Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 11/03/2016, 12:00
Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/03/2016 | Phương Chi

​​

TTĐT - Để tạo cơ sở cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện chế độ chính sách kịp thời, công bằng, chính xác, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 599/KH-UBND về việc “Tổ chức thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến”.

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cơ quan quân sự địa phương các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2015 của Liên bộ: Bộ Quốc phòng- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội- Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể; quá trình triển khai thực hiện phải bảo đảm thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, đúng đối tượng, công bằng, công khai.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố, các xã phường, thị trấn, kịp thời tham mưu cho UBND cùng cấp kiện toàn Ban Chỉ đạo 24, hội đồng chính sách. Trong đó, cấp tỉnh xong trước ngày 20/3/2016, cấp huyện, thị, thành phố và cấp xã xong trước 30/3/2016.

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng trong 6 tháng đầu năm 2016.

Thời gian hướng dẫn đối tượng kê khai lập hồ sơ, tiếp nhận và đề nghị các cấp giải quyết, chi trả chế độ trợ cấp một lần như sau:

Giai đoạn 1: Quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đến tháng 7/2016 cơ bản lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ, chính sách cho nhóm đối tượng có đủ hồ sơ để làm căn cứ xét duyệt. Cuối tháng 10/2016 tổ chức họp Ban Chỉ đạo 24 tỉnh để rút kinh nghiệm;

Giai đoạn 2: Từ tháng 11/2016 đến tháng 6/2017, phấn đấu cơ bản giải quyết cho các đối tượng còn lại. Cuối tháng 8/2017 tổ chức họp Ban Chỉ đạo 24 tỉnh;

Giai đoạn 3: Từ tháng 9/2017 đến tháng 11/2017, phấn đấu cơ bản lập hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền giải quyết chế độ, chính sách cho nhóm đối tượng khó khăn phải tiến hành xác minh; đồng thòi lập danh sách xin ý kiến cấp trên chỉ đạo.

Dự kiến tổng kết thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở huyện, thị xã, thành phố vào tháng 11/2017 và cấp tỉnh cuối tháng 12/2017.

​​
Lượt người xem:  Views:   2015
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành