Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Báo cáo quyết toán năm
Người gửi: Công ty T Ngày gửi: 6/11/2017 09:35:49 AM
Lĩnh vực: Khác Số lượt người xem: 2259
Nội dung:
Theo thông tư của bộ tài chính số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, thì báo cáo quyết toán năm số liệu khai báo hải quan chỉ cần gởi báo cáo theo mẫu 15 dựa trên số liệu báo cáo sổ sách kế toán thì có được hay không? Nếu khác thì cần thêm những gì?
Thông tin phản hồi
Người trả lời: Cục Hải quan Bình Dương
Ngày trả lời: 6/11/2017 10:24:48 AM
Trả lời: Cục Hải quan Bình Dương trả lời như sau:

1. Về số liệu thể hiện trên báo cáo quyết toán:
Doanh nghiệp thực hiện Báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, cụ thể:

a.     Đối với loại hình SXXK:

Số liệu thể hiện trên Báo cáo quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL là số liệu phản ánh trên Hệ thống Sổ kế toán của DN theo các tài khoản tương ứng 152, 155 theo nguyên tắc tổng trị giá nhập-xuất-tồn kho nguyên liệu, vật tư và thành phẩm trong kỳ báo cáo; các tài khoản liên quan khác (như 151, 154, 621, 631, 632,...). Doanh nghiệp có trách nhiệm xuất trình, giải trình các số liệu này khi cơ quan Hải quan có yêu cầu trong quá trình kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp.

b. Đối với loại hình gia công:

- Doanh nghiệp thực hiện việc lập sổ theo dõi nguyên liệu, vật tư và thành phẩm tương tự các tài Khoản 152, 155 quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC; Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Trường hợp doanh nghiệp theo dõi hoạt động gia công theo trị giá thì cách thức lập báo cáo quyết toán thực hiện giống như đối với loại hình SXXK.

- Trường hợp hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp theo dõi chi tiết theo lượng hàng hóa, không theo trị giá thì được kết xuất số liệu theo lượng để báo cáo. Biểu mẫu sử dụng để báo cáo quyết toán là biểu mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL, trong đó số tiền được thay bằng số lượng và theo từng chủng loại nguyên vật liệu.


2.
Quy định về nộp báo cáo quyết toán:

 Doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp báo cáo quyết toán theo biểu mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL trên Hệ thống E - Customs V5. Trường hợp qua kiểm tra Báo cáo quyết toán có sự chênh lệch bất thường về số liệu so với Hệ thống của cơ quan hải quan, thì doanh nghiệp có thể xuất trình các chứng từ như tờ khai hải quan, chứng từ kế toán, kiểm toán, phiếu xuất kho, nhập kho và các chứng từ khác về xử lý phế liệu, phế thải, định mức,.. tùy theo từng trường hợp cụ thể để giải trình, chứng minh sự phù hợp, chính xác của các số liệu thể hiện trên Báo cáo quyết toán của doanh nghiệp.


Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan trả lời

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi Đáp Doanh Nghiệp