Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 14/03/2018, 10:00
Liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin một cửa điện tử
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/03/2018 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bảnvề việc liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin một cửa điện tử. 

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải có yêu cầu, ni dung v kết nối, chia sẻ và liên thông các cấp đối với các dự án công nghệ thông tin hoặc kế hoạch th dịch vụ công nghệ thông tin được thực hiện từ năm 2018 trở đi; khi đầu tư hoặc thuê dịch vụ các hệ thng xử lý thủ tục hành chính phi tuân th Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh đã được phê duyệt; phối hợp với các Bộ, cơ quan hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng các cơ sở dữ liệu quc gia theo danh mục đã được Thng Chính phủ phê duyệt; nghiên cu các gii pháp để chia sẻ, sử dụng dữ liệu phát sinh trong quá trình khai thác các cơ sở d liệu quốc gia, tránh lãng phí ngun lực cập nhật, duy trì dữ liệu; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, ban hành các quy trình thực hiện thủ tục hành chính thống nhất để áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; điều chỉnh, nâng cp các phần mềm liên quan, đáp ứng các yêu cầu thay đổi về thủ tục hành chính, quy trình.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng các phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử thống nhất trên cơ sở tổ chức lại các phần mềm hiện có, phù hợp với hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, phần mềm của tỉnh; bảo đảm sử dụng thống nhất một phần mềm chung của tỉnh, tuân thủ các hướng dẫn, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành khác.

Lượt người xem:  Views:   962
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành