Tin hoạt động TP, Huyện, Thị Xã
Thứ 6, Ngày 22/03/2019, 15:00
Thành phố Thủ Dầu Một chuẩn bị công tác tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/03/2019 | Kim Chi

TTĐT - ​Để thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, UBND th​​​ành phố Thủ Dầu Một đã ban hành Kế hoạch số 164/KH - UBND ngày 29/11/2018 về tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 trên địa bàn toàn thành phố và chỉ đạo các ngành liên quan làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra.​

Cụ thể, thành lập Ban chỉ đạo với 12 thành viên; xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn từ thành phố đến các phường; vẽ sơ đồ nền; tổ chức tập huấn lực lượng tham gia tổng điều tra được 8 lớp, với 600 thành viên; tập huấn thành lập bảng kê hộ và nhân khẩu; thực hiện công tác thu thập thông tin, giám sát tổng điều tra theo quy định. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các địa phương đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ tổ chức từ 0 giờ ngày 01/4/2019 nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở cả nước, đáp ứng yêu cầu thông tin về dân số và nhà ở, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Qua tổng điều tra dân số để phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Bên cạnh đó, thực hiện tổng điều tra cũng phục vụ việc tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Đồng thời, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp Quốc gia về dân số và xây dựng các dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra thống kê ở giai đoạn tới. Cuộc Tổng điều tra được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, đơn vị điều tra là các hộ. Nội dung điều tra bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư…

 

Thành phố Thủ Dầu Một tổ chức tập huấn lực lượng tham gia tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố


Lượt người xem:  Views:   775
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Friendly Name

Email

Từ khóa

Tin liên quan

Từ khóa

Tin nổi bật

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

AverageRating0

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin hoạt động TP, Huyện, Thị Xã