Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chế độ học thạc sĩ trong thời gian học cao cấp chính trị
Người gửi: Nguyễn Hoài Ân Ngày gửi: 7/6/2019 13:50:46 PM
Lĩnh vực: Khác Số lượt người xem: 448
Nội dung:

Tôi hiện đang tham gia lớp cao cấp chính trị tập trung tại Quận 9, dự kiến khoảng tháng 2/2020 hoàn tất chương trình. Nay tôi mới nhận được kết quả thi đậu chương trình đào tạo thạc sĩ học vào ngày thứ 7, chủ nhật và được lãnh đạo cơ quan đồng ý cử đi học. Tuy nhiên, Phòng Tổ chức cán bộ cơ quan tôi trả lời: theo Quyết định 74 của UBND tỉnh thì trường hợp của tôi do đang được cử đi học Cao cấp chính trị nên không được Sở Nội vụ cử đi học lớp thạc sĩ trong cùng một khoảng thời gian; nếu tôi muốn được cử đi học thạc sĩ thì phải đợi đến khi học xong Cao cấp chính trị rồi cơ quan mới làm văn bản đề nghị Sở Nội vụ ra quyết định cử đi học và tính thời gian truy lại bắt đầu lúc tôi vô học thạc sĩ. Rất mong cơ quan chức năng giúp tôi làm rõ vấn đề này.

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 8/7/2019 15:36:00 PM
Trả lời:

Căn cứ nội dung câu hỏi và thông tin được cung cấp, Sở Nội vụ phúc đáp như sau:

Để cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo từ ngân sách, ngoài quy định về yêu cầu vị trí việc làm, thời gian công tác, kết quả hoàn thành nhiệm vụ những năm trước khi cử đi đào tạo…, cơ quan, đơn vị phải xây dựng Kế hoạch đào tạo hàng năm và được cơ quan chủ quản (nếu có) phê duyệt. Khi xây dựng Kế hoạch đào tạo không thể trong cùng thời gian cán bộ, công chức, viên chức được đưa vào kế hoạch để đề nghị cơ quan có thẩm quyền cử đi học từ ngân sách cùng lúc 02 khóa học khác nhau.

Ngoài ra, tại Khoản 1 Điều 22 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương quy định: Cán bộ, công chức, viên chức trước khi dự thi các lớp có trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên theo quy hoạch, kế hoạch đào tạo của các cơ quan, đơn vị, trừ trường hợp thu xếp đi học diện tự túc kinh phí đều phải được sự thỏa thuận của cơ quan quản lý đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền (Sở Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Tỉnh ủy). Vì vậy, đối với trường hợp trong thời gian được cơ quan cử đi học Cao cấp chính trị tập trung, cán bộ, công chức, viên chức dự thi và trúng tuyển thạc sĩ thì không đủ điều kiện để cơ quan có thẩm quyền quản lý về đào tạo cử đi học từ ngân sách.

Trên đây là nội dung trả lời về chế độ cử đi học thạc sĩ trong thời gian học Cao cấp chính trị.

Tệp đính kèm:
445SoNV_hocthacsi.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân