Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 09/07/2019, 17:00
Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện phải hoàn thành trước ngày 01/10 hàng năm
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/07/2019 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường chấn chỉnh công tác lập, thực hiện Kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó yêu cầu Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện phải hoàn thành trước ngày 01/10 hằng năm.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi, đôn đốc và nhắc nhở UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đúng quy định pháp luật; chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc theo chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý đối với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; tiếp tục chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất đẩy mạnh công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án theo Kế hoạch sử dụng đất được duyệt…

Các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai công trình, dự án theo thẩm quyền được giao. Kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý hoặc trực tiếp xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp không triển khai thực hiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Hồ sơ đề nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm nói chung và danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh quyết định phải nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường trong quý III hàng năm để tổ chức thẩm định. Sau ngày 01/10 hàng năm, nếu địa phương nào chưa gửi hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất và danh mục công trình, dự án về Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định thì Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Hồ sơ đề nghị thẩm định điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm thuộc diện thu hồi đất thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh quyết định, phải nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/5 hàng năm.

Tải về Chỉ thị ​

Lượt người xem:  Views:   966
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành