Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Mức lương và chế độ khi thi đậu công chức năm 2019
Người gửi: Hà Tuấn Ngày gửi: 9/9/2019 00:00:00 AM
Lĩnh vực: Lao động - Tiền lương Số lượt người xem: 308
Nội dung:

Tôi là cán bộ hợp đồng với Sở Nội vụ từ năm 2010 đến tháng 3/2019 và tiếp tục hợp đồng với cơ quan tôi làm đến tháng 6/2019. Sau đó tôi nghỉ và có tham gia kỳ thi công chức 2019 do Sở Nội vụ tổ chức. Nếu trong trường hợp tôi thi đậu và làm việc tại vị trí việc làm mà trước đây tôi đã từng làm (cơ quan tôi làm vẫn đủ viên chế theo quy định). Vậy cho tôi hỏi:

Trước khi tôi hết hợp đồng với Sở Nội vụ, bậc lương của tôi là 3.0. Hợp đồng với cơ quan thì tính theo lương tối thiểu vùng, vậy nếu tôi đậu công chức thì có tiếp tục được tính mức lương là 3.0 nữa không hay qua về lương 2.34 (lương cử nhân). Nếu quay về lương bậc 1 (2.34) thì tôi có được nhận hỗ trợ theo diện tinh giảm biên chế không?

Xin cảm ơn. 


Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 7/10/2019 00:00:00 AM
Trả lời:

Sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành Sở Nội vụ có ý kiến trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có quy định: “Trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức theo quy định tại Nghị định này được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng”.

Do đó, nếu cá nhân trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức năm 2019 và được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác (từ năm 2010 đến tháng 03/2019) có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày tuyển dụng vào công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) sẽ được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.

Cá nhân sau khi nhận được thông báo kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cần phải cung cấp bản sao sổ bảo hiểm xã hội và các văn bản, hợp đồng có liên quan kèm theo để minh chứng về quá trình công tác gửi về Sở Nội vụ để xem xét, giải quyết.

Tệp đính kèm:
962CV_1286.signed.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân