Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp
Người gửi: Trần Thanh Trúc Email:
Địa chỉ: phường Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Ngày gửi: 24/1/2017 14:55:30 PM
Lĩnh vực: Tài nguyên Môi trường Số lượt người xem: 485
Nội dung:

Tôi là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất gỗ trên địa bàn thị xã Tân Uyên, công ty tôi hàng năm đều đóng phí nước thải cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Hiện nay qua phương tiện thông tin đại chúng tôi được biết nhà nước đã ban hành nghị định thu phí nước thải mới trong đó có một điều khoản là ủy quyền thu phí nước thải cho huyện. Tôi thấy quy định này rất hay và sát thực tế giảm áp lực thu cho tỉnh đồng thời cũng tạo thuận tiện cho doanh nghiệp trong việc đóng phí (chỉ phải liên hệ với Phòng Tài nguyên môi trường Tân Uyên không phải chạy lên tỉnh) sẽ tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp cũng như tạo tăng thu cho nhà nước. Tôi muốn hỏi là tỉnh Bình Dương khi nào sẽ ủy quyền thu phí như trong thông tư đã quy định.

Xin cảm ơn.

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 3/4/2017 15:05:15 PM
Trả lời:

Trước tiên Sở Tài nguyên và Môi trường cảm ơn bà đã quan tâm và hợp tác cùng Sở trong công tác bảo vệ môi trường. Về câu hỏi của bà, Sở xin giải đáp như sau:

Ngày 16/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (thay thế Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 154/2016/NĐ-CP thì căn cứ vào yêu cầu thu phí của mỗi địa phương và khả năng quản lý của cơ quan tài nguyên môi trường cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường có thể báo cáo UBND tỉnh để phân cấp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn.

Hiện nay, việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp tại tỉnh Bình Dương do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện và chưa phân cấp về cho phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện với lý do như sau:

- Thực tế hiện nay cán bộ làm công tác môi trường tại các huyện chỉ có từ 03 đến 06 cán bộ với khối lượng công việc ngày càng nhiều, do đó khi ủy quyền cho cơ quan cấp huyện phải bổ sung hợp đồng, biên chế sẽ tốn thêm nguồn ngân sách chi trả lương.

- Sở Tài nguyên và Môi trường bắt đầu thu phí từ năm 2004 đến nay, do vậy số lượng doanh nghiệp khá lớn (bao gồm doanh nghiệp thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và cấp huyện). Do vậy, cần có thêm thời gian rà soát, phân loại cũng như tính hiệu quả khi phân cấp về huyện (do có huyện nhiều doanh nghiệp, có huyện chỉ số ít doanh nghiệp).

Từ các lý do trên, trong thời điểm hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường chưa kiến nghị UBND tỉnh phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cho phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương để bà biết và thực hiện.

Hỏi Đáp - Người Dân