Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 24/07/2017, 10:00
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/07/2017 | Đoan Trang

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Theo đó, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về gia đình nhm phát huy các giá trị truyền thng tốt đẹp ca gia đình Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh việc triển khai các Chương trình, đề án lĩnh vực gia đình của Chiến lược phát trin gia đình Việt Nam tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tm nhìn 2030; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến gia đình, xâm hại quyn lợi và lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em.

Lượt người xem:  Views:   794
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành