Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Quy hoạch điện mặt trời tại Bình Dương
Người gửi: Daisuke Shindo Ngày gửi: 5/1/2018 14:13:43 PM
Lĩnh vực: Khác Số lượt người xem: 1129
Nội dung:

Tôi muốn được biết về quy hoạch các nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Bình Dương. Khu vực nào trong tỉnh có thể được chấp nhận để xây dựng nhà máy điện mặt trời (diện tích từ 15-60 hecta)? Công ty đối tác địa phương tiềm năng quan tâm đến việc xây dựng các nhà máy điện mặt trời?

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Công Thương
Ngày trả lời: 5/1/2018 14:16:48 PM
Trả lời:

Sau khi xem xét các câu hỏi, Sở Công Thương trả lời như sau:

1. Mong muốn được biết về quy hoạch các nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Bình Dương:

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời, có hiệu lực từ ngày 26/10/2017. Sở Công Thương đang tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương lập quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030; vì vậy, đến thời điểm hiện nay tỉnh Bình Dương chưa có quy hoạch phát triển điện mặt trời được phê duyệt.

2. Khu vực nào trong tỉnh có thể được chấp nhận để xây dựng nhà máy điện mặt trời (diện tích từ 15-60 hecta):

Nội dung về diện tích đất để thực hiện dự án không thuộc lĩnh vục quản lý chuyên ngành của Sở Công Thương, tuy nhiên nhà đầu tư có thể liên hệ với UBND các huyện, thị xã, thành phố để tìm hiểu quỹ đất phù hợp trên cơ sở rà soát các quy hoạch hiện có của địa phương. Khi thống nhất với địa phương, nhà đầu tư sẽ được Sở Công Thương hướng dẫn lập hồ sơ xin bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh, để tiến hành lập dự án đầu tư điện mặt trời theo đúng quy định.

3. Công ty đối tác địa phương tiềm năng quan tâm đến việc xây dựng các nhà máy điện mặt trời:

Nhà đầu tư có thể liên hệ với các công ty sau để tìm hiểu, hợp tác:

- Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH Một thành viên (Becamex IDC).

- Công ty TNHH Một thành viên Vũ Phong.

Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan trả lời

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi Đáp Doanh Nghiệp