Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 20/05/2019, 10:00
Triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/05/2019 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến Hiệp định CPTPP cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, trong đó chú trọng đến các đối tượng chịu tác động như Hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; chú trọng tập huấn cho cán bộ, công chức thuộc khối các cơ quan quản lý nhà nước một số lĩnh vực như: Đầu tư, tài chính, dịch vụ hải quan, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ, nông nghiệp, lao động, môi trường và các cam kết cụ thể khác liên quan trực tiếp đến Hiệp định CPTPP cùng các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia…; tăng cường năng lực của các cơ quan chuyên môn trong việc cung cấp thông tin về thương mại, đầu tư, qua đó giúp cho doanh nghiệp kịp thời nắm bắt thông tin, dự báo được nhu cầu của thị trường trong nước và có kế hoạch ứng phó với sự cạnh tranh của hàng hóa nhập khẩu; tiếp tục rà soát, kiện toàn các văn bản quy phạm pháp luật hàng năm do Trung ương và địa phương ban hành để kịp thời tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung không phù hợp với các quy định của Hiệp định CPTPP; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với mục tiêu các Chương trình đột phá của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh, trọng tâm các nhiệm vụ cụ thể như: Cải thiện Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo…; tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành công nghiệp, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ cao, công nghiệp 4.0 trong sản xuất; tăng cường quản lý hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp; tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế, ổn định chính trị và phát triển bền vững.

Tải về Kế hoạch ​​​

Lượt người xem:  Views:   380
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành