Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 11/03/2016, 15:00
Thành lập Tổ giúp việc thực hiện Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/03/2016

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 473/QĐ-UBND​ về việc thành lập Tổ giúp việc thực hiện Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng-chuyển giao (BT).

​Theo đó, Tổ giúp việc gồm 20 thành viên do ông Mai Hùng Dũng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ giúp việc có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh tổng hợp và công bố dự án đầu tư 05 năm và hàng năm theo nhu cầu của địa phương. Lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức BT. Lựa chọn quỹ đất thực hiện dự án BT và quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định pháp luật. Theo dõi quá trình thực hiện dự án BT, định kỳ hàng quý tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện dự án và báo cáo UBND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức BT theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Kinh phí hoạt động của Tổ giúp việc thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Tổ giúp việc tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.​

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ giúp việc thực hiện Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng-chuyển giao.

​​
Lượt người xem:  Views:   3505
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành