Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Giải quyết chế độ cử đi đào tạo đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã
Người gửi: Lê Văn Đời Email:
Địa chỉ: Xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Số điện thoại:
Giới tính: Nam Ngày gửi: 21/12/2016 17:09:32 PM
Lĩnh vực: Tài chính Số lượt người xem: 2243
Nội dung:

Tôi là công chức tài chính cấp xã, cho tôi hỏi về chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách khi được cử đi đào tạo. Theo Công văn 1588/SNV-ĐTBC ngày 04/11/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thì cán bộ không chuyên trách không được hưởng chế độ cử đi đào tạo.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 về việc mở lớp đào tạo trung cấp nghiệp vụ công an cho Trưởng, Phó công an và công an viên cấp xã năm 2016 thì được giải quyết chế độ cử đi đào tạo theo Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương.

Vì vậy, cho tôi hỏi những người hoạt động không chuyên trách khi được cử đi đào tạo có được giải quyết chế độ đi học hay không?

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Tài chính
Ngày trả lời: 21/12/2016 17:13:01 PM
Trả lời:

Qua xem xét câu hỏi của ông Đời và trao đổi, thống nhất với Sở Nội vụ, Sở Tài chính trả lời như sau:

Công văn số 1588/SNV-ĐTBC phát hành ngày 04/11/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương về việc giải quyết chế độ đào tạo của người hoạt động không chuyên trách căn cứ theo Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, có nội dung như sau: “Sở Nội vụ thống nhất không giải quyết chế độ cử đi học đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã giai đoạn 2016-2020”, vì trong Nghị định số 18/2010/NĐ-CP quy định chỉ tập trung đào tạo, bồi dưỡng các chức danh công chức (theo khoản 2, Điều 1 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP quy định “Nghị định này áp dụng đối với công chức quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và công chức cấp xã quy định tạo Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã), mà Sở Nội vụ chỉ giải quyết chế độ tự đào tạo theo Điều 4 và được hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo theo quy định tại Điều 25 của Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND. Theo nội dung Công văn số 1588/SNV-ĐTBC thì do không được cử đi học nên những người hoạt động không chuyên trách không được hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo theo Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND.

Vì Quyết định số 2059/QĐ-UBND do UBND tỉnh ban hành ngày 11/8/2016 trước thời điểm có hiệu lực của Công văn số 1588/SNV-ĐTBC (trước ngày 04/11/2016) nên những người hoạt động không chuyên trách được hưởng chế độ đào tạo theo Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND.

Tệp đính kèm:
2811029.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân