Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hồ sơ nghiệm thu và hoàn công công trình
Người gửi: Công ty TNHH Xây dựng Thanh Trang Ngày gửi: 14/1/2019 10:34:31 AM
Lĩnh vực: Xây dựng Số lượt người xem: 944
Nội dung:

Công ty tôi đang trong giai đoạn hoàn thành công trình: Trung tâm trưng bày và dịch vụ cho xe Mercedes-Benz Bình Dương. Đây là dự án của tư nhân. Tôi muốn hỏi về hồ sơ, thủ tục nào cần có và trình tự để phục vụ cho công tác kiểm tra, nghiệm thu và hoàn công công trình của Sở Xây dựng Bình Dương.


Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Xây dựng
Ngày trả lời: 23/1/2019 10:46:41 AM
Trả lời:

Sở Xây dựng trả lời như sau:

1. Thẩm quyền, yêu cầu và tổ chức thực hiện, trình tự thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong đó có Sở Xây dựng) được quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về “Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng” và Điều 13 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng “Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng”.

2. Ngoài ra, thủ tục hành chính về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của Sở Xây dựng đã được đăng tải công khai tại Trang Hành chính công của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.binhduong.gov.vn; Công ty TNHH Xây dựng Thanh Trang có thể truy cập để tìm hiểu thông tin và tải về các biểu mẫu, hướng dẫn.

Đề nghị Công ty TNHH Xây dựng Thanh Trang nghiên cứu các quy định, hướng dẫn nêu trên để tổ chức thực hiện.

Tệp đính kèm:
622SoXD_nghiemthu.pdf
Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan trả lời

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi Đáp Doanh Nghiệp