Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Người gửi: VTK Loan Email:
Địa chỉ: Thuận An - Bình Dương Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Ngày gửi: 7/2/2017 09:18:35 AM
Lĩnh vực: Tài nguyên Môi trường Số lượt người xem: 578
Nội dung:

Trước đây công ty của tôi nằm trong nhóm chỉ lập cam kết bảo vệ môi trường. Tuy nhiên theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP và 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, ngành của chúng tôi có giới hạn về số lượng sản phẩm phải lập đánh giá tác động môi trường. Trước đây khi đăng ký cam kết, công suất của chúng tôi đã vượt so với giới hạn của Nghị định 18/2015/NĐ-CP và 27/2015/TT-BTNMT.

Theo Điều 15 của Nghị định 18/2015/NĐ-CP, phải lập lại đánh giá tác động môi trường khi có thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ hoặc những thay đổi khác dẫn đến các công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường gia tăng.

Mặc dù công suất của chúng tôi vượt giới hạn lập đánh giá tác động môi trường nhưng các công trình bảo vệ môi trường đều không vượt quá khả năng giải quyết vấn đề môi trường.

Vậy chúng tôi có cần lập lại đánh giá tác động môi trường không?

Trân trọng cảm ơn!

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 20/2/2017 17:19:14 PM
Trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của bà Loan như sau:

Ngày 18/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường để thay thế Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2015.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 15 của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính Phủ, trường hợp dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng trong quá trình triển khai thực hiện “có thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ hoặc những thay đổi khác dẫn đến các công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được vấn đề môi trường gia tăng”, thì phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đối với trường hợp Công ty đã được xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường trước đây (trước khi Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực nên mặc dù Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có quy định thay đổi về đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng Công ty cũng không bị điều chỉnh do Nghị định số 18/2015/NĐ-CP chỉ áp dụng cho các dự án mới sau ngày Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực) và hiện nay Công ty không thay đổi quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, số lượng công nhân viên so với Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận thì Công ty không phải lập lại hồ sơ môi trường.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển đến Công ty để biết và thực hiện.

Tệp đính kèm:
544BCtacdongmoitruong.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân