Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Điều kiện hoàn thuế doanh nghiệp
Người gửi: Công ty TNHH DAE YOUNG VINA Ngày gửi: 1/2/2018 17:36:44 PM
Lĩnh vực: Khác Số lượt người xem: 1081
Nội dung:

Kiến nghị UBND tỉnh xem xét các điều kiện hoàn thuế của doanh nghiệp (xem nội dung cụ thể trong file đính kèm).

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Cục Thuế tỉnh Bình Dương
Ngày trả lời: 5/2/2018 10:20:05 AM
Trả lời:

Cục Thuế trả lời như sau:

Hồ sơ đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước của Công ty chưa đáp ứng điều kiện do hình thức góp vốn dự án đầu tư theo hướng dẫn tại Mục 2, Điều 4, Chương I, Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam: “Việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp”.

Trường hợp số tiền vốn góp 60.000 USD Công ty xin chuyển vào tài khoản vốn trực tiếp trong thời gian này sẽ không phù hợp, vì trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ 2 ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Công ty vốn góp đã đủ (số tiền này Chủ đầu tư đã góp vào tài khoản thanh toán của Công ty ngày 16/11/2015).

Cục Thuế xin thông báo để Công ty được biết.

Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan trả lời

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi Đáp Doanh Nghiệp