Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Đào tạo tay nghề cho người lao động
Người gửi: Công ty TNHH MTV GLOBAL LEADER Ngày gửi: 14/12/2015 09:15:05 AM
Lĩnh vực: Lao động - Tiền lương Số lượt người xem: 2445
Nội dung:

Do yêu cầu của công việc, nên khi tuyển dụng công nhân vào làm việc chúng tôi phải đào tạo công nhân để phù hợp với yêu cầu. Công ty trực tiếp đào tạo tay nghề cho nhân viên là 03 tháng. Vậy công ty tôi có thể tự đào tạo tay nghề cho người lao động không? Và cần những điều kiện gì không?

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương
Ngày trả lời: 30/3/2016 09:15:35 AM
Trả lời:

- Về đào tạo nghề cho người lao động: Theo quy định tại Điều 60 của Bộ luật Lao động việc người sử dụng lao động tuyển người lao động vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí.

Tuy nhiên, trong quá trình học nghề hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 Điều 62 của Bộ luật Lao động. Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản. Trong thời gian học nghề, tập nghề nếu người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sàn phẩm hợp quy cách, thì được người sử dụng lao động trà lương theo mức do hai bên thỏa thuận. Hết thời hạn học nghề, tập nghề hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Đồng thời người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện để ngựời lao động tham gia đánh giá kỹ năng nghề để được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan trả lời

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi Đáp Doanh Nghiệp