Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 22/04/2016, 18:00
Kế hoạch xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh lở mồm, long móng và dịch tả heo giai đoạn 2016-2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/04/2016 | Phương Chi

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 1174/KH-UBND về “Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh lở mồm, long móng trâu, bò, heo và dịch tả heo tại tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020”.

Theo đó, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng vùng an toàn dịch bệnh (ATDB) lở mồm, long móng và dịch tả trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các địa phương tập trung chăn nuôi gồm Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, tỉnh sẽ thực hiện các giải pháp như: Tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác quản lý chăn nuôi, triển khai có hiệu quả chương trình quản lý chăn nuôi, dịch tễ của tỉnh; khuyến khích chuyển đổi phương thức chăn nuôi từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại tập trung. Ngoài ra, tổ chức giám sát dịch bệnh, lập hồ sơ công nhận ATDB và thực hiện các chính sách của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với gia súc, sản phẩm gia súc xuất phát từ cơ sở chăn nuôi gia súc đã được công nhận ATDB.

Giao Ban chỉ đạo phòng, chống dịch gia súc, gia cầm tỉnh tổ chức chỉ đạo thực hiện các nội dung Kế hoạch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các văn bản hướng dẫn, cơ chế, chính sách hỗ trợ cho việc xây dựng vùng, cơ sở ATDB của tỉnh. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch.

UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế để triển khai thực hiện việc xây dựng vùng, cơ sở ATDB đối với bệnh lở mồm, long móng trâu, bò, heo và dịch tả heo tại địa phương. Triển khai các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ sở, công ty chăn nuôi ở địa phương, chăn nuôi với mục đích xây dựng cơ sở ATDB.

Chủ cơ sở chăn nuôi tập trung, công ty chăn nuôi gia súc, chấp hành qui định pháp luật về xây dựng vùng, cơ sở ATDB; bố trí nguồn lực và kinh phí triển khai thực hiện các yêu cầu đã đặt ra để được công nhận cơ sở ATDB; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thú y để thực hiện các nội dung liên quan.

Các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh; hưởng ứng các chương trình tiêm phòng đối với các bệnh lở mồm, long móng gia súc và dịch tả heo; khi có động vật chết do bệnh truyền nhiễm phải báo cáo cho cơ quan thú y để tiến hành mổ khám, lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán nhằm hỗ trợ cho công tác phòng và điều trị bệnh chính xác, không để dịch bệnh xảy ra trên diện rộng.

Mục tiêu cụ thể

Đến 12/2017, có 40% cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại được công nhận ATDB đối với bệnh lở mồm long móng trên trâu, bò, heo và dịch tả heo; 70% số xã xây dựng nông thôn mới có chăn nuôi gia súc không xảy ra dịch (không công bố dịch) lở mồm long móng và dịch tả.

Đến 12/2018, có 60% cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại được công nhận ATDB, 100% số xã xây dựng nông thôn mới không xảy ra dịch (không công bố dịch) lở mồm long móng và dịch tả. Xây dựng và trình Cục Thú y công nhận 4 vùng an toàn dịch tại các địa bàn: Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo và Bắc Tân Uyên.

Đến 12/2019, có 80% cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại được công nhận ATDB.

Đến 12/2020, có 100% cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại được công nhận ATDB và tiếp tục hoàn chỉnh việc xây dựng 4 vùng ATDB.


Lượt người xem:  Views:   2965
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành