địa phương.

Di tích khảo cổ Cù Lao Rùa (xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết định số 836/QĐ-BVHTTDL, ngày 03 tháng 3 năm 2009. Theo phân cấp quản lý, Sở đã giao trực tiếp cho Bảo tàng tỉnh quản lý, sử dụng và phát huy giá trị. Hồ sơ khoa học cũng như các hiện vật thuộc di tích khảo cổ Cù Lao Rùa hiện đang được lưu giữ và bảo quản tại Bảo tàng tỉnh.

Về công tác phát huy giá trị di tích Cù Lao Rùa, thời gian qua Sở đã tổ chức triển khai một số nội dung như: tổ chức trưng bày chuyên đề "Khảo cổ học Bình Dương - Tiếng nói từ lòng đất" vào tháng 4/2019, trong đó có các tư liệu, hiện vật của di tích khảo cổ Cù Lao Rùa đã được tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh và giá trị của các di tích khảo cổ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến khách tham quan; việc nghiên cứu, sưu tầm các tư liệu, hiện vật của Di tích khảo cổ Cù Lao Rùa tiếp tục được Bào tàng tỉnh tổ chức triển khai nhằm phục vụ cho công tác trưng bày trong thời gian tới. Bên cạnh đó, năm 2020, Sở đã giao Bảo tàng tỉnh phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Thị xã Tân Uyên, UBND xã Thạnh Hội tiến hành cắm mốc ranh giới, đo đạc địa chính nhằm phục vụ cho việc lập thủ tục hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với di tích khảo cổ quốc gia Cù Lao Rùa. Đây là cơ sở quan trọng nhằm phục vụ cho việc khoanh vùng, bảo vệ di tích theo đúng quy định của Luật Di sản Văn hóa, tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể:

Tại khu vực bảo vệ I thuộc di tích, hiện có ngôi chùa Khánh Sơn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2010, với diện tích 18.165,3 m2 nhưng không báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tại Khu vực bảo vệ II thuộc di tích có 13 hộ dân (bao gồm 12 hộ dân đang sinh sống và 01 hộ dân có đất trong di tích), chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo thông tin bước đầu do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Thị xã Tân Uyên cung cấp, hiện trạng tổng diện tích của di tích khảo cổ quốc gia Cù Lao Rùa là 44.540,2 m2, giảm 2.454,8 m2 so với Bản đồ địa chính được xác lập vào thời điểm xây dựng hồ sơ khoa học phục vụ công tác xếp hạng di tích.  

Để khắc phục những khó khăn nêu trên, đồng thời nhằm giải quyết kiến nghị của cử tri Mai Sông Bé, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục chỉ đạo Bảo tàng tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch phát huy giá trị của di tích Cù Lao Rùa với một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Thứ nhất: Phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Uyên tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa nội dung phát huy giá trị di tích Cù Lao Rùa vào Đề án "Bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030".

Thứ hai: Di tích quốc gia Cù Lao Rùa thuộc loại hình di tích khảo cổ, mang tính chất đặc thù. Vì vậy, việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích quốc gia Cù Lao Rùa cần phải được sự thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục; đồng thời phải có sự đầu tư nghiên cứu chuyên sâu, lấy ý kiến tư vấn của chuyên gia đầu ngành cũng như học tập mô hình hiệu quả ở các di tích tương đồng về loại hình.

Thứ ba: Để có cơ sở đầu tư các hạng mục công trình thuộc di tích Cù Lao Rùa, địa phương cần phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng phương án giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề quản lý đất đai di tích (kể cả phương án hỗ trợ di dời đối với 13 hộ dân sống trong khu vực II của di tích), từ đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin chủ trương điều chỉnh diện tích các khu vực bảo vệ thuộc di tích.

​​​​12 ​ ​ ​ ​ ​

​​​​Bảo hiểm Xã hội tỉnh

(06 kiến nghị)

​ ​ ​ ​ ​
29. Cử tri Phạm Thị Lựa, khu phố 3, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một: Kiến nghị về chế độ hưởng chế độ bảo hiểm y tế của Lê Anh Triệu sinh năm 1946 khu phố 3, phường Phú Thọ là cựu chiến binh đã hưởng chế độ một lần là 6 năm kháng chiến chống Mỹ về phục viên năm 1974, hiện nay hưởng BHYT 80%, đề nghị được hưởng chế độ bảo hiểm y tế 100%. Đối với trường hợp của ông Lê Anh Triệu, đề nghị ông liên hệ với cán bộ Lao động thương binh và xã hội cấp xã để nộp hồ sơ, cung cấp giấy tờ chứng minh là cựu chiến binh để được UBND cấp xã phê duyệt, nếu đúng đối tượng là cựu chiến binh thì sẽ được UBND cấp xã lập danh sách đề nghị cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT theo quy định.
30. Cử tri Tô Xuân Toàn, khu phố 8, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh ông được cấp thẻ BHYT hưu trí (Mã thẻ HT 2747424337815). Lúc trước, khi đi khám chữa bệnh được miễn 100% chi phí. Tuy nhiên, nay ông đi khám chữa bệnh phải trả tiền nằm viện, tiền kim tiêm, chuyền nước, băng keo…và không được BHYT thanh toán lại. Đề nghị cơ quan BHXH xem xét lại.

Ngày 24/12/2019, BHXH tỉnh ban hành Công văn số 2328/BHXH-GĐBHYT về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) khi đi khám bệnh, chữa bệnh gửi đến Sở Y tế tỉnh tại Công văn 2328/BHXH-GĐBHYT BHXH tỉnh đề nghị Sở Y tế tỉnh phối hợp chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tiếp nhận người bệnh BHYT theo đúng quy định tại Điều 14, 15, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức hưởng và thủ tục KCB BHYT.

Đối với trường hợp của ông Tô Xuân Toàn Mã thẻ HT 2747424337815, đề nghị ông bổ sung thêm thông tin: tên cơ sở khám chữa bệnh khi ông đi khám chữa bệnh ông phải trả tiền nằm viện, tiền kim tiêm, chuyền nước, băng keo….

Căn cứ vào thông tin do ông cung cấp, BHXH tỉnh đề nghị Sở Y tế tỉnh phối hợp chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tiếp nhận người bệnh BHYT theo đúng quy định tại Điều 14, 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức hưởng và thủ tục KCB BHYT.

31. Cử tri Lê Thị Thảo, khu phố 2, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh việc trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện cho người dân chưa thuận tiện, người dân phải đến bưu điện để nhận tiền mặt. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho người dân được nhận tiền tại trụ sở UBND phường.

Từ năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức có văn bản đồng ý triển khai phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện trong cả nước. BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống các Bưu cục của ngành Bưu điện. Đây cũng là giải pháp cải cách thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công và đảm bảo an toàn quỹ trong hoạt động chi trả các chế độ BHXH do ngành Bưu điện đảm nhận, tại tỉnh Bình Dương Ủy ban nhân tỉnh cũng đã đồng ý phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện trong toàn tỉnh và triển khai cùng với cả nước từ 2013.

          Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, thời gian qua, ngành BHXH đã đặc biệt quan tâm đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng (thẻ ATM) để phục vụ người tham gia ngày càng tốt hơn. Vì vậy để thuận tiện trong việc nhận lương hưu cử tri có thể liên hệ điểm chi trả lương hưu của Bưu điện làm thủ tục nhận lương hưu qua tài khoản ATM hàng tháng, mà không phải đến trực tiếp nhận tiền mặt.

          Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hiện nay được thực hiện thông qua tổ chức dịch vụ công theo quy định. Hiện tại chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng tại địa bàn tỉnh Bình Dương do Bưu điện điện tỉnh Bình Dương thực hiện. Cụ thể, tại phường Phú Mỹ-Tp Thủ Dầu Một- tỉnh Bình Dương, lịch chi trả là ngày 05 (mồng năm) hàng tháng được Bưu điện thông báo cho người hưởng, điểm chi trả tại trụ sở UBND phường Phú Mỹ. Trường hợp ngày 05 hàng tháng người hưởng không đến điểm chi trả là UBND phường để nhận tiền, người hưởng có thể đến nhận tiền của tháng đó tại Bưu điện thành phố Thủ Dầu Một từ ngày 06 đến ngày 25.

32. Cử tri phường An Thạnh, thành phố Thuận An kiến nghị đến lãnh đạo các cấp xem xét giải quyết chế độ BHYT đối với người có công tham gia cách mạng, và sao đó tiếp tục là cán bộ nhà nước phục vụ nhân dân chức vụ thẩm phán đến năm 1986 về hưu. Khi còn đương chức cán bộ nhà nước thì vẫn được BHYT hưởng chế độ khám trung cao, đến khi nghĩ hưu thì không còn được hưởng chế độ BHYT khám trung cao nữa mà chỉ được hưởng chế độ khám BHYT bình thường, kiến nghị lãnh đạo các cấp quan tâm giúp đỡ.

Căn cứ Luật BHYT và Điểm b, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 về mã số ghi trên thẻ BHYT và Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Trong đó, quy định người có công với cách mạng được cấp mã đối tượng tham gia BHYT ký hiệu là CC, bao gồm:

          - Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945;

          - Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

          - Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

          - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

          - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát;

          - Người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

          Nếu cử tri thuộc một trong các đối tượng có công cách mạng nêu trên, thì liên hệ với cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú cung cấp các hồ sơ có liên quan để được đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT hưu trí qua mã người có công cách mạng được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh.

          Về quyền lợi khám chữa bệnh trung cao là do Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt theo các Quyết định số209-QĐ/TU ngày 22-7-2016 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc Ban hành "Quy định tiêu chuẩn khám, điều trị bệnh cho cán bộ trung cao của Tỉnh"; Quyết định số 672-QĐ/BTCTU ngày 01-9-2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương về việc ban hành danh mục các nhóm đối tượng áp dụng tiêu chuẩn khám, điều trị bệnh, đề nghị cư tri tham khảo thêm các văn bản này.

33. Cử tri Nguyễn Đức Khánh, ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng: Phản ánh Bảo hiểm y tế của ông khi hết hạn đi đổi lại phải qua các thủ tục photo hộ khẩu, chứng minh nhân dân, thẻ BHYT... gây phiền hà cho người dân trong giai đoạn thực hiện công nghệ thông tin 4.0 và cải cách thủ tục hành chính. Đề nghị xem xét nhanh, gọn tránh gây phiền cho người dân phải đi, lại nhiều lần.  Theo quy định hiện hành thủ tục đóng tiền gia hạn thẻ BHYT (với điều kiện: người tham gia không thay đổi bất cứ thông tin nào về thân nhân, nơi khám chữa bệnh, thông tin giảm trừ theo hộ gia đình..), thì người tham gia BHYT chỉ cần liên hệ Đại lý thu BHXH, BHYT gần nhất để nộp tiền và nhận lại phiếu thu theo mẫu của BHXH Việt Nam ban hành. Vì vậy, khi cử tri gia hạn thẻ BHYT (không thay đổi các thông tin) mà Đại lý thu BHXH, BHYT yêu cầu cử tri photo hộ khẩu, chứng minh nhân dân, thẻ BHYT là sai quy định, cơ quan BHXH xin ghi nhận phản ảnh của cử tri. Cơ quan BHXH sẽ có giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Đại lý thu BHXH, BHYT và trấn chỉnh các nội dung thực hiện chưa đúng của các Đại lý thu BHXH, BHYT.
34. Cử tri Đậu Ngọc Thanh, ấp 2, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng: Trong năm 2020, ông Thanh đi khám bệnh tại bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương và được yêu cầu cung cấp bảo hiểm y tế và chứng minh nhân dân. Ông Thanh cung cấp đầy đủ nhưng bệnh viện lại không chấp nhận vì bảo hiểm y tế không ghi ngày, tháng, năm sinh do khi làm thẻ bảo hiểm y tế phía bảo hiểm không ghi. Nhưng đến khi đi khám bệnh, bệnh viện lại làm khó cho dân. Những bệnh viện khác không yêu cầu như vậy. Đề nghị Sở Y tế làm việc với bệnh viện tạo điều kiện cho nhân dân khám chữa bệnh.

Khoản 1 Điều 15 nghị định 146/NĐ-CP quy định "Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác. "

Để đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh BHYT, BHXH tỉnh đã đề nghị bệnh viện Y học cổ truyền xem lại quy trình tiếp nhận bệnh tại Bệnh viện, tạo điều kiện cho nhân dân khám chữa bệnh.

13 ​​

Đài Phát thanh và Truyền hình

(02 kiến nghị)

35. Cử tri Nguyễn Thanh Lê, khu phố 6, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương phát nội dung không đúng theo lịch phát sóng của chương trình; đề nghị Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương có giải pháp khắc phục.

- Lịch phát sóng chương trình của Đài thường được quảng bá 15 ngày trước ngày phát sóng. Đây là lịch phát sóng dự kiến có thể thay đổi. Thực tế có nhiều thay đổi trong kế hoạch phát sóng của các phòng, hoặc kế hoạch trao đổi chương trình của Đài với các đối tác.

- Lịch phát sóng của Đài còn bị thay đổi bởi các chương trình tiếp sóng các chương trình, sự kiện chính trị quan trọng của các Đài bạn và Đài Truyền hình Việt Nam....

- Một số chương trình của Đài Bình Dương phát sóng sau chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đã phải hủy bỏ khi chuong trình tiếp sóng Thời sự Đài THVN quá dài, chiếm mất thời lượng.

Nếu so sánh giữa chương trình được giới thiệu quảng bá trên báo hoặc quảng bá trước trên Đài và thực tế phát sóng, có vài chương trình thay đổi hoặc bị hủy phát sóng vì các lý do khách quan nêu trên. Tuy nhiên, những sự thay đổi đó đều được BTV thông báo trong chương trình phát sóng cập nhật hàng ngày được phát sóng trên các kênh vào thời điểm sáng, trưa và tối. Những thay đổi đột xuất đều có cập nhật trong "Chương trình thông báo lịch phát sóng hàng ngày lúc 5giờ 30, 12 giờ và 19 giờ".

36. Cử tri khu phố 6, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Ý kiến trả lời của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, đến nay Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chưa bàn giao khu tập thể của cán bộ, nhân viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Vì vậy, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sớm bàn giao khu tập thể cho UBND thành phố tiếp nhận, quản lý.Vào năm 2016, Đài Phát thanh và Truyền hình đã có công văn số 505/PTTH-TCHC ngày 29/9/2016 kính gửi Phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân TP.Thủ Dầu Một để xin chuyển giao khu nhà ở cán bộ viên chức Đài. Sau đó Đài nhận được công văn hướng dẫn số 263/QLĐT-GT ngày 21/10/2016 của Phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân TP.Thủ Dầu Một để chuyển một số văn bản hồ sơ liên quan đến khu nhà ở này. Tuy nhiên sau đó chưa nhận được hướng dẫn thêm để hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết. Trong thời gian tới đây, Đài Phát thanh và Truyền hình sẽ tiếp tục liên hệ với các cấp, ngành liên quan để làm các thủ tục bàn giao theo quy định.
Lượt người xem:  Views:   166
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Trả lời phản ánh kiến nghị