Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 26/06/2019, 11:00
Tăng cường các giải pháp ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/06/2019 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tăng cường các giải pháp ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh đấu tranh ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong chính lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật. Các cơ quan, địa phương, đơn vị cần ban hành quy chế làm việc minh bạch, cụ thể và xây dựng cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực: Thanh, kiểm tra, điều tra, thi hành án, hải quan, thuế, quản lý thị trường... bảo đảm ngăn chặn và giải quyết triệt để tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, "vòi vĩnh", "chung chi", phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc; thực hiện công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm…

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; trong trường hợp để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước; phải coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và lấy làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tải về Văn bản ​

Lượt người xem:  Views:   871
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành