Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thủ tục cấp lại Chứng minh nhân dân 9 số
Người gửi: Võ Thị Thu Thảo Ngày gửi: 15/11/2016 13:34:54 PM
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp Số lượt người xem: 16990
Nội dung:

Tôi sinh năm 1988, CMND 9 số được cấp vào năm 2003, hộ khẩu ở Bình Dương. Nhưng do CMND hiện tại của tôi bị hư không sử dụng được nên cần cấp lại CMND mới để tiện công việc. Cho tôi hỏi, vậy thì CMND sẽ được cấp là CMND 9 số như số cũ hay là CMND 12 số? Vì tôi biết Bình Dương hiện chưa triển khai cấp thẻ căn cước công dân.

Xin chân thành cảm ơn!

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Ngày trả lời: 9/12/2016 17:54:51 PM
Trả lời:

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/2/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị đinh số 170/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 và Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 của Chính Phủ;

Căn cứ Thông tư số 04/1999/TT-BCA ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/2/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-CAT-PV11(PC64) ngày 26/6/2015 của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về quy trình cấp mới, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân; quy định:

1. Điều kiện để được cấp đổi CMND

Công dân Việt Nam đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam có nghĩa vụ đến cơ quan Công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú làm thủ tục cấp đổi CMND (đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam được hiểu là đang sinh sống, làm việc, học tập... tại một địa chỉ xác định trên lãnh thổ Việt Nam và được đăng ký hộ khẩu thường trú) và không thuộc các trường hợp tạm thời chưa được cấp CMND như sau:

- Những người đang bị tạm giam tại trại tạm giam, nhà tạm giữ; đang thi hành án phạt tù tại phân trại quản lý phạm nhân thuộc trại tạm giam va nhà tạm giữ; đang chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc và cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Những người đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng điều khiển hành vi của mình bao gồm người bị bệnh đang điều trị tập trung tại các bệnh viện tâm thần, cơ sở y tế khác. Những người không điều trị tập trung nhưng có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận họ bị bệnh không điều khiển được năng lực hành vi thì cũng tạm thời chưa được cấp CMND.

Các trường hợp nêu trên nếu khỏi bệnh, hết thời hạn tạm giam, thời hạn thi hành án phạt tù hoặc hết thời hạn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc và cơ sở cai nghiện bắt buộc thì được cấp CMND.

2. Thủ tục cấp đổi CMND

a. Các trường hợp được đổi CMND

- CMND đã sử dụng quá 15 năm kể từ ngày cấp.

- CMND hư hỏng không sử dụng được, ép nhựa không đúng quy định của ngành.

- Công dân có quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh.

- Công dân đã được cấp CMND nhưng chuyển nơi đăng ký thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp chuyển nơi đăng ký thường trú trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà công dân có yêu cầu thì được đổi lại CMND.

- Người có thay đổi về đặc điểm nhận dạng do phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình hoặc vì lý do khác đã làm thay đổi hình ảnh hoặc đặc điểm nhận dạng của họ.

b. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp CMND nêu rõ lý do (mẫu CM3 - có mẫu photo kèm theo).

- Xuất trình hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp).

- Trường hợp đổi CMND do thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh thì phải xuất trình Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi đó.

- Kê khai tờ khai cấp CMND (mẫu CM4).

- Nộp giấy CMND đã cấp theo Quyết định số 143/CP ngày 09/8/1976 (nếu có).

- Lăn tay, chụp ảnh theo quy định.

c. Nơi làm thủ tục

Công dân thuộc diện được cấp CMND hiện đăng ký hộ khẩu thường trú địa phương nào thì Công an cấp huyện nơi đó làm thủ tục cấp đổi CMND.

Như vậy, đối với trường hợp công dân đã được cấp CMND 9 số vào năm 2003, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Dương nhưng CMND bị hư hỏng không sử dụng được thì đến công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để làm thủ tục cấp đổi lại CMND 9 số. Theo thông tư số 11/2006/TT-BCA ngày 24/3/2016 của Bộ Công an quy định hiện nay 03 loại giấy tờ cá nhân là: CMND 9 số, CMND 12 số và căn cước công dân 12 số vẫn có giá trị như nhau, đến năm 2020 căn cước công dân sẽ được triển khai phạm vi toàn quốc. Giấy CMND 9 số có giá trị đến hết năm 2029. Tỉnh Bình Dương không triển khai cấp CMND 12 số mà sẽ tiến hành triển khai cấp thẻ căn cước công dân khi có kế hoạch của Bộ Công an.

 

Tệp đính kèm:
4713454.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân