Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Báo cáo tình hình kiểm định thiết bị an toàn nghiêm ngặt
Người gửi: Hoang Xuan Quang Ngày gửi: 27/9/2018 15:27:32 PM
Lĩnh vực: Khác Số lượt người xem: 1073
Nội dung:

Tôi xin hỏi về quy định báo cáo tình hình kiểm định thiết bị an toàn nghiêm ngặt:

Tại Điều 3 của Thông tư 09/2017/TT-BCT quy định "Đối tượng kiểm định nhóm B (nhóm B) là nồi hơi công nghiệp có áp suất trên 16 bar, bình chịu áp lực, hệ thống đường ống dẫn hơi và nước nóng".

Vậy quy định đối tượng kiểm định nhóm B có áp suất trên 16 bar có bao gồm cả bình chịu áp lực, hệ thống đường ống dẫn hơi và nước nóng hay không? Hay chỉ có nồi hơi công nghiệp có áp suất trên 16 bar.

Xin cảm ơn.

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 15/10/2018 16:12:03 PM
Trả lời:

Qua xem xét nội dung câu hỏi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương có ý kiến trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13/7/2017 của Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, cụ thể như sau:

“Điều 3. Phân loại đối tượng kiểm định

Đối tượng kiểm định là máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, bao gồm:

2. Đối tượng kiểm định nhóm B (nhóm B) là nồi hơi công nghiệp có áp suất trên 16 bar, bình chịu áp lực, hệ thống đường ống dẫn hơi và nước nóng.

Theo quy định tại điều này, đối tượng kiểm định nhóm B (Nhóm B) gồm:

1. Nồi hơi công nghiệp có áp suất trên 16 bar.

2. Bình chịu áp lực.

3. Hệ thống đường ống dẫn hơi và nước nóng.

Như vậy áp suất 16 bar theo như quy định trên chỉ áp dựng đối với nồi hơi công nghiệp, không áp dụng đối với các đối tượng còn lại.

Đối với các đối tượng còn lại để hiểu rõ hơn phạm vi áp dụng kiểm định và quy trình kiểm định kèm theo đề nghị ông Hoàng Xuân Quang nghiên cứu thêm quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017 của Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Trên đây là nội dung Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cá nhân ông Hoàng Xuân Quang. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mac doanh nghiệp vui lòng liên hệ Phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương qua số điện thoại 0274.3878342 để được hướng dẫn.

Tệp đính kèm:
414SoLD_kiemdinh.pdf
Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan trả lời

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi Đáp Doanh Nghiệp