Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Xét nâng hạng ngạch giáo viên
Người gửi: Nghĩa Ngày gửi: 28/9/2019 12:47:00 PM
Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo Số lượt người xem: 7511
Nội dung:

Cho tôi hỏi năm nay Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương có tổ chức xét nâng hạng ngạch cho giáo viên không ạ? Nếu có vui lòng cho xin thời gian cụ thể.

Xin chân thành cảm ơn!

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày trả lời: 8/11/2019 17:14:28 PM
Trả lời:

Căn cứ Công văn số 5023/UBND-VX ngày 03/10/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức ngành GDĐT năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 1660/KH-SGDĐT ngày 30/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Ke hoạch công tác năm học 2019-2020 của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo,

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối họp Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch số 2108/KH-SGDĐT ngày 15/10/2019 về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 trình ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt. Theo đó, dự kiến tháng 11/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành Thông báo tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019. Cá nhân, tổ chức có thể theo dõi Thông báo tại địa chỉ website http://sgdbinhduong.edu.vn/
Tệp đính kèm:
74cv2316.signed.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân