Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 01/04/2020, 17:00
Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/04/2020 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/06/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 – 2025.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là phấn đấu đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội để phát triển hệ thống trường ngoài công lập (NCL), đến năm 2020 số cơ sở giáo dục mầm non (MN), phổ thông (PT) NCL đạt ít nhất 46,4% (so với tổng số cơ sở giáo dục) với số người theo học đạt ít nhất 21,21% (so với tổng số người học). Đến năm 2025 có ít nhất 50,29% cơ sở giáo dục MN, PT NCL với số người học đạt ít nhất 21,79%.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ cơ sở giáo dục NCL (lợi nhuận và phi lợi nhuận); phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính triển khai thực hiện Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư trong lĩnh vực giáo dục; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố công tác quy hoạch sử dụng đất để phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục NCL theo yêu cầu chiến lược phát triển giáo dục của địa phương; rà soát các điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục để cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tham gia đóng góp nguồn lực cho giáo dục; thực hiện quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục NCL chủ động thực hiện chương trình dạy - học trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu về thời lượng và chuẩn đầu ra do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các cam kết đã công bố; thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục NCL. Hàng năm, trước ngày 15/11 chủ động phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực giáo dục để gửi về UBND tỉnh theo quy định​.

Kế hoạch 

Lượt người xem:  Views:   794
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành