Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Điều kiện miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Người gửi: Nguyen Bao Long Email:
Địa chỉ: 161D/106/44H lac long quan, quan 11, tp ho chi minh Số điện thoại:
Giới tính: Nam Ngày gửi: 9/1/2017 17:21:33 PM
Lĩnh vực: Tài chính Số lượt người xem: 2301
Nội dung:

Ngày 16/9/2016 tôi có nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất đính kèm bản cam kết một tài sản duy nhất tại thời điểm tôi chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau khi hồ sơ trả về Chi cục thuế thị xã Dĩ An có thông báo tôi phải nộp khoản thuế thu nhập cá nhân gần 11 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận thông báo nộp thuế tôi có mang theo hồ sơ qua Chi cục thuế thị xã Dĩ An để thắc mắc vấn đề tôi đã cam kết lô đất tôi chuyển nhượng là tài sản duy nhất thì được hướng dẫn chỉ với một vài yêu cầu bằng miệng chứ không có mẫu cụ thể và sau đó nộp lại tại Trung tâm Hành chính thị xã, 1 cửa. Tôi đã nộp bản cam kết cùng một số hồ sơ chứng minh địa chỉ nơi tôi đang thường trú không phải thuộc sở hữu của mình mà của anh trai tôi (tại địa chỉ trên chưa được giải quyết cấp sổ sang tên cho anh trai tôi nên chỉ có giấy tay chuyển nhượng, cùng những giấy tờ chứng minh người trong giấy tay đó là anh trai tôi). Tại Ủy ban nhân dân phường nơi tôi thường trú cũng xác nhận tôi đã cam kết và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết.

Như vậy hồ sơ của tôi có được miễn thuế thu nhập cá nhân hay không sau khi tôi đã cam kết lô đất chuyển nhượng tại Dĩ An là tài sản duy nhất trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và nơi tôi thường trú không thuộc sở hữu của tôi? Xin cảm ơn.

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Cục Thuế tỉnh Bình Dương
Ngày trả lời: 9/1/2017 17:26:26 PM
Trả lời:

Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân quy định các loại thu nhập được miễn thuế bao gồm:

“2. Thu  nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng găn liền với thửa đất đó);

b) Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày;

c) Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ;

Việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở. Cá nhân có nhà ở, đất ở chuyển nhượng có trách nhiệm kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện kê khai sai thì không được miễn thuế và bị xử lý theo quy định của pháp luật”. 

Tại điểm b, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:

“b) Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

b.1) Cá nhân chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở được miễn thuế theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 1, Điều này phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

b.1.l) Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng, cụ thể như sau:

b.1.1.1) Việc xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

b.1.1.2) Trường hợp chuyển nhượng nhà ở có chung quyền sở hữu, đất ở có chung quyền sử dụng thì chỉ cá nhân chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nơi khác được miễn thuế; cá nhân có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở còn có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở khác không được miễn thuế.

b.1. 1.3) Trường hợp vợ chồng có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và cũng là duy nhất của chung vợ chồng nhưng vợ hoặc chồng còn có nhà ở đất ở riêng, khi chuyển nhượng nhà ở, đất ở của chung vợ chồng thì vợ hoặc chồng chưa có nhà ở, đất ở riêng được miễn thuế; chồng hoặc vợ có nhà ở, đắt ở riêng không được miễn thuế.

b.1.2) Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiếu là 183 ngày.

Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...”.

Theo các quy định nêu trên, trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công dân Nguyễn Bảo Long không có hồ sơ đính kèm nên Cục thuế không thể trả lời cụ thể, tại thời điểm chuyển nhượng nếu đáp ứng được các điều kiện như trên thì được miễn thuế theo quy định.

Tệp đính kèm:
984Cucthue.PDF.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân