Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 07/06/2021, 15:00
Đến năm 2025, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 85%
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/06/2021 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình số 19-CTr/TU ngày 31/5/2021 của Tỉnh ủy về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Theo đó, Chương trình đề ra mục tiêu cụ thể là phấn đấu đến năm 2025, giải quyết căn bản yêu cầu về biên chế và lao động hợp đồng của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị phù hợp với vị trí việc làm, quy mô dân số và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; công chức làm việc trong các ngành, lĩnh vực trực tiếp tiếp xúc với tổ chức và người nước ngoài (thu hút đầu tư, công thương, xúc tiến thương mại, ngoại vụ…) phải thông thạo một ngoại ngữ; tỷ lệ giáo viên các trường Trung học phổ thông có trình độ sau đại học đạt 25%; tỷ lệ giáo viên các trường cao đẳng có trình độ sau đại học đạt 35%; đạt tỷ lệ 10 bác sĩ/1 vạn dân; ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%, trong đó có văn bằng, chứng chỉ đạt 35%...

Định hướng đến năm 2030, tiếp tục nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 87,5%, trong đó có văn bằng chứng chỉ đạt 37,5%; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo bậc đào tạo, ngành đào tạo và chủ thể phát triển kinh tế - xã hội, tập trung cho những ngành, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao, trong đó một số ngành đạt trình độ khu vực và quốc tế, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của một trung tâm công nghiệp hiện đại.

Tầm nhìn đến năm 2045, nguồn nhân lực của tỉnh đáp ứng yêu cầu của một trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, có năng suất lao động cao có đủ năng lực làm chủ và áp dụng công nghệ hiện đại trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của một đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan căn cứ nội dung, yêu cầu, mục tiêu tại Chương trình số 19-CTr/TU để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể; đồng thời, phối hợp với các ngành thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh xem xét điều chỉnh kế hoạch, giải pháp sát với tình hình thực tế và tổ chức sơ kết, tổng kết và đánh giá định kỳ hàng năm báo cáo Tỉnh ủy kết quả triển khai thực hiện.

Văn bản ​​​​

Chương trình ​​

Lượt người xem:  Views:   246
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành