Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Làm CMND hoặc Thẻ căn cước công dân
Người gửi: Đoàn Văn Huỳnh Ngày gửi: 27/2/2016 09:59:27 AM
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp Số lượt người xem: 21758
Nội dung: Làm CMND hoặc thẻ căn cước công dân tại Bình Dương
Thông tin phản hồi
Người trả lời: Công an tỉnh Bình Dương
Ngày trả lời: 31/5/2016 14:52:20 PM
Trả lời:


Đối với trường hợp cấp CMND

Căn cứNghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về việc Chứng minhnhân dân được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 170/2007/NĐ-CPngày 29/11/2007 và Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 của Chính phủ;

Căn cứThông tư số 04/1999/TT-BCA ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn một số quy địnhcủa Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/2/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhândân;

Căn cứQuyết định số 10/QĐ-CAT-PV11 (PC64) ngày 26/6/2015 của Giám đốc Công an tỉnhBình Dương về Quyết định Ban hành Quy định về quy trình cấp mới, đổi, cấp lạiChứng minh nhân dân; quy định như sau:

1. Công dânViệt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam có nghĩa vụđến cơ quan Công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú làm thủ tục cấp chứng minhnhân dân (cơ sở để tính tuổi là theo ngày, tháng, năm sinh ghi trong hộ khẩu hoặcgiấy khai sinh; đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam được hiểu là đang sinh sống,làm việc, học tập… tại một địa chỉ xác định trên lãnh thổ Việt Nam; mỗi côngdân chỉ được cấp một Chứng minh nhân dân và có một số chứng minh nhân dânriêng).

2. Nhữngngười đang bị tam giam tại trại tam giam, nhà tạm giữ, đang thi hành án phạt tùtại phân trại quản lý phạm nhân thuộc trại tạm giam và nhà tạm giữ; đang chấphành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc và cơ sở cainghiện bắt buộc.

Nhữngngười đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng điều khiểnhành vi của mình bao gồm người bị bệnh đang điều trị tập trung tại các bệnh việntâm thần, cơ sở y tế khác. Những người không điều trị tập trung nhưng có xác nhậncủa cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận họ bị bệnh không điều khiển được nănglực hành vi thì cũng tạm thời chưa được cấp chứng minh nhân dân.

      Các trường hợp nêu trên nếu khỏi bệnh, hếtthời gian tạm giam, thời hạn thi hành án phạt tù hoặc hết thời hạn chấp hànhquyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc và cơ sở cai nghiệnbắt buộc thì được cấp chứng minh nhân dân.

3. Côngdân thuộc diện được cấp chứng minh nhân dân hiện đăng ký hộ khẩu thường trú địaphương nào thì Công an cấp huyện nơi đó làm thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại chứngminh nhân dân.

II.     Căn cứLuật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua ngày 20/11/2014, có hiệu lựcthi hành từ ngày 01/01/2016;

Căn cứNghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết mộtsố điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

Căn cứThông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp,đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân; quy định như sau:

1. Côngdân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đã đăng ký thường trú được cấp thẻ Căn cướccông dân. Cơ sở để tính tuổi căn cứ vào ngày, tháng, năm sinh của công dântrong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trường hợp thông tin về ngày, tháng,năm sinh của người đó chưa có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì căn cứvào giấy khai sinh bản chính hoặc sổ hộ khẩu để xác định ngày, tháng, năm sinhcủa người đó.

Ví dụ:A sinh ngày 01/3/2001, đến ngày 02/3/2015 A mới có thể đăng ký và cấp thẻ Căncước công dân.

2. Côngdân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lạithẻ Căn cước công dân:

2.1.   2.2.   2.3.   2.4.   3. Thẩmquyền cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Thủ trưởngcơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an có thẩm quyền cấp, đổi, cấp lạithẻ Căn cước công dân.

Như vậyđối với trường hợp kiến nghị, thắc mắc của công dân hiện đang tạm trú ở BìnhDương nhưng hộ khẩu ở Thanh Hóa, muốn làm được chứng minh nhân dân cho con phảivề Công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa làm thủtục cấp mới, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân.

Riêngtrường hợp công dân đó muốn được cấp thẻ Căn cước công dân cho con có thể liênhệ một trong những cơ quan sau đây để được cấp thẻ Căn cước công dân như: Cơquan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an; cơ quan quản lý căn cước côngdân của tỉnh Thanh Hóa hoặc cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện,quận, thị xã, thành phố nơi công dân đăng ký hộ khẩu thường trú của tỉnh ThanhHóa làm thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại căn cước công dân.

Tuynhiên, hiện nay Bộ Công an chỉ mới triển khai giai đoạn 1 về cấp mới, cấp đổivà cấp lại thẻ căn cước công dân ở một số tỉnh, thành phố. Tỉnh Bình Dương chưađược triển khai cấp căn cước công dân.

Thôngtư số 11/2016/TT-BCA ngày 24/3/2016 của Bộ quy định hiện nay 03 loại giấy tờ cánhân là: chứng minh nhân dân 9 số; chứng minh nhân dân 12 số và căn cước côngdân 12 số vẫn có giá trị như nhau. Đến năm 2020 căn cước công dân sẽ được triểnkhai đại trà phạm vi toàn quốc. Giấy chứng minh nhân dân 9 số có giá trị đến hếtnăm 2029. Do đó, rất mong bà con nhân dân an tâm công tác, sản xuất và sinh hoạt,không lo lắng băn khoăn về việc cấp mới hoặc đổi thẻ căn cước công dân. 

Hỏi Đáp - Người Dân