Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Xử lý nước thải nguy hại
Người gửi: CJ Freshway Ngày gửi: 23/11/2017 10:05:40 AM
Lĩnh vực: Tài nguyên Môi trường Số lượt người xem: 11865
Nội dung:

Theo Nghị định 38, Chương II, Điều 5: Nước thải nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở phát sinh thì được quản lý theo quy định về quản lý nước thải tại Chương V Nghị định này.

Sau đó tại Chương V, Điều 37: Chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý bên ngoài cơ sở phát sinh theo quy định: Đối với nước thải nguy hại thì được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại tại Chương II Nghị định này; đối với nước thải không nguy hại thì chỉ được phép chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý.

Vậy tôi muốn hỏi:

1. Nước thải nguy hại này là nước thải như thế nào, nếu hệ thống xử lý nước thải của công ty có khả năng xử lý thì sau khi xử lý đạt yêu cầu có thể dẫn vào hệ thống xả thải của KCN hay không?

2. Phải quản lý nước thải nguy hại này như thế nào, có phải giao cho đơn vị xử lý rác thải nguy hại hay không?

Chân thành cảm ơn.

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 30/1/2018 15:18:11 PM
Trả lời:

Trước tiên Sở Tài nguyên và Môi trường cảm ơn bà Ngọc Kiều đã quan tâm và hợp tác cùng Sở trong công tác bảo vệ môi trường. Sau đây, Sở xin giải đáp câu hỏi của bà như sau:

- Theo quy định tại khoản 13 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 định nghĩa chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy hại khác. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại QCVN 07:2009/BTNMT thì ngưỡng chất thải nguy hại (còn gọi là ngưỡng nguy hại của chất thải) là giới hạn định lượng tính chất nguy hại hoặc thành phần nguy hại của một chất thải làm cơ sở để phân định, phân loại và quản lý chất thải nguy hại. Do đó, chất thải nguy hại (trong đó có nước thải nguy hại) là chất có chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy hại khác và có pH ≤ 2,0 (tính axít) và pH ≥ 12,5 (tính kiềm). Doanh nghiệp của bà căn cứ vào hướng dẫn trên để quản lý chất thải theo đúng quy định.

- Trường hợp nếu là nước thải nguy hại thì doanh nghiệp của bà phải hợp đồng và chuyển giao cho đơn vị có giấy phép xử lý chất thải nguy hại để thu gom và xử lý theo đúng quy định, trong đó cần lưu ý đến địa bàn hoạt động và phạm vi danh mục xử lý chất thải nguy hại đối với đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép để chất thải được xử lý theo đúng quy định. Trường hợp doanh nghiệp của bà tự xử lý thì phải thực hiện theo đúng phương án nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

- Trường hợp không phải là nước thải nguy hại thì doanh nghiệp của bà tự xử lý đạt quy chuẩn thải vào Trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn thải ra môi trường.

Vấn đề nào bà chưa rõ, đề nghị bà liên hệ Chi cục Bảo vệ môi trường (Tầng 07, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; điện thoại: 0274.3823398) để được hướng dẫn.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển đến bà Ngọc Kiều để biết và thực hiện.

Tệp đính kèm:
855SoTNMT_nuocthai.pdf
Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan trả lời

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi Đáp Doanh Nghiệp