Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Những trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua bán đất bằng giấy viết tay
Người gửi: Đỗ Thị Hoa Email:
Địa chỉ: Thuận An - Bình Dương Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Ngày gửi: 22/2/2017 23:29:14 PM
Lĩnh vực: Đất đai Số lượt người xem: 1689
Nội dung:

Theo thông tin cập nhật trên báo ngày 20/2/2017 tại Hội nghị triển khai hướng dẫn Nghị định 01 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai do UBND TP.Hồ Chí Minh tổ chức ngày 20/2/2017 về việc tháo gỡ vướng mắc của người dân trong việc cấp giấy chứng nhận đặc biệt cho những trường hợp mua nhà, đất bằng giấy viết tay thì Nghị định 01 cho phép những trường hợp mua nhà đất bằng giấy tờ tay từ 01/7/2004 đến trước ngày 01/01/2008 được cấp giấy chứng nhận hợp thức hóa (sổ đỏ).

Vậy kính mong UBND tỉnh Bình Dương và Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương xem xét tình hình tại địa phận Bình Chuẩn - Thuận An - Bình Dương. Vì rất nhiều hộ gia đình đã sinh sống mua đất xây nhà tại đây hơn 10 năm qua nhưng chúng tôi vẫn chưa được tách sổ chung thành sổ riêng.

Kính mong được tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 24/2/2017 15:47:00 PM
Trả lời:

Trước tiên, Sở Tài nguyên và Môi trường cảm ơn bà đã gửi câu hỏi đến Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của bà như sau:

Luật Đất đai năm 2013 ban hành đã khắc phục, giải quyết được những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật đất đai năm 2003. Đây là đạo luật quan trọng, có tác động sâu rộng đến chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, thu hút được sự quan tâm rộng rãi của nhân dân. Một trong những điểm mới quan trọng của Luật Đất đai 2013 là quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Luật bổ sung quy định về các trường hợp đăng ký lần đầu, đăng ký biến động, đăng ký đất đai trên mạng; bổ sung quy định trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của nhiều người thì cấp mỗi người một giấy chứng nhận, hoặc cấp chung một sổ đỏ và trao cho người đại diện. Luật cũng quy định những trường hợp có thể cấp giấy chứng nhận ngay cả khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc mua đất bằng giấy tờ viết tay, cụ thể là: 

- Luật quy định các trường hợp có một số giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định (Điều 100 Luật đất đai 2013) và một số trường được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất (Điều 101 Luật đất đai 2013) được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.

- Khoản 1 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2014 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai và được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 54 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai có quy định đất đang sử dụng và chưa được cấp giấy chứng nhận sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận mà không yêu cầu người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định (đây là trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu).

Như vậy, Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cơ bản đã tháo gỡ những vướng mắc lớn, phổ biến trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở (sổ đỏ) hiện nay góp phần tạo điều kiện người dân được sử dụng đất ổn định, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với trường hợp của bà, do chưa cung cấp đầy đủ thông tin như đất đã cấp giấy chứng nhận hay chưa, các giấy tờ hiện có là những giấy tờ nào, thời điểm bắt đầu sử dụng đất… nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có đầy đủ cơ sở để trả lời cụ thể cho bà. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị bà đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND thị xã Thuận An (địa chỉ: Trung Tâm Hành chính thị xã Thuận An, Khu phố Chợ, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An) để được hướng dẫn cụ thể.

Tệp đính kèm:
508SoTNMT_capGCNQSDD.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân