Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cấp quyền sử dụng đất ở Khu dân cư Việt Sing
Người gửi: Phạm Huy Hiệp Ngày gửi: 13/8/2019 00:00:00 AM
Lĩnh vực: Đất đai Số lượt người xem: 484
Nội dung:

Tôi có mua 01 lô đất của bà Nguyễn Thanh Thủy Tiên, chủ đầu tư là Tổng Công ty Becamex  IDC. Số nhà của tôi là 318C/DC48, đường D28, KDC Vietsing, KP4, P. An Phú,Thuận An, Bình Dương. Những lô trên đường D28 đã được cấp quyền sử dụng đất năm 2017. Nhưng riêng lô nhà tôi và 2 lô trên đường D28 vẫn chưa được cấp. Tôi có lên văn phòng Becamex IDC rất nhiều lần và lần gần đây nhất tôi và 2 hộ đi cùng đã được ông Lê Đăng Khoa - Trưởng phòng sản xuất kinh doanh đại diện cho Tổng công ty Becamex ICD đã trả lời bằng văn bản là trong vòng 04 tháng kể từ ngày ký văn bản ( 20/03/2019) là sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng hết thời hạn 04 tháng tôi được phòng sản xuất kinh doanh trả lời chưa thực hiện được đúng cam kết và từ đó đến nay vẫn không trả lời cho chúng tôi một cách chính xác nhất là khi nào sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chúng tôi. 

Chúng tôi rất mong cơ quan chính quyền can thiệp để Becamex IDC tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chúng tôi. 

Xin chân thành cảm ơn.


Thông tin phản hồi
Người trả lời: Tổng Công ty Becamex IDC
Ngày trả lời: 27/9/2019 00:00:00 AM
Trả lời:

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP xin trả lời như sau:

1.     Ông Nguyễn Thành Tâm. Ngày 24/10/2013, ông Nguyễn Thành Tâm có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô DC53, ô số 12, diện tích 127,2m2  đất thổ cư thuộc Khu dân cư Việt - Sing, Thuận An, Bình Dương.

2.      Ông Dương Văn Thụ. Ngày 05/4/2013, ông Dương Vãn Thụ có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô DC53, ô số 15, diện tích 148m2  đất thổ cư thuộc Khu dân cư Việt -Sing, Thuận An. Bình Dương.

3.      Ông Nguyễn Anh Tuấn. Ngày 29/8/2013, ông Nguyễn Anh Tuấn có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô DC53, ô số 17, diện tích 127,9m2 đất thổ cư thuộc Khu dân cư Việt - Sing, Thuận An, Bình Dương.

4.      Ổng Nguyễn Văn Đốc (đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Cảnh Hào). Ngày 15/7/2013, ông Nguyễn Cảnh Hào có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô DC53, ô số 18, diện tích 117,9m2  đất thổ cư thuộc Khu dân cư Việt - Sing, Thuận An, Bình Dương.

5. Ông Nguyễn Minh Giám (đại diện ủy quyền của ông Trương Thế Minh). Ngày 22/12/2014, ông Trương Thế Minh có nhận chuyến nhượng quyền sử dụng đất lô DC53, ô số 19, diện tích 197,5 m2 đất thồ cư thuộc Khu dân cư Việt - Sing, Thuận An, Bình Dương.

6.     Ông Lại Hữu Kiên (đại diện theo ủy quyền của bà Bùi Thủy Thanh Tiên). Ngày 06/9/2011, bà Bùi Thủy Thanh Tiên có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô DC48, ô số 318b, diện tích 100 m2 đất thổ cư thuộc Khu dân cư Việt - Sing. Thuận An, Bình Dương.

7.     Ông Phạm Huv Hiệp (đại diện theo ủy quyền của bà Bùi Thủy Thanh Tiên). Ngày 06/9/2011, bà Bùi Thủy Thanh Tiên có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô DC48, ô số 318c, diện tích 100 m2 đất thổ cư thuộc Khu dân cư Việt - Sing. Thuận An, Bình Dương.

8.     Ông Lê Văn Quang. Ngày 09/10/2014, ông Lô Văn Quang có nhận chuyến nhượng quyền sử dụng đất lô DC48, ô số 318d, diện tích 135,8 m2 đất thổ cư thuộc Khu dân cư Việt -Sing, Thuận An, Bình Dương.

9.     Ông Trương Thế Minh. Ngày 22/12/2014, ông Trương Thế Minh có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô DC53 - các ô số 2, 3, 4, 5, 13, 14, 19; lô DC44 - các ô số 157, 158, 159, 160 và lô DC04 - ô số 36 có tông diện tích 2.050 m2 đất thổ cư thuộc Khu dân cư Việt -Sing, Thuận An, Bình Dương.

10.    Ông Đào Vương Hải. Ông Hải là người nhận ủy quyền từ ông Trương Thế Minh, nhân danh ông Minh liên hộ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất thuộc lô DC53, ô số 13.

Sau khi ký hợp đồng chuyền nhượng, Tổng Công ty Becamex IDC đà hoàn thành các hồ sơ và thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho lô DC53, lô DC48, lô DC44 thuộc Khu dân cư Việt -Sing và đã chuyển đến văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó có phần diện tích của các hộ dân trên. Tuy nhiên, qua công tác đo đạc, kiểm tra thực tế của Sở Tài nguyên và Môi trường một số ô đất thuộc Lô DC53, lô DC48, lô DC44 (bao gồm các ô đất của 10 hộ dân) diện tích đất theo họp đồng chuyên nhượng đã được Tồng công ty Becamex IDC bồi thường giải tỏa xong và thi công hoàn chỉnh hạ tầng xung quanh, tuy nhiên hồ sơ bồi thường chưa được thực hiện hết thửa trong quy hoạch do người dân bị thu hồi đất mong muốn được loại một phần thưa đất khỏi quy hoạch. Theo quy định, trường hợp này không đủ cơ sở để tách thửa cho các hộ dân bị thu hồi đất đồng thời cùng không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đắt cho các hộ đã được chuyến nhượng.

Thời gian qua, mặc dù Tống cổng ty Becamex IDC đà phối hợp cùng chính quyền địa phương tồ chức nhiều buổi làm việc, trao đồi cụ thể và vận động nhừng hộ dân còn lại chấp hành chủ trương, nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bang nhưng vẫn chưa có kết quả. Do đó đc có cơ sở hoàn thành việc cấp Giấy chửng nhận quyền sử dụng đất cho các ô đất thuộc lô DC53, lô DC48, lô DC44 Khu dân cư Việt -Sing đồng thời dam bao quyền lợi cho các hộ dân đâ ký kết hợp đông nhặn chuyên nhượng quyền sư dụng đất với Tông Công ty. Ngày 18/3/2019, Tông Công ty Becamex IDC đã có công văn gởi Uy ban nhân dân thị xã Thuận An đề nghị phối hợp tiến hành đo đạc, xác định ranh giới quy hoạch Khu dân cư Việt -Sing và thống nhất theo hướng điều chỉnh quy hoạch để có cơ sở hoàn tất thu tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các ô đất còn lại.

Ngày 06/08/2019, Tổng Công ty Becamex IDC, UBND thị xã Thuận An, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường An Phú, phường Thuận Giao đã phối hợp làm việc và ký biên bản thống nhất điều chỉnh ranh quy hoạch Khu dân cư Việt -Sing để loại khỏi quy hoạch các thửa đất không giải tỏa được.

Trên cơ sở biên bản thống nhất ngày 06/08/2019, Tổng Công ty Becamex IDC đã có công văn 517/2019/CV/IDC-SXKD ngày 16/9 /2019 trình UBND tỉnh xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch Khu định cư Việt -Sing theo như nội dung đã thống nhất. Dự kiến, sau khi công tác điều chỉnh quy hoạch hoàn thành, Tổng Công ty Becamex IDC sẽ nỗ lực và tập trung phối hợp tối đa phối hợp cùng các cơ quan chức năng để hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian sớm nhất.

 

 

Tệp đính kèm:
748merge.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân