Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Quy định về hồ sơ, sổ sách giáo viên
Người gửi: Nguyễn Ánh Bằng Ngày gửi: 1/10/2019 21:50:46 PM
Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo Số lượt người xem: 8201
Nội dung:

Tôi hiện là giáo viên THPT trên địa bàn tỉnh. Tôi xin hỏi có quy định nào về các loại hồ sơ giáo viên THPT phải có không? Vì theo tôi thấy một giáo viên ngoài công tác giảng dạy phải chuẩn bị rất nhiều các loại hồ sơ như giáo án (giáo án chính khoá, giáo án tự chọn, giáo án buổi 2), dạy 2 khối sẽ là 6 giáo án; sổ chủ nhiệm, sổ điểm, kế hoạch cá nhân, sổ họp theo mẫu, giáo án ngoài giờ lên lớp, sổ báo giảng... Đặc biệt sổ báo giảng hiện có nhiều trường đã bỏ nhưng trường tôi vẫn dùng và kiểm tra ký xác nhận hàng tuần; giáo án cũng phải ký duyệt hàng tuần.

Tôi thiết nghĩ nên có văn bản hướng dẫn cụ thể để thống nhất về cách làm trên địa bàn tỉnh, tránh tình trạng có trường ký duyệt theo tháng, trường theo học kỳ và trường tôi lại theo tuần; và sổ báo giảng có còn cần thiết không?

Xin chân thành cảm ơn!

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày trả lời: 30/10/2019 16:55:02 PM
Trả lời:

Tại Khoản 3 Điều 27 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), có nêu các loại hồ sơ, sổ sách đối với giáo viên gồm: Giáo án (bài soạn); sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp; sổ điểm cá nhân; sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

Như vậy, các loại hồ sơ, sổ sách đối với giáo viên đã được quy định rõ trong Điều lệ ban hành kèm Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 nêu trên.

Thực hiện Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường (các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên),  Sở GDĐT đã phát hành Công văn số 258/SGDĐT-GDTrHTX ngày 18/02/2019 chỉ đạo Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng nhà trường và Giám đốc trung tâm nghiêm túc thực hiện đúng Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019.

Thực hiện chức năng quản lý, Hiệu trưởng quyết định việc tổ chức kiểm tra, ký duyệt hồ sơ, sổ sách của giáo viên, nhân viên trong nhà trường nhằm kịp thời điều chỉnh, thực hiện tốt kế hoạch giáo dục đã đề ra.

Tệp đính kèm:
74cv2250.signed.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân