Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Giải đáp việc thi tuyển công chức 2019
Người gửi: Lâm Duy Anh Ngày gửi: 21/9/2019 00:19:53 AM
Lĩnh vực: Khác Số lượt người xem: 755
Nội dung:

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch thi tuyển công chức 2019. Tuy nhiên, theo tôi xem và theo dõi, tôi có vài thắc mắc. Một vị trí có nhiều người dự thi, như vậy, các thí sinh dự thi ngoài yêu cầu về bằng cấp còn có yêu cầu khác có đáp ứng đầy đủ không? Khâu xét hồ sơ có làm chặt chẽ và có minh bạch không?

Tôi đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ xem xét lại quá trình hồ sơ đầu vào ở một số đơn vị như Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế huyện Dầu Tiếng, Phòng Kinh tế thị xã Tân Uyên ...có thật sự các thí sinh đáp ứng đầy đủ yêu cầu như thông báo của Sở Nội vụ đề ra không? Nhằm tránh tình trạng không khách quan và tuyển chọn không đúng người đáp ứng vị trí việc làm.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.


Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 23/10/2019 12:09:40 PM
Trả lời:

Sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành Sở Nội vụ có ý kiến trả lời như sau:

Kỳ thi tuyển công chức năm 2019 tỉnh Bình Dương được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 1481/KH-UBND ngày 05/04/2019 về ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2019.

Về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật cán bộ, công chức. Bên cạnh yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, một số vị trí việc làm khác còn yêu cầu về điều kiện kinh nghiệm công tác trong một số lĩnh vực cần tuyển. Sở Nội vụ căn cứ vào yêu cầu đối với vị trí việc làm cần tuyển của các cơ quan, đơn vị để tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển. Khâu xét duyệt và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển được thực hiện khách quan, công khai, minh bạch.

Sau khi hết thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định, Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển tiến hành kiểm tra, rà soát, đối chiếu lại nhu cầu đăng ký tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị với điều kiện, tiêu chuẩn của các thí sinh, lập danh sách các thí sinh có đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương.

Nhìn chung, tính đến thời điểm hiện tại, công tác tổ chức thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2019 đảm bảo đúng quy định.

Tệp đính kèm:
6161390SNV.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân