Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 06/06/2019, 17:00
Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/06/2019 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân (Luật CAND) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Công an tỉnh chủ trì nhận và cấp phát tài liệu, tuyên truyền, phổ biến Luật CAND năm 2018 cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an, cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; cử cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của lực lượng Công an tỉnh dự các lớp tập huấn chuyên sâu về Luật CAND năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành do Bộ Công an tổ chức…

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống đài truyền thanh trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp với Công an tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tuyên truyền, phổ biến Luật CAND năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành.

Các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật CAND năm 2018 trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật CAND năm 2018 cho các hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thi hành Luật CAND năm 2018; tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật CAND năm 2018, kết quả gửi về Công an tỉnh để tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Công an; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với Luật CAND năm 2018. 

Tải về Kế hoạch ​​

Lượt người xem:  Views:   523
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành