Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
Người gửi: Công ty H Ngày gửi: 6/11/2017 09:50:33 AM
Lĩnh vực: Khác Số lượt người xem: 1536
Nội dung:
Công ty đang có kế hoạch nhập khẩu máy móc thiết bị để phục vụ cho sản xuất. Tuy nhiên, các máy móc, thiết bị cần nhập khẩu là loại đã qua sử dụng với tình trạng như sau :
-   Một số máy móc, thiết bị có thời gian đã qua sử dụng dưới 10 năm nhưng cũng có một số trên 10 năm.
-   Rất nhiều máy móc đã qua sử dụng không có giấy chứng nhận của nhà sản xuất về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất vì giấy chứng nhận cũ đã bị thất lạc và nhà sản xuất cũng không chịu cấp lại vì họ đã ngưng hoạt động hoặc chuyển  đổi công ty, một số nhà sản xuất không đồng ý cấp lại giấy chứng nhận.

Công ty xin hỏi :

-   Công ty có thể nhập khẩu các máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trên 10 năm hay không ? Nếu được thì cần phải làm các thủ tục gì?
-    Nếu máy móc đã qua sử dụng không có giấy chứng nhận của nhà sản xuất về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất thì công ty có thể nhập khẩu được không ? Nếu được thì cần phải cung cấp các tài liệu gì và thủ tục ra sao?
-    Về chứng thư giám định năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng, công ty có cần phải giám định trước ở nước ngoài và có chứng thư trước khi đưa thiết bị đã qua sử dụng vào Việt Nam hay công ty có thể đưa thiết bị vào Việt Nam trước rồi mới xin chứng thư giám định của một tổ chức giám định tại Việt Nam?
Thông tin phản hồi
Người trả lời: Cục Hải quan Bình Dương
Ngày trả lời: 6/11/2017 10:28:12 AM
Trả lời: Cục Hải quan Bình Dương trả lời như sau:
1. Điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng:

Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (gọi tắt là thiết bị đã qua sử dụng) khi nhập khẩu cần phải đáp ứng các tiêu chí quy dịnh tại khoản 1, Điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, cụ thể:

- Tuổi thiết bị không vượt quá 10 (Mười) năm;

- Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

2. Đối với trường hợp thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá 10 năm:

Trường hợp thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá 10 năm nhưng doanh nghiệp cần thiết phải nhập khẩu để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp có văn bản kiến nghị gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, quyết định (căn cứ quy định tại Điều 13 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN).

3.  Trường hợp máy móc đã qua sử dụng không có giấy chứng nhận của nhà sản xuất về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất thì công ty vẫn có thể nhập khẩu được với điều kiện ngoài bộ hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp phải nộp 01 bản chính Chứng thư giám định của một tổ chức giám định quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

 Nội dung chứng thư giám định ngoài các thông tin cơ bản của một chứng thư, phần kết luận phải thể hiện các nội dung sau:

      - Năm sản xuất và tên gọi, nhãn hiệu, số hiệu, model, tên nhà sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng;

      - Kết luận về sự phù hợp của tiêu chuẩn sản xuất thiết bị đã qua sử dụng với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường hay không?

4. Doanh nghiệp có thể sử dụng chứng thư giám định do các tổ chức giám định trong nước hoặc nước ngoài cấp với điều kiện:

- Phải là các tổ chức giám định nêu tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN bao gồm:

+ Tổ chức giám định trong nước, đã đăng ký hoạt động theo Luật Thương mại, có chức năng giám định máy móc, thiết bị;

+ Tổ chức giám định nước ngoài, đã đăng ký hoạt động theo luật pháp nước sở tại, nơi tổ chức giám định đăng ký hoạt động giám định, có chức năng giám định máy móc, thiết bị.

+ Các tổ chức giám định nói trên phải nằm trong Danh sách các tổ chức giám định do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 - Đối với hoạt động giám định trước khi hàng hóa về cảng Việt Nam, chứng thư giám định có hiệu lực là chứng thư được cấp cho thiết bị đã qua sử dụng không quá 06 tháng tính từ thời điểm cấp đến thời điểm hàng hóa về đến cảng Việt Nam; hoặc làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và đăng ký giám định thiết bị đã qua sử dụng ở một tổ chức giám định tại Việt Nam quy định tại  khoản 2 Điều 10 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN nói trên.

Trong quá trình làm thủ tục hải quan, nếu công ty có khó khăn, vướng mắc gì thì đề nghị các doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.


Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan trả lời

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi Đáp Doanh Nghiệp