Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thủ tục xin cấp thẻ APEC
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Sơn Ngày gửi: 8/10/2015 14:34:31 PM
Lĩnh vực: Khác Số lượt người xem: 2499
Nội dung: Thủ tục xin cấp thẻ APEC
Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở ngoại vụ
Ngày trả lời: 22/12/2015 11:09:12 AM
Trả lời:

Ngoại vụ Về thủ tục xin phép sử dụng thẻ ABTC, quý cá nhân/công ty có thể tham khảo trong Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương.

Sau khi chuẩn bị hoàn tất, quý cá nhân/công ty nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, Sở Ngoại vụ (Quầy số 13, Tầng 1, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, p. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Cá nhân đi nộp hồ sơ lưu ý mang theo giấy giới thiệu của công ty.

Sở Ngoại vụ đính kèm bảng tóm tắt các hồ sơ cần nộp, mẫu biếu tham khảo để quý cá nhân/công ty thuận tiện tham khảo. Quyết định 36/2014/QĐ-UBND và các mẫu công văn, báo cáo có thể tải biểu mẩu tại website Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương, mục “THỦ TỤC HÀNH CHÍNH”: http://songoaivu.binhduong.gov.vn. Nhân viên phụ trách hồ sơ có thể tư vấn trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ hoặc điện thoại: 0650.3872.976.

Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan trả lời

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi Đáp Doanh Nghiệp