Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Dịch vụ công trực tuyến đăng ký chủ nguồn thải nguy hại
Người gửi: Công ty TNHH AB Ngày gửi: 25/5/2018 09:37:41 AM
Lĩnh vực: Tài nguyên Môi trường Số lượt người xem: 16789
Nội dung:

Vừa qua trong năm 2015 và 2016 Công ty chúng tôi đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương tập huấn nhiều lần trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với đăng ký chủ nguồn thải, kê khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại. Tuy nhiên, sau nhiều lần được mời đi tập huấn thì đến nay dịch vụ công vấn đề trên vẫn chưa được triển khai và dần đi vào lãng quên. Vì vậy sếp tôi người nước ngoài có hỏi vấn đề việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với đăng ký chủ nguồn thải, kê khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại có được triển khai tiếp tục hay không và kinh phí sử dụng ngân sách nhà nước trong vấn đề thực hiện dịch vụ công trực tuyến có hiệu quả hay không; đồng thời, những lần tập huấn sau Công ty chúng tôi nếu được mời thì Công ty chúng tôi không tham gia (tránh ảnh hưởng đến kinh phí đi lại và nhân công) thì có ảnh hưởng gì đến hoạt động hay việc tuân thủ pháp luật nhà nước Việt Nam hay không?

Xin cám ơn.

Xin cám ơn.

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 14/6/2018 10:41:25 AM
Trả lời:

Trước tiên Sở Tài nguyên và Môi trường cảm ơn Công ty TNHH AB đã quan tâm và hợp tác cùng Sở trong công tác bảo vệ môi trường. Về câu hỏi của Công ty, Sở xin giải đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng, bao gồm 4 mức:

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng

Nhằm mục đích xây dựng chất lượng dịch vụ công trong công tác quản lý nhà nước về môi trường ngày càng tốt hơn, cũng như giảm bớt thời gian và chi phí đi lại cho quý doanh nghiệp. Trong năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã liên hệ Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị giúp đỡ xây dựng dịch vụ công trực tuyến đối với hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, báo cáo quản lý chất thải nguy hại và báo cáo giám sát môi trường. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hỗ trợ Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng những phần mềm dịch vụ công trực tuyến này, hoàn toàn không sử dụng ngân sách nhà nước để xây dựng các phầm mềm dịch vụ công trực tuyến.

Để hoàn thiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến trước khi áp dụng chính thức trên toàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã mời một số Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về tập huấn và sử dụng các phầm mềm dịch vụ công trực tuyến. Qua quá trình vận hành thử nghiệm cũng như đóng góp của các Doanh nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện các phầm mềm dịch vụ công trực tuyến đối với hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, báo cáo quản lý chất thải nguy hại và báo cáo giám sát môi trường để áp dụng trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật đã được thay thế, bổ sung cho phù hợp Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 như Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 ngày 4 tháng 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, ngày 30 ngày 6 tháng 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29 ngày 9 tháng 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường; Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Đồng thời, để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phải nâng cấp, đồng bộ hóa hệ thống công nghệ thông tin trên toàn tỉnh.

Chính vì lí do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ngưng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực môi trường đến các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình ngưng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã sơ sót khi không thông báo đến Doanh nghiệp của ông bà để nắm được nội dung này, dẫn đến hiểu lầm của quý Doanh nghiệp.

Mặc dù ngưng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực môi trường nhưng theo Kế hoạch áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2018-2020 đã đề ra mục tiêu thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 đạt 80% thủ tục trong năm 2018 và đến năm 2020 đạt 100% thủ tục hành chính đạt mức độ 4 theo lộ trình của Chính phủ trong đó có các phầm mềm dịch vụ công trực tuyến đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, báo cáo quản lý chất thải nguy hại và báo cáo giám sát môi trường.

Hiện nay, đối với việc thực hiện báo cáo quản lý chất thải nguy hại hàng năm, nhằm tăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, ngày 05 tháng 4 năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số 1675/BTNMT-TCMT yêu cầu các chủ xử lý, chủ hành nghề quản lý chất thải nguy hại đã được cấp phép phối hợp với các chủ nguồn thải chất thải nguy hại để áp dụng kê khai chứng từ chất thải nguy hại trực tuyến tại địa chỉ web: e-manifest.monre.gov.vn; hiện nay, phần mềm đang vận hành thử nghiệm, chỉnh sửa cập nhật cho phù hợp. Khi hệ thống được cập nhật, nâng cấp, hoàn thiện, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai việc kê khai chứng từ chất thải nguy hại trực tuyến đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian này, để đảm bảo chấp hành đúng quy định, đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, báo cáo quản lý chất thải nguy hại và kê khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải bằng văn bản giấy và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định.

Việc cơ quan nhà nước khi xây dựng một chính sách, một chương trình hay kế hoạch để áp dụng trong thực tế đều tiến hành khảo sát ý kiến của tầng lớp nhân dân để khi triển khai có tính thực tiến cao. Chính vì lẽ đó, khi Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng các phầm mềm dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực môi trường đều hướng đến sự thuận lợi và tiện ích cho Doanh nghiệp. Nên việc Sở Tài nguyên và Môi trường mời Công ty ông/bà tham gia thử nghiệm trong những chương trình sau đó là một quyền lợi của Doanh nghiệp, cũng như trách nhiệm của Doanh nghiệp với Nhà nước. Do đó, đề nghị Công ty ông bà tham gia đầy đủ, nếu có lý do chính đáng không thể tham gia đề nghị Doanh nghiệp của ông bà vui lòng có công văn phản hồi về Sở Tài nguyên và Môi trường được biết.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển đến Công ty để biết và thực hiện.

Tệp đính kèm:
415SoTNMT_dvc.pdf
Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan trả lời

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi Đáp Doanh Nghiệp