Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
Người gửi: Công ty TNHH KD XNK Kim Thanh Ngày gửi: 24/5/2018 15:44:42 PM
Lĩnh vực: Khác Số lượt người xem: 1659
Nội dung:

Vừa qua tôi có nộp hồ sơ kiểm tra hàng hóa nhập khẩu tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, qua quá trình nộp hồ sơ tôi nhận thấy một số bất cập khi thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra, cụ thể như sau:

Trong Biểu mẫu đăng ký kiểm tra Doanh nghiệp tôi đã cam kết tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ và chất lượng lô hàng. Sở vẫn yêu cầu Doanh nhiệp tôi phải bổ sung thêm Công văn cam kết tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ và chất lượng lô hàng cùng nội dung trong Biểu mẫu đăng ký một lần nữa để thay thế các tài liệu kèm theo, giống như không tin vào cam kết của Doanh nghiệp nên yêu cầu Doanh nghiệp cam kết 2 lần. Khi đến nơi nộp hồ sơ tôi có giao lưu hỏi một số người cùng đi thực hiện thủ tục thì họ không có nộp Công văn Cam kết như tôi mà nộp tài liệu kèm theo. Nên tôi kiến nghị nên bỏ Công văn cam kết chỉ cần nộp Bảng đăng ký kiểm tra để doanh nghiệp của tôi cùng các doanh nghiệp khác thực hiện thủ tục nhập khẩu được thuận lợi và tin Doanh nghiệp hơn.

Theo tôi được biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND tỉnh ngày 27/4/2018 Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong việc quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp sau đăng ký thành lập thì tại điểm 4 Điều 5 của Quy chế thì không được làm phát sinh thủ tục hành chính đối với Doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp.

Trước đây, khi nộp hồ sơ kiểm tra hàng nhập khẩu thường nộp kèm theo các tài liệu thì ít xảy ra sai sót khi khai báo trong biểu mẫu đăng ký vì nhân viên Doanh nghiệp có thói quen là so sánh Biểu mẫu đăng ký kiểm tra với tài liệu kèm theo trước khi trình ký. Vì vậy, khi nộp Công văn cam kết không biết bên phía Sở kiểm tra như thế nào? Vì sau này, chúng tôi không có thời gian tập hợp bổ sung hồ sơ nếu khi có yêu cầu.

Xin chân thành cám ơn.

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày trả lời: 12/6/2018 16:13:03 PM
Trả lời:

Qua xem xét thông tin và nội dung phản ánh của doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Về nội dung kiến nghị bỏ Cam kết chỉ nộp bản Đăng ký Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu:

Việc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu doanh nghiệp nộp Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa là một trong các thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính được quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngàv 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và Quyết định số 2388/QĐ-BKHCN ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học va Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng thời, việc cam kết này cũng không làm phát sinh thủ tục hành chính như doanh nghiệp phản ánh.

2. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao nâng lực cạnh tranh quốc gia; trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rà soát cải cách toàn diện công tác quản lý, trong đó có công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu như: Đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm tra; đặc biệt cụ thể việc chuyển đổi mạnh mẽ cách thức quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm để tạo điều kiện thuận lợi, tránh gây phiên hà cho hoạt động doanh nghiệp. Vì vậy, việc Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa là nâng tính tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng công tác cải cách thủ tục hành chính là đơn giản hóa thành phần hồ sơ của thủ tục “Đăng ký Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” so với quy định trước đây được quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Do đó, khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu phải có trách nhiệm kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo quy định; cũng như việc lưu giữ, xuất trình các hồ sơ, tài liệu kèm theo của lô hàng nhập khẩu để phục vụ cho công tác hậu kiểm khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

3. Về nội dung đề xuất đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu nộp các tài liệu kèm theo:

Vừa qua, ngày 15/5/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Theo đó, Nghị định có quy định thủ tục hành chính “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu”, nội dung cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng được thể hiện vào mẫu Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, đồng thời phải kèm theo các tài liệu sau: Bản sao Hợp đồng, Danh mục hàng hóa (nếu có), bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn, hóa đơn, tờ khai hàng hóa nhập khẩu; chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm); giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có), ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định); chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có).

Thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời trên cơ sở ý kiến phản ánh của doanh nghiệp, từ nay cho đến khi Nghị định số 74/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Sở sẽ tiến hành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố thủ tục hành chính đối với công tác kiểm tra hàng hóa nhập khẩu cho phù hợp với quy định nhà nước; tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện thủ tục hành chính này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa.

Trân trọng cảm ơn quý doanh nghiệp đã quan tâm, gửi câu hỏi, phản ánh đến Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương.

Tệp đính kèm:
961SoKHCN_nhapkhau.pdf
Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan trả lời

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi Đáp Doanh Nghiệp