Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
Người gửi: Nguyễn Thành Trung Email:
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nam Ngày gửi: 11/10/2016 14:30:41 PM
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp Số lượt người xem: 814
Nội dung:

Xin cho hỏi, ngày 10/10/2016 tôi đến Sở Tư pháp tỉnh BD làm thủ tục xin cấp phiếu Lý lịch tư pháp số 2, tôi nhận được giấy báo hẹn ngày 31/10/2016 (20 ngày sau), trong khi tôi đọc Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp thì thời hạn giải quyết không qua 10 ngày. Vui lòng giải thích hồ sơ của tôi tại sao lại có sự chênh lệch này.

Xin cảm ơn!

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Tư pháp
Ngày trả lời: 21/11/2016 09:49:11 AM
Trả lời:

Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

- Về thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp:

+ Tại Khoản 1 Điều 48 Luật Lý lịch tư pháp quy định “Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật này thì thời hạn không quá 15 ngày”.

+ Tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định 111/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp quy định: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp hợp lệ, Sở Tư pháp gửi Phiếu xác minh lý lịch tư pháp kèm theo 01 bộ hồ sơ cho cơ quan Công an cùng cấp;

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Phiếu xác minh lý lịch tư pháp, cơ quan Công an cấp tỉnh thực hiện tra cứu thông tin về tình trạng án tích của đương sự và gửi cho Sở Tư pháp kết quả tra cứu; trường hợp phải tra cứu thông tin trong hệ thống hồ sơ, tàng thư của Bộ Công an thì thời hạn không quá 09 ngày làm việc.

+ Tại Điều 26 Nghị định 111/NĐ-CP quy định trường hợp sau khi đã tra cứu thông tin lý lịch tư pháp tại Cơ quan Công an mà vẫn chưa đủ căn cứ để kết luận hoặc nội dung về tình trạng án tích của đương sự có điểm chưa rõ ràng, đầy đủ để khẳng định đương sự có hay không có án tích thì Sở Tư pháp liên hệ với Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến đương sự để tra cứu hồ sơ. Thời hạn tra cứu hồ sơ tại Tòa án không quá 5 ngày làm việc. 

- Căn cứ Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của ông Nguyễn Thành Trung, Sở Tư pháp nhận thấy, ông thuộc trường hợp công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi (cư trú tại Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh). Vì vậy, theo quy định hồ sơ của ông, đã được Sở Tư pháp gửi Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp để Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia gửi Bộ Công an tra cứu về tình trạng án tích của ông. Trường hợp, kết quả tra cứu thông tin lý lịch tư pháp về án tích tại cơ quan Công an mà vẫn chưa đủ căn cứ để kết luận hoặc nội dung về tình trạng án tích có điểm chưa rõ ràng, đầy đủ để khẳng định có hay không có án tích thì Sở Tư pháp liên hệ với Tòa án để tra cứu hồ sơ, nhằm khẳng định người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp có án tích hay không có án tích.

Do đó căn cứ quy trình trên, thì thời gian tra cứu thông tin lý lịch tư pháp về án tích tại các cơ quan không quá 15 ngày làm việc (chưa tính thời gian gửi công văn đi đến giữa các cơ quan).

Hỏi Đáp - Người Dân