Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Trích lục thửa đất
Người gửi: Đoàn Văn Khuyến Ngày gửi: 8/10/2019 16:53:56 PM
Lĩnh vực: Đất đai Số lượt người xem: 10290
Nội dung:

Tôi có thửa đất 125, tờ bản đồ số 18 tại Ấp Ông Đông, Phường Tân Hiệp, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tôi làm thủ tục trích lục thửa đất từ ngày 27/02/2019 và hẹn trả kết quả ngày 3/4/2019. Nhưng khi tôi lên nhận kết quả thì Văn phòng đăng ký đất đai nói chưa trích lục được vì có đường hiện hữu đi trên đất, họ nói chờ xin ý kiến ở trên. Và cho đến nay thì đã gần 01 năm kể từ ngày làm thủ tục mà vẫn chưa có kết quả. Điện thoại và trực tiếp lên hỏi họ nói vẫn đang chờ xin ý kiến. Mong chính quyền giải đáp giúp.


Thông tin phản hồi
Người trả lời: Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 24/10/2019 16:06:53 PM
Trả lời:

Ông Đoàn Văn Khuyến được được Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên (nay là thị xã Tân Uyên) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) số H03593 ngày 04/8/2008; thửa đất số 125; tờ bản đồ số 18; tọa lạc tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên.

- Ngày 27/02/2019, Ông Đoàn Văn Khuyến nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên, đề nghị đo đạc lại diện tích và xác định vị trí tính thuế để bổ sung vào hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất nêu trên.

Qua xem xét hồ sơ, kiểm tra hiện trạng khu đất của Ông Khuyến, thửa đất trên Giấy chứng nhận không tiếp giáp đường, nhưng hiện trạng thửa đất có tiếp giáp đường. Ngoài ra, một phần diện tích thửa đất của Ông Khuyến thuộc phạm vi đường hiện hữu (đường đi này ảnh hưởng đến diện tích và hình thể thửa đất). Do đó, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên tạm thời chưa thực hiện và đã báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên trường hợp của Ông Khuyến cũng như nhiều trường hợp tương tự khác trên địa bàn thị xã Tân uyên. Đồng thời, đã có Thông báo cho chủ sử dụng đất biết tình hình giải quyết hồ sơ.

- Ngày 31/5/2019, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên có Văn bản số 2413/UBND-SX về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, trong đó có chỉ đạo “...Trong thời gian chờ UBND thị xã công nhận các tuyến đường, đoạn đường đủ điều kiện cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính, đối với các trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp thể hiện thửa đất không tiếp giáp đường, nhưng hiện trạng có tiếp giáp đường (không phải là đường tự mở để phân lô, bán nền), thống nhất cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên giải quyết lập Mảnh trích lục, trích đo địa chính thửa đất theo Giấy chứng nhận đã cấp để người sử dụng đất thực hiện các quyền (kể cả trường hợp đường đi có ảnh hưởng đến diện tích và hình thể thửa đất); trường hợp sau này, đoạn đường được công nhận sẽ cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính sau...” (kèm theo Văn bản).

Trên cơ sở đó, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên đã lập Mảnh trích lục, trích đo địa chính thửa đất theo Giấy chứng nhận đã cấp mà không thể hiện đường hiện hữu đối với các trường hợp: chuyển mục đích, cấp đổi, cấp lại (không biến động về quyền sử dụng đất); các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, nhưng đường đi không ảnh hưởng đến diện tích, hình thể thửa đất (do không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất).

Đối với các trường hợp một phần diện tích thửa đất thuộc phạm vi đường hiện hữu (có trường hợp đường đi nằm cắt ngang khu đất); phạm vi đường đi ảnh hưởng đến diện tích, hình thể thửa đất (trong đó có trường hợp hồ sơ của Ông Đoàn Văn Khuyến), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên tạm thời chưa có cơ sở và vượt thẩm quyền giải quyết. Nếu giải quyết các trường hợp này, sẽ phát sinh tranh chấp, khiếu nại về sau giữa người nhận chuyển quyền với các cơ quan Nhà nước và các hộ dân lân cận (tranh chấp đường đi do không thể hiện đường đi trên Giấy chứng nhận).

 Việc này, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên đã có Văn bản báo cáo, xin ý kiến Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên tại Văn bản số 50/BC-CNTU ngày 17/10/2019 (kèm theo Văn bản). Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên sẽ sớm giải quyết hồ sơ của Ông Khuyến.
Tệp đính kèm:
210Doan Van Khuyen.rar
Hỏi Đáp - Người Dân