Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Kiểm định an toàn lao động
Người gửi: Tư nhân Sắt thép Toàn Thắng Ngày gửi: 22/12/2015 14:25:12 PM
Lĩnh vực: An ninh trật tự Số lượt người xem: 3326
Nội dung:

Hiện tại đơn vị tôi có sử dụng các thiết bị nâng như: cần trục , pa lăng, xe nâng hàng, ... Tôi muốn hỏi tại Bình Dương có đơn vị nào đủ điều kiện thực hiện công tác kiểm định thiết bị nâng hay không, vì trước nay phải mời các đơn vị từ Tp Hồ Chí Minh về kiểm định nên chi phí rất cao. Rất mong nhận được sự phản hồi

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 22/12/2015 14:36:19 PM
Trả lời: Hiện tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tinh Bình Dương chưa nhận được thông báo về đơn vị có trụ sở chính ở Bình Dương có đủ điều kiện thực hiện công tác kiểm định thiết bị nâng./.
Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan trả lời

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi Đáp Doanh Nghiệp