Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Diện tích xây dựng cửa hàng xăng dầu
Người gửi: Nguyễn Sơn Ngày gửi: 24/3/2016 09:18:19 AM
Lĩnh vực: Khác Số lượt người xem: 25912
Nội dung:

Theo Phương án xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 - 2020 (banhành kèm theo Quyết định số 3929 /QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Ủy ban nhândân tỉnh Bình Dương) thì diện tích tổng tối thiểu cửa hàng xăng dầu loại Ilà 5.000m2, loại II  là 3.000m2, loại III  là 1.500m2.

Trong khi đó Bộ Công Thương quy định, cây xăng được phân cấp (3 cấp) theo tổng dung tích chứa xăng dầu và diện tích đất tối thiểu như sau: cây xăng cấp I có dung tích chứa từ 151- 210mét khối xăng dầu phải có diện tích trên 1.000 mét vuông; cây xăng cấp II códung tích từ 101- 150 mét khối xăng dầu có diện tích phải trên 500 mét vuông;cây xăng cấp III có dung tích 100 mét khối trở xuống phải có diện tích tốithiểu 300 mét vuông.

 Như vậy quy định của tỉnh là quá lớn so với của Bộ.

 Đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét điều chỉnh lại cho phù hợp.

 Xin trân trọng cảm ơn!

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Công Thương
Ngày trả lời: 19/5/2016 11:00:29 AM
Trả lời:

Khi tham mưu UBND tỉnh lập Quy hoạch xăng dầu, Sở Công Thương đã tham khảo các tiêu chuẩn thiết kế văn phòng cửa hàng xăng dầu, nhà vệ sinh đạt chuẩn, diện tích lắp đặt bồn chứa xăng dầu, mái che trụ bơm và đường bãi xe ra vào trạm xăng... và tham khảo các tiêu chí cửa hàng xăng dầu theo Quyết đinh số 0794/QĐ-BCT ngày 05/02/2010 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch hệ thống xăng dầu dọc đường Hồ Chí Minh giai đoạn I đến năm 2015, định hướng năm 2025. Trong đó, các tiêu chí về diện tích quy mô cửa hàng xăng dầu được Bộ Công Thương đưa ra như sau: Cửa hàng loại I, diện tích đất (không kể đất lưu không đến mép đường) tối thiểu phải đạt 5600m2 có chiều rộng mặt tiền khoảng 70m trở lên. Cửa hàng loại II: Diện tích đất (không kể đất lưu không đến mép đường) tối thiểu phải đạt 3.000m2, có chiều rộng mặt tiền khoảng 60m trở lên. Cửa hàng loại III: tối thiểu phải có 3 cột bơm (loại 1-2 vòi). Diện tích đất (không kể đất lưu không đến mép đường) tối thiểu phai đạt 900m2, có chiều rộng mặt tiền khoảng 30m trở lên.

   Theo Thông tư số 02/2010/TT-BXD 05/02/2010 củaBộ Xây dựng về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu có quy định Quy chuẩn QCVN 07:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị”. Trong đó, quy chuẩn quy định diện tích đất tối thiểu của một trạm xăng dầu là 3.000m2 đối với trạm xăng dầu cấp 1; 2.000m2 đối với trạm xăng dầu cấp 2 và 1.000m2 đối với trạm xăng dầu cấp 3. Đối với trạm xăng dầu trong nội đô thì diện tích đất tối thiểu là 1.000m2, 500m2 và 300m2 tương ứng với trạm xăng dầu cấp 1,2 và 3. Tuy nhiên, diện tích đất nêu trên không kể đến diện tích đất xây dựng khu sinh hoạt cho công nhân vận hành của trạm và đường cho xe ra vào trạm. Ngoài ra yêu cầu về khoảng cách an toàn từ tường rào trạm xăng dầu đến chân các công trình công cộng khác tối thiểu là 50m.

Kết hợp những tiêu chí, quy chuẩn nêu trên và ý kiến đóng góp của các cơ quan chuyên môn về giao thông, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy... và ý kiến của các huyện, thị xã, thành phố đã thống nhất trình UBND tỉnh quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010-2020 với diện tích: Cửa hàng xăng dầu loại I có diện tích mặt bằng tổng thể tối thiểu là 5.000m2, chiều rộng theo mặt đường tối thiểu 7Om; Cửa hàng xăng dầu loại II có diện tích mặt bằng tổng thể tối thiểu là 3.000m2, chiều rộng theo mặt đường tối thiểu 50m; Cửa hàng xăng dầu loại III có diện tích mặt bằng tổng thể tối thiểu là 1.500 m2, chiều rộng theo mặt đường tối thiểu 30m và được phê duyệt tại Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Bình Dương.

Đến ngày 18/6/2013, Bộ Công Thương có Thông tư số 11/2013/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu; Ký hiệu QCVN 01:2013/BCT. Trong đó, bộ quy chuẩn quy định kỹ thuật phân cấp cửa hàng xăng dầu chỉ dựa theo tổng dung tích chứa xăng dầu như trong câu hỏi của ông Sơn, hoàn toàn không quy định diện tích đất tối thiểu.

Đến nay, Sở Công Thương xét thấy yêu cầu về diện tích mặt bằng tổng thể tối thiểu để đầu tư một dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo Phương án Quy hoạch xăng dầu của tỉnh Bình Dương là hợp lý. Diện tích trên bao gồm diện tích đầu tư xây dựng các hạng mục của công trình xăng dầu, thoát nước, cây xanh và phần hành lang an toàn đường bộ. Việc quy định diện tích tổng thể như trong quy hoạch là nhằm hạn chế phát triển cửa hàng xăng dầu có quy mô nhỏ trong khu đô thị sẽ không an toàn phòng cháy chữa cháy; từng bước phát triển cửa hàng xăng dầu ở các huyện phía Bắc của tỉnh, có quy mô lớn, mang tính văn minh thương mại, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị để đạt được mục tiêu, quan điểm như trong quy hoạch đưa ra.

Trên đây là ý kiến của Sở Công Thương Bình Dương phúc đáp câu hỏi kiến nghị của ông Nguyễn Sơn về diện tích xây dựng cửa hàng xăng dầu. 

Hỏi Đáp - Người Dân