Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Quy định về cai nghiện ma túy tại cơ sở bắt buộc
Người gửi: Nguyễn Ngọc Trân Ngày gửi: 12/3/2017 15:05:07 PM
Lĩnh vực: An ninh trật tự Số lượt người xem: 22061
Nội dung:

Xin cho tôi hỏi, bạn tôi là nam, sinh năm 1988, bị Công an bắt đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm giáo dục - lao động - tạo việc làm tại huyện Phú Giáo vào ngày 15/9/2016. Khi bị bắt giam tại trụ sở Công an xã, bạn tôi không được liên lạc về gia đình, gia đình cũng không nghe cơ quan Công an thông báo về tình trạng của bạn tôi ra sao. Đến chiều gia đình lên hỏi thăm thì bạn tôi đã bị đưa đi mất. Bạn tôi có nơi cư trú tại địa phương, công việc ổn định, tình trạng nghiện nhẹ. Vào ngày 25 tháng 12 năm 2015, bạn tôi bị xử phạt hành chính 1 lần (lần đầu) về tội sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng không thấy công an xã lập hồ sơ để ra thời gian giáo dục tại xã. Theo tôi được biết, “Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn hai năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn một năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện. Trong vòng 5 ngày phải cho người bị nghiện biết tình trạng và đọc hồ sơ của mình và gia đình đồng ý ký tên”. Nhưng bạn tôi và gia đình không được thông báo gì về việc bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Thời gian từ ngày xử phạt hành chính đến ngày ra quyết định chưa đúng thời hạn 1 năm. Bạn tôi bị đưa đi vậy có đúng luật không? Lúc đó, bắt nhiều người, đều được gia đình đến bảo lãnh về, sao chỉ mình bạn tôi bị đưa đi. Theo quy định, người bị xử phạt lần đầu, sẽ được lập hồ sơ giáo dục tại xã, nhưng bạn tôi không hề có. Khi vào trung tâm, bạn tôi bị ra quyết định cai nghiện là 20 tháng. Hiện nay, bạn tôi chấp hành tốt tại trung tâm đã được 6 tháng, bạn tôi không nghiện ngập nặng, chưa từng có tiền án, tiền sự, làm kinh tế nuôi dưỡng cha mẹ già. Bạn tôi có nguyện vọng xin được về gia đình trước thời hạn, có được không? Thủ tục như thế nào? Gia đình bạn tôi thắc mắc về quá trình bắt bạn tôi đưa đi không rõ ràng, Công an làm vậy có đúng không? Xin cám ơn.

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội
Ngày trả lời: 3/4/2017 15:36:47 PM
Trả lời:

Qua nội dung câu hỏi của bà Nguyễn Ngọc Trân, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội trả lời như sau:

1. Về đối tượng, hồ sơ đưa người nghiện cai nghiện bắt buộc:

1.1. Đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ, đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bao gồm những đối tượng sau:

- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.

- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy.

- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.

1.2. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:

Trường hợp câu hỏi của bà Nguyễn Ngọc Trân thuộc người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định. Vì vậy, theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ, hồ sơ bao gồm những loại giấy, tờ sau: 

- Bản tóm tắt lý lịch của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Bản tường trình của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc người đại diện hợp pháp của họ;

- Biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy hoặc phiếu xét nghiệm có kết quả dương tính với chất ma túy tại thời điểm lập hồ sơ;

- Bản sao giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn (đối với trường hợp người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện) hoặc bản sao Quyết định chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn (đối với trường hợp người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy).

Do Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội không trực tiếp lập hồ sơ và trường hợp nêu trên do cơ quan Công an cấp xã lập hồ sơ ban đầu, vì vậy, bà nên liên hệ với cơ quan Công an cấp xã nơi lập hồ sơ để được giải thích cụ thể hơn.

2. Về miễn, giảm chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở cai nghiện bắt buộc:

Theo Điều 19 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có quy định như sau:

- Học viên đã chấp hành một nửa thời hạn quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nếu có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công thì được xét giảm một phần hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

+ Học viên có tiến bộ rõ rệt: là người nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế, quy trình cai nghiện tại cơ sở, tích cực lao động, học tập, tham gia các phong trào chung của cơ sở và được Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của cơ sở cai nghiện bắt buộc (sau đây gọi tắt là Hội đồng) công nhận.

+ Học viên lập công là người dũng cảm cứu người, cứu được tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc của người khác và được Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc khen thưởng; có sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị trong lao động, sản xuất, được cơ quan chức năng từ cấp tỉnh trở lên công nhận; có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và được tặng giấy khen của Công an hoặc UBND cấp huyện trở lên;

- Học viên bị mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ mang thai trong thời gian chấp hành quyết định thì được miễn chấp hành phần thời gian còn lại. 

- Trường hợp người đang chấp hành quyết định tại cơ sở cai nghiện bắt buộc ốm nặng có xác nhận của bệnh viện mà được đưa về gia đình điều trị thì được tạm đình chỉ chấp hành quyết định; thời gian điều trị được tính vào thòi gian chấp hành quyểt định; sau khi sức khỏe được phục hồi mà thời hạn chấp hành còn lại từ 03 tháng trở lên thì người đó phải tiếp tục chấp hành; trong thời gian tạm đình chỉ thi hành quyết định mà người đó có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công thì được miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

Nếu trường hợp người thân của bà thuộc một trong các trường hợp trên thì sẽ được xem xét giải quyết miễn, giảm thời gian chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở cai nghiện.

Hỏi Đáp - Người Dân