Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Khám sức khỏe cho người làm việc tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
Người gửi: Hoàng Xuân Quang Ngày gửi: 28/3/2016 23:13:14 PM
Lĩnh vực: Y tế Số lượt người xem: 2273
Nội dung: Xin cho biết: Quy định của Nhà nước về khám sức khỏe đối với người làm việc trực tiếp với thực phẩm?

Xin cảm ơn!

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh
Ngày trả lời: 30/3/2016 09:32:47 AM
Trả lời: Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh đã nhận được câu hỏi và đã chuyển cho ngành chức năng trả lời. Ban Biên tập sẽ đăng câu trả lời khi nhận được nội dung trả lời của ngành chức năng
Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan trả lời

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi Đáp Doanh Nghiệp