Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Văn bản về phòng, chống tệ nạn xã hội
Người gửi: Nguyễn Văn Linh Email:
Địa chỉ: Bắc Tân Uyên, Bình Dương Số điện thoại:
Giới tính: Nam Ngày gửi: 13/2/2017 16:30:51 PM
Lĩnh vực: Khác Số lượt người xem: 486
Nội dung:

Cho tôi hỏi, tỉnh Bình Dương đã có những văn bản nào về phòng, chống tệ nạn xã hội? Những văn bản của tỉnh về thực hiện chính sách phòng, chống tệ nạn xã hội?

Xin cảm ơn.


Thông tin phản hồi
Người trả lời: Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội
Ngày trả lời: 13/2/2017 16:32:55 PM
Trả lời:

Qua trao đổi với ông Nguyễn Văn Linh là người yêu cầu, nội dung ông muốn hỏi chủ yếu về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn mại dâm. Vì vậy, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội trả lời như sau:

1. Các văn bản Trung ương:

- Pháp lệnh Phòng chống mại dâm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 14/3/2003;

- Nghị quyết số 24/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội về việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng chống mại dâm;

- Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Phòng cháy và chữa cháy; Phòng, chống bạo lực gia đình;

- Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020.

2. Văn bản chỉ đạo của tỉnh:

- Kế hoạch số 3362/KH-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.

Tệp đính kèm:
61468.PDF.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân