Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 19/04/2016, 16:00
Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm, long móng giai đoạn 2016-2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/04/2016 | Phương Chi

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 1096/KH-UBND về việc triển khai thực hiện “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm, long móng giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là đến năm 2020 khống chế thành công bệnh lở mồm, long móng (LMLM) trên địa bàn huyện Bàu Bàng, Phú Giáo và Dầu Tiếng; giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh LMLM gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Dương; xây dựng thêm ít nhất 03 xã được công nhận là xã an toàn dịch bệnh đối với bệnh LMLM. Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh sẽ triển khai tiêm phòng vắc xin; giám sát dịch bệnh và giám sát lưu hành vi rút; chẩn đoán xét nghiệm bệnh LMLM; kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về tính chất nguy hiểm của bệnh LMLM; xử lý ổ dịch kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra, giảm số ổ dịch và số gia súc mắc bệnh, không để dịch lây lan ra diện rộng.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này và các nội dung có liên quan của “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh LMLM giai đoạn 2016-2020”. Ban hành phương án phòng, chống dịch LMLM trên địa bàn tỉnh theo quy định, với phương châm phòng là chính.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh tổ chức triển khai, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn, cơ chế, chính sách liên quan. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản triển khai thực hiện Kế hoạch.

UBND các huyện Bàu Bàng, Phú Giáo và Dầu Tiếng xây dựng phương án cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để triển khai Kế hoạch. Chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện tốt các giải pháp của Kế hoạch. Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản xây dựng ít nhất một xã trên địa bàn huyện được công nhận là xã an toàn dịch bệnh đối với bệnh LMLM. Xây dựng, bố trí kinh phí ngân sách địa phương theo phân cấp góp phần bảo đảm thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin LMLM phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định.

Lượt người xem:  Views:   2424
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành