Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Đăng ký hộ khẩu thường trú khi có nhà ở mà chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Người gửi: Nguyễn Trần Anh Thư Ngày gửi: 12/4/2016 12:02:06 PM
Lĩnh vực: Đất đai Số lượt người xem: 17923
Nội dung:

Năm 2007, tôi có mua 1 lô đất của công ty Cổ phần Đất Mới (Nesco) tại tổ 8, Khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An với hợp đồng mua bán. Năm 2013,  tôi có xây nhà kiên cố để ở nhưng khi đi đăng ký làm sổ hộ khẩu thì không được với lý do đất ở chưa hợp pháp, chỉ làm được tạm trú dài hạn thôi. Hỏi công ty thì họ né tránh, còn hỏi địa chính phường thì các anh nói là công ty chưa được cấp sổ thì làm sao mà cấp sổ riêng cho các hộ dân được.

Vậy chúng tôi phải làm gì để có thể được đăng ký hộ khẩu thường trú? Nếu cứ chờ sổ đỏ thì biết đến bao giờ? Mong chính quyền có biện pháp gì đó để công ty phải cấp sổ đỏ cho chúng tôi hoặc cho phép chúng tôi được đăng ký hộ khẩu thường trú.

Trân trọng!

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Trung tâm trợ giúp pháp lý
Ngày trả lời: 24/6/2016 14:55:06 PM
Trả lời:

Do nội dung câu hỏi của bà cung cấp không được đầy đủ nên tốt nhất trong trường hợp này để biết được những thông tin về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây viết tắt là Giấy chứng nhận) khi mua đất của Công ty cổ phần Đất Mới (Nesco) bà có thể liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai- Phòng Tài nguyên Môi trường của UBND thị xã Dĩ An, còn việc đăng ký thường trú để được cấp sổ hộ khẩu hướng dẫn bà liên hệ Công an thị xã Dĩ An để được trả lời cụ thể.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin đưa ra một số quy định của pháp luật có liên quan để bà có thể tham khảo và giải quyết như sau:

* Tại Điều 19 Luật cư trú năm 2006 quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh: “Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản”.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định 56/2010/NĐ-CP ngày 25/05/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú thì giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú như sau:

a, Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của công dân là một trong các giấy tờ sau đây:

-   Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ;

-   Giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai (đã có nhà ở trên đất đó);

-   Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với trường hợp phải cấp giấy phép);

-   Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

-   Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán;

-   Giấy tờ về mua, bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có công chứng hoặc

chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã);   

-   Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình di dân theo kế hoạch của Nhà nước hoặc các đối tượng khác;

“ Giấy tờ của Tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;

-   Giấy tờ có xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên;

“ Giấy tờ chứng minh về đăng ký tàu, thuyền, phương tiện khác thuộc quyền sở hữu và địa chỉ bến gốc của phương tiện sử dụng để ở. Trường hợp không có giấy đăng ký thì cần có xác nhận của UBND cấp xã về việc có tàu, thuyền, phương tiện khác sử dụng để ở thuộc quyền sở hữu hoặc xác nhận việc mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế tàu, thuyền, phương tiện khác và địa chỉ bến gốc của phương tiện đó.

b, Giấy tờ chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp là hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cơ quan, tổ chức hoặc của cá nhân (trường hợp hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cá nhân phải được công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã). Đối với nhà ở, nhà khác tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trong hợp đồng phải ghi rõ diện tích cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ.

c, Giấy tờ của cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo về việc công dân có chỗ ở thuộc trường hợp quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 26 Luật Cư trú;

d, Giấy tờ của cơ quan, tổ chức do thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu chứng minh về việc được cấp, sử dụng nhà ở, chuyển nhượng nhà ở, có nhà ở tạo lập trên đất do cơ quan, tổ chức giao đất để làm nhà ở (đối với nhà ở, đất thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức) hoặc xác nhận của UBND cấp xã là nhà ở đó không có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.

Tại Điều 21 Luật Cư trú quy định thủ tục đăng ký thường trú như sau:

1.    Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan Công an sau đây:

a, Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

b, Đối với tỉnh thì nộp tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2.    Hồ sơ thường trú đăng ký bao gồm:

a, Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

b, Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;

c, Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc Trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

3.    Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

·    Trường hợp việc cấp Giấy chứng nhận kéo dài quá lâu ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, bà và những người mua đất khác của Công ty cổ phần Đất Mới có thể làm đơn kiến nghị gửi cơ quan có thẩm quyền (trước hết có thể gửi đơn đến UBND thị xã Dĩ An để trình bày trường hợp của những người mua đất của công ty, đồng thời kiến nghị phía cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích của các bên, trong đó có việc cấp Giấy chứng nhận và làm thủ tục đăng ký thường trú).             


Ngoài ra, nếu trong hợp đồng mua bán đất với Công ty cổ phần Đất Mới có ghi rõ thời hạn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất cho bên mua mà quá thời hạn đó bên mua vẫn chưa được nhận Giấy chứng nhận thì trước tiên bà và những người mua đất có thể làm việc lại với Công ty về việc thực hiện đúng thời hạn giao Giấy chứng nhận, nếu Công ty có gặp khó khăn trong quá trình làm thủ tục với cơ quan nhà nước thì các bên có thể thỏa thuận lại việc giao Giấy chứng nhận sao cho các bên đều bảo đảm được quyền lợi của mình. Nếu phía công ty có ý tránh né trách nhiệm không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bà và những người khác có thể làm đơn khởi kiện gửi cho Tòa án nhân dân cấp huyện nơi Công ty đặt trụ sở về việc tranh chấp hợp đồng dân sự (theo quy định tại Khoản 3 Điều 25, Điểm a, Khoản 1 Điều 33, Điểm a, Khoản 1 Điều 35 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi bổ sung năm 2011) buộc Công ty phải thực hiện theo đúng các thỏa thuận mà hai bên đã cam kết trong hợp đồng mua bán.

Hỏi Đáp - Người Dân