Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Ủy quyền làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Người gửi: Trần Văn Điền Ngày gửi: 10/9/2019 13:11:41 PM
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp Số lượt người xem: 227
Nội dung:

Tôi được ủy quyền làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên hai vợ chồng sếp tôi. Xin hỏi khi ủy quyền thì phải đi 02 người hay chỉ cần 01 người thôi.

Xin trân trọng cảm ơn !

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Trung tâm trợ giúp pháp lý
Ngày trả lời: 7/10/2019 14:10:25 PM
Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Khoản 1 Điều 138, Điều 210 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất và chủ sở hữu chung hợp nhất có quyền, nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản này, cá nhân có thể ủy quyền cho cá nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Do vậy để ủy quyền cho ông làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì cần phải có sự có mặt của hai vợ chồng người sếp ông với tư cách là bên ủy quyền.

Căn cứ Điều 562 Bộ luật Dân sự năm 2015, Điều 55 Luật Công chứng năm 2014, Khoản 3 Điều 2, Điểm b Khoản 2 Điều 5, Điểm d Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, hướng dẫn ông liên hệ đến các tồ chức hành nghề công chức để được công chứng hợp đồng ủy quyền hoặc ƯBND cấp xã để được chứng thực chữ ký trong giấy ủy quyền.

Tệp đính kèm:
33cauhoi.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân