Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chế độ hỗ trợ đối với giáo viên dạy lớp có sĩ số học sinh vượt quy định
Người gửi: Hoàng Ngày gửi: 18/9/2019 08:41:01 AM
Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo Số lượt người xem: 7756
Nội dung:

Trường tôi dạy là trường tiểu học có 02 lớp học sinh vượt chuẩn 20% theo quy định về số hoc sinh. Theo quy định, giáo viên bộ môn được hỗ trợ thêm 18 giờ dạy/người/tháng. Tôi thấy nội dung này đối với giáo viên chủ nhiệm là phù hợp, vì giáo viên chủ nhiệm dạy  20 tiết trở lên, ngoài ra còn làm công tác chủ nhiệm lớp. Tuy nhiên giáo viên bộ môn như môn nhạc, mỹ thuật... chỉ dạy 4 tiết/tháng/lớp, 02 lớp là 8 tiết. Như vậy số tiết thêm còn hơn cả số tiết thực dạy, liệu có phù hợp không?

Mong Sở Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn và trả lời cụ thể.

Xin cảm ơn.


Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày trả lời: 23/10/2019 14:42:39 PM
Trả lời:

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo Khoản 13 Điều 1 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh Bình Dương Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên ngành Giáo dục và Đào tạo, Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương, quy định: “Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn dạy lớp tiểu học có số học sinh vượt từ 20% trở lên so với số học sinh/lớp theo quy định được hỗ trợ thêm 18 giờ dạy/giáo viên/tháng (cách tính thực hiện như cách tỉnh tiền lương dạy thêm giờ). Thời gian hưởng 09 tháng/năm.”

Như vậy, tất cả giáo viên có tham gia dạy lớp tiểu học có sĩ số học sinh/lớp vượt quá 20% theo quy định của Điều lệ trường tiểu học đều được hưởng chế độ hỗ trợ của tỉnh, không phân biệt giáo viên dạy lớp vượt nhiều tiết hay ít tiết. Đây là chế độ hỗ trợ của tỉnh nhằm động viên những giáo viên có tham gia giảng dạy lớp có sĩ số học sinh đông, vượt quy định, số tiết này không dùng dể tính tiết dạy thêm giờ.

Theo quy định, định mức tiết dạy đối với giáo viên tiểu học là 23 tiết/tuần, bao gồm cả giáo viên chủ nhiệm lớp (giáo viên dạy nhiều môn) và giáo viên bộ môn (giáo viên dạy một môn). Giáo viên chủ nhiệm chỉ dạy duy nhất 01 lóp, còn giáo viên bộ môn ngoài việc dạy 02 lớp có sĩ số học sinh vượt quy định với 08 tiết/tháng còn phải giảng dạy các lóp khác trong nhà trường theo sự phân công của Hiệu trưởng nhằm đảm bảo số tiết chuẩn phải giảng dạy của giáo viên theo quy định.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, đề nghị cá nhân liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo, là cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nơi giáo viên đang công tác để được xem xét, giải quyết.

Tệp đính kèm:
848cv2099.signed.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân