Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thành lập trường mầm non tư thục
Người gửi: Nguyễn Văn Vũ Email:
Địa chỉ: Bến Cát, Bình Dương Số điện thoại:
Giới tính: Nam Ngày gửi: 21/2/2017 17:33:09 PM
Lĩnh vực: Xây dựng Số lượt người xem: 552
Nội dung:

Tôi xin hỏi: Hiện tại tôi có 850 m2 đất đang đầu tư xây dựng trường mầm non tư thục đúng theo quy cách tiêu chuẩn Điều lệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuy nhiên giấy phép xây dựng là giấy phép xây dựng nhà ở. Vậy xin hỏi tôi có được cấp phép thành lập trường hay không ?

Xin cám ơn!

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày trả lời: 21/2/2017 17:46:22 PM
Trả lời:

Căn cứ Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục,

Căn cứ Hướng dẫn số 243/HD-SGDĐT ngày 02/3/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố và nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương,

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Tại Điều 4 của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: “Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng tham mưu giúp ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập”.

Theo đó, trình tự hồ sơ, thủ tục thành lập và các nội dung có liên quan, cá nhân vui lòng liên hệ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc địa bàn dự kiến thành lập trường để có hướng dẫn chi tiết.

Tệp đính kèm:
266SGDĐT.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân