Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 19/05/2017, 14:00
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/05/2017 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình là chống lãng phí (CLP) trong sử dụng nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên góp phần đưa tổng sản lượng trong tỉnh (GRDP) tăng 8,3% so với năm 2016; quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN); CLP trong mua sắm tài sản nhà nước; CLP sử dụng nguồn lực lao động, đưa tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống dưới 4%; CLP sử dụng tài nguyên thiên nhiên; triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm chi ngân sách cho khu vực này…

Bên cạnh đó, Chương trình cũng nêu ra một số giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Trong đó, các sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện với tất cả các lĩnh vực thực hành tiết kiệm (THTK), CLP ; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP; tăng cường thực hiện công khai, giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá quản lý; đấu tranh có hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THTK, CLP.

Căn cứ Chương trình THTK, CLP năm 2017 của tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng Chương trình của cơ quan, đơn vị  địa phương mình và của các cấp, cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

Lượt người xem:  Views:   1213
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành